Actes públics d’adjudicació de vacants de mòduls de cicles formatius modalitat semipresencial

Data 13/9:
9.00 1r curs Comerç Internacional
9.30: 2n curs Comerç Internacional
10.00: 1r curs Transport i Logística

11.00: 2n curs ASIX
11.30: 2n curs de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma
12.00 1r curs de Desenvolupament d’Aplicacions Web
12.30: 2n curs de Desenvolupament d’Aplicacions Web

Lloc: Entrada de l’IES ABASTOS

Normes:
Només podran presentar-se aquelles persones que hagen participat en el procés d’admissió.
Els candidats hauran de presentar-se amb la còpia de la sol·licitud d’admissió i el requisit acadèmic
Per a matricular-se en mòduls de 2n curs hauran de complir algun d’aquests requisits:

  • Tindre més del 50% de les hores de 1r del cicle formatiu superades
  • Disposar d’experiència laboral en el sector del cicle formatiu.
  • Disposar d’un altre cicle formatiu que convalide el 1r curs d’aqueix cicle.