Admisión y matriculación 2023-2024

PARA CUALQUIER TRÁMITE RELACIONADO CON ADMISIÓN SERÁ NECESARIO CONCERTAR CITA PREVIA EN EL SIGUIENTE ENLACE:
CITA PRÈVIA

¿A quién va dirigida?

El alumnado que se incorpora por primera vez al sistema educativo, inicia una nueva etapa en un centro diferente o desea cambiar de centro.

_

_

Calendario

Acceso al calendario de dmisión y matriculación

_

_

Normativa

Instrucciones del procedimiento

Acceso a la normativa

_

_

Procedimento

Presentación de solicitudes:

 • De manera telemática del 20 de abril al 28de abril . Se podrán solicitar hasta 10 centros por orden de prioridad. (Consulta los códigos de los centros aquí VAL / CAST).
 • Acceso a telematrícula

Baremación y áreas de influencia:

 • Publicación resultados provisionales 31 de mayo (se puede realizar una consulta individualizada a través de la página web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, en el apartado «Admisión de alumnat» y en los tablones de anuncios de los centros). Consulta aquí los listados provisionales
 • Publicación resultado provisional 31 de mayo (se puede realizar una consulta individualizada a través de la página web de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, en el apartado «Admisión de alumnado» y en los tablones de anuncios de los centros). Consulta aquí los listados provisionales
 • Reclamaciones telemáticas hasta el 2 de junio.
 • Publicación resultados definitivos 14 junio (se puede realizar una consulta individualizada a través de la página web de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, en el apartado «Admisión de alumnado» y en los tablones de anuncios de los centros). Consulta aquí los listados definitivos

Formalitzación de matrícula:

 • Matricula telemàtica: del 14 al 30 de juny. Enllaç al videotutorial del procés telemàtic de matrícula: https://youtu.be/eEP3DWS4RpU
 • Presencial del 22 de junio al 5 de julio (pendiente de establecer horario)
 • En el momento de matrícula el centro solicitará a los representantes legales del alumno la verificación de los documentos o situaciones alegadas por este. En caso de que se haya marcado la casilla de existencia de no convivencia de los progenitoras, se tendrá que aportar la firma y consignar los datos del padre, madre, tutor o tutora diferente de la persona que formuló la solicitud de plaza.
 • En caso de no formalizar matrícula se perderá la plaza y saldrá a disposición de otros/as solicitantes.

_

_

Documentación

MATRICULA TELEMÁTICA

Para completar el proceso de matriculación telemática (del 14 al 30 de junio) se debe de acceder a telematricula.es y hay que adjuntar la siguiente documentación:

 • Libro de familia
 • NIF, NIE o pasaporte del alumno/a (opcional).
 • Tarjeta SIP del alumno/a.
 • Fotografía del alumno/a.
 • Certificado de baja o promoción.
 • NIF, NIE o pasaporte de los progenitores.
 • Sentencia de separación, divorcio o convenio regulador en caso de no convivencia de los progenitores.
 • Enfermedades crónicas del alumno/a.
 • Documentación acreditativa de las circunstáncias alegadas en la solicitud de admissión (justificante domicilio laboral o familiar, justificante de acogida, justificante de familia monoparental, justificante de familia numerosa, hermanos/as en el centro, etc.)

Podéis consultar los diferentes videotutoriales sobre el proceso de admisión y matriculación en el siguiente enlace: https://portal.edu.gva.es/telematricula/videotutorials/

MATRÍCULA PRESENCIAL

Durante el período de matriculación presencial (del 22 de junio al 5 de julio), se deberá presentar en el centro la siguiente documentación:

Admissió i matriculació 2023-2024

PER A QUALSEVOL TRÀMIT RELACIONAT AMB ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ SERÀ NECESSARI CONCERTAR CITA PRÈVIA AL SEGÜENT ENLLAÇ:
CITA PRÈVIA

A qui va dirigida?

L'alumnat que s'incorpora per primera vegada al sistema educatiu, inicia una nova etapa en un centre diferent o desitja canviar de centre.

_

_

Calendari

Accés al calendari d'admissió i matriculació

_

_

Normativa

Instruccions del procediment

Accés a la normativa

_

_

Procediment

Presentació de sol·licituds:

 • De manera telemàtica del 20 d’abril al 28 d'abril . Es podran sol·licitar fins a 10 centres per ordre de prioritat. (consulta els codis dels centres ací VAL / CAST).
 • Accés a telematrícula

Baremació i àrees d’influència:

 • Publicació resultats provisionals 31 de maig (es pot realitzar una consulta individualitzada a través de la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, en l’apartat «Admissió d’alumnat» i en els taulers d’anuncis dels centres). Consulta ací els llistats provisionals
 • Reclamacions telemàtiques fins al 2 de juny.
 • Publicació resultats definitius 14 juny. (es pot realitzar una consulta individualitzada a través de la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, en l’apartat «Admissió d’alumnat» i en els taulers d’anuncis dels centres). Consulta ací els llistats definitius

Formalització de matrícula:

 • Matricula telemàtica: del 14 al 30 de juny. Enllaç al videotutorial del procés telemàtic de matrícula: https://youtu.be/eEP3DWS4RpU
 • Presencial del 22 de juny al 5 de juliol (pendent d'establir horari)
 • En el moment de matrícula el centre sol·licitarà als representants legals de l’alumne la verificació dels documents o situacions al·legades per aquest. En cas que s’haja marcat la casella d’existència de no convivència dels progenitores, s’haurà d’aportar la signatura i consignar les dades del pare, mare, tutor o tutora diferent de la persona que va formular la sol·licitud de plaça.
 • En cas de no formalitzar matrícula es perdrà la plaça i eixirà a la disposició d’altres/as sol·licitants.

_

_

Documentació

MATRÍCULA TELEMÀTICA

Per a completar el procés de matriculació telemàtica (del 14 al 30 de juny) s’ha d’accedir a telematricula.es i cal adjuntar la següent documentació:

 • Llibre de família
 • NIF, NIE o passaport de l’alumne (opcional).
 • Targeta SIP de l’alumne/a.
 • Fotografia de l’alumne/a.
 • Certificat de baixa o promoció.
 • NIF, NIE o passaport dels progenitors.
 • Sentència de separació, divorci o conveni regulador en cas de no convivència dels progenitors.
 • Malalties cròniques alumnat.
 • Documentació acreditativa de les circumstàncies al·legades en la sol·licitud d’admissió (justificant domicili laboral o familiar, justificant d’acolliment, justificant de família monoparental, justificant de família nombrosa, germans/es al centre, etc.)

Podeu consultar els diferents tutorials referents al procés de matrícula al següent enllaç: https://portal.edu.gva.es/telematricula/videotutorials/

MATRÍCULA PRESENCIAL

Durant el període de matriculació presencial (del 22 de juny al 5 de juliol), caldrà presentar al centre la següent documentació:

Carnestoltes 2022

El passat divendres 25 de febrer vam celebrar el Carnestoltes 2022 a l’escola. Ens va fer molta il·lusió poder celebrar aquesta festa després de tant de temps, poder fer la desfilada i que, a més, les famílies ens hagen pogut acompanyar.

Un any més ha sigut un Carnestoltes adaptat a la situació però l’hem gaudit com sempre.

Van ser setmanes de molt de treball on l’alumnat es va esforçar moltíssim en el disseny i confecció de les seues disfresses. La temàtica d’enguany va ser LA FANTASIA i l’escola es va plenar de donyets i fades, sirenes i tritons, dracs, vampirs, unicorns, àngels, dimonis i mags i magues.

Una vegada més, l’alumnat del Blasco ha demostrat ser persones crítiques, condemnant a Carnestoltes per la violència, el racisme, les desigualtats i les injustícies que cada dia es produeixen. I ara, més que mai, tota la comunitat educativa ens afegim a les condemnes de l’alumnat a Carnestoltes.

Donem les gràcies a l’alumnat del centre per haver sigut una vegada més un exemple a l’hora d’enfrontar-se a les limitacions de la pandèmia i adaptar-se a elles, pel treball i l’esforç de les ultimes setmanes. Als docents del centre per acompanyar a l’alumnat durant tot aquestes setmanes de dur treball, pel seu esforç i dedicació. A les famílies per haver-nos acompanyat en la mesura del possible, per haver comprés i respectat les limitacions derivades de la situació sanitària.

L’any que ve més i millor.

CARNESTOLTES, MOLTES VOLTES!!

INSTRUCCIONS VOTACIONS

El proper 18 de novembre tindran lloc les eleccions al Consell Escolar.

Per a poder realitzar el seu vot ha d’acudir al centre al següent horari:
de 9:15h a 10:15h
– de 13:30h a 17:30h

En el cas de no poder acudir al centre el dia 18 per a realitzar la votació, pot emetre el seu vot de forma no presencial, seguint les instruccions de més abaix, enviant la seua votació a la mesa electoral del centre mitjançant missatger, familiar o mandatari, abans de la realització de l’escrutini.
Per a garantir el secret de votació s’utilitzarà el sistema de doble sobre. El sobre exterior es dirigirà per correu certificat a la mesa electoral, o bé es podrà entregar a la direcció del centre (en horari d’atenció a famílies) que el custodiarà fins que es realitze l’entrega a la mesa electoral.
Podrá arreplegar les paperetes en la consergeria del centre.

Podeu consultar les instruccions de les votacions al Consell Escolar al següent enllaç:

INSTRUCCIONS VOTACIONS AL CONSELL ESCOLAR
https://portal.edu.gva.es/ceipvicenteblascoibanezelx/wp-content/uploads/sites/360/2021/11/INSTRUCCIONS-VOTACIONS_-ELECCIONS-AL-CONSELL-ESCOLAR.pdf

ELECCIONS CONSELL ESCOLAR

El pròxim 23 de novembre se celebren les eleccions a consells escolars en els centres educatius. Famílies, alumnat i personal dels centres docents estan convocats a votar per a triar les persones que representaran la veu de la comunitat educativa en aquest òrgan de govern.


Com sabeu, els consells escolars participen en les decisions i projectes més transcendentals que afecten la comunitat educativa, com per exemple: la Comissió de selecció del director/a; el Pla específic d’organització de la jornada escolar; el Pla d’actuacions per a la millora; el Programa plurilingüe i intercultural; el Pla de convivència; el Pla educatiu del menjador escolar; etc. Per això, aquest procés electoral representa un repte i una oportunitat per contribuir a la millora de la qualitat de l’educació.


Ara és el moment en què podem decidir i dissenyar escenaris igualitaris i plens d’oportunitats per a l’alumnat. Aquesta participació, a més, ha de ser una decisió responsable i compromesa per part de tots els membres de la comunitat educativa perquè és així com es garanteix un centre educatiu democràtic, solidari i plural.

Si vols presentar-te com a candidat tens de plaç fins al 7 de novembre per a fer la teua candidatura enviant un correu al centre (03010417@gva.es) adjuntant l’annex següent:
CANDIDATURA FAMÍLIES

Podeu trobar tota la informació al següent enllaç:
https://ceice.gva.es/es/web/madres-padres-alumnos/eleccions-centres

Puntuació ajudes de menjador curs 23-24

Avui s’ha publicat la resolució per la qual s’estableix la puntuació mínima per a la concessió d’ajudes de menjador en el curs 23-24.

Podeu consultar les puntuacions ACÍ.

Extracte de la resolució amb el barem de renda: ACÍ

Import a pagar durant el curs 23- 24: ACÍ

Escrit d’al·legacions als llistats provisionals: ACÍ

————-

Hoy se ha publicado la resolución por la cual se establece la puntación mínima para la concesión de ayudas de comedor en el curso 23-24.

Podéis consultar las puntuaciones AQUÍ.

Extracto de la resolución con el baremo de renta: AQUÍ

Importe a pagar duranet el curso 23- 24: AQUÍ

Escrio de alegaciones a los listados provisionales: AQUÍ

TORNADA SEGURA A LES AULES

Estimades famílies,

En primer lloc, us donem la benvinguda a un nou curs desitjant que us trobeu bé i que hàgeu pogut gaudir de les merescudes vacances.

Tornem a retrobar-nos en un escenari educatiu molt particular però amb l’experiència de l’any anterior i, per suposat, demostrant una gran capacitat d’adaptació i treball en equip com eixa comunitat educativa forta i enriquidora que som.

Estem treballant en l’organització del centre seguint les últimes indicacions e instruccions de les autoritats sanitàries i educatives.

Al llarg dels mesos de juliol i agost s’han realitzat millores en l’estructura i equipament escolar i en aquests moments estem adaptant els espais del centre per organitzar els grups d’alumnat en grup de convivència estable “grups bombolla” i complir així amb les instruccions de les Conselleries d’Educació i Sanitat.

Per informar-vos de les normes d’organització i funcionament del curs 21-22, convocarem reunions telemàtiques el proper dilluns 6 de setembre on us informarem de tots es aspectes contemplats al nostre Pla de Contingència per a que el nostre centre siga un espai segur respecte a la prevenció de la Covid-19.

Us avancem que la incorporació de l’alumnat serà el dia 8 de setembre i, al igual que el curs anterior, es realitzarà en un horari esglaonat d’entrades i eixides.

Desitgem de tot cor retrobar-nos amb vosaltres amb energies renovades.

Feliç començament de curs!!!


ALGUNS ENLLAÇOS D'INTERÈS

Sol·licitud de Menjador per al mes de juny

Les famílies que FARAN ÚS DEL MENJADOR en JUNY han d’omplir el següent FORMULARI i enviar-ho fins el 12 de maig de 2022.
Las famílias que harán uso del comedor en junio tienen que rellenar el siguiente formulario i enviarlo antes del 12 de mayo de 2022.

L’horari de menjador durant el mes de juny serà de 13:00h a 15:00h. // El horario del comedor durante el mes de junio será de 13:00h a 15:00h.

IMPORTANT: OMPLIR UNA SOL·LICITUD PER ALUMNE/A // RELLENAR UNA SOLICITUD POR ALUMNO/A

EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS HA FINALITZAT.
EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES HA ACABADO.

Cuidem els animals

Els xiquets i xiquetes de les classes INSECTES i DRAGONETS estan molt preocupats per l’abandonament animal i han fet una campanya de concienciació: cartells, xerrades, notícies…

Hem penjat cartells pel barri.

I hem fet un video.També havingut la “tele” i hem eixit en les notícies.
Categories i5 Etiquetes

ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ 24-25

PER A QUALSEVOL TRÀMIT RELACIONAT AMB ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ SERÀ NECESSARI CONCERTAR CITA PRÈVIA

QUI POT PARTICIPAR EN EL PROCÉS D’ADMISSIÓ?

L’alumnat que s’incorpora per primera vegada al sistema educatiu, inicia una nova etapa en un centre diferent o desitja canviar de centre.
– Nascuts al 2021: infantil 3 anys.
– Nascuts al 2018: 1r de primària.
– Qualsevol alumne/a que estiga matriculat/da en un centre diferent i sol·licite plaça per a qualsevol dels nivells que s’imparteixen al nostre centre: INFANTIL (3 anys, 4 anys i 5 anys) i PRIMÀRIA (1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è).

CALENDARI D’ADMISSIÓ

PROCEDIMENT

 1. PRESENTACIÓ TELEMÀTICA DE SOL·LICITUDS: del 30 de maig al 6 de juny.
  https://portal.edu.gva.es/adminova/
  1.1) CLAU D’ADMISSIÓ:
  Per a poder realitzar la sol·licitud serà necessari obtindre prèviament la CLAU D’ADMISSIÓ.


  1.2) PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD:
  La persona interessada haurà de fer una sol·licitud d’admissió per a cada alumne/a per a qui sol·licita plaça.

  a) Identificació de la persona que presenta la sol·licitud.
  b) Identificació de l’alumne/a per a qui es sol·licita plaça.
  c)Existència de germans/es al centre. Indicar el NIA.
  d) Agrupar les sol·licituds per a l’alumnat nascut de part múltiple.
  e) Marcar la casella corresponent si la sol·licitud es fa per canvi de localitat o per ser la primera vegada que sol·liciten plaça en un centre de la Comunitat Valenciana.
  f) Identificació dels membres de la unitat familiar.
  g) Marcar la casella corresponent en el cas de hi haja no convivència, separació, divorci, etc., si cal.
  h) Autorització a l’AEAT a obtindre dades de la renda familiar.
  i) Nivell educatiu sol·licitat.
  k) Declaració responsable.
  l) En el cas de vindre d’altre centre fora de la Comunitat Valenciana, compromís d’aportar la baixa del centre anterior.
  m) Centres sol·licitats. Fins a un màxim de 20 ordenats per ordre de preferència.
  n) Correu electrònic en el qual rebrà la informació sobre el resultat del procediment d’admissió.

  En el moment de fer la sol·licitud no caldrà aportar cap documentació de les circumstàncies al·legades, però sí s’aportarà en el moment que es formalitze la matrícula.

2. BAREMACIÓ I PUBLICACIÓ DE LLISTATS
– Resultats provisionals i puntuació: 1 de juliol.
– Període de reclamacions: fins al 3 de juliol.
– Publicació de resultats definitius i puntuació: 15 de juliol.
Els resultats es podran consultar al tauler d’anuncis del centre.

Consulta ACÍ els criteris d’admissió per al curs 24-25.

3. FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA
– Matrícula telemàtica: del 15 al 19 de juliol (serà imprescindible aportar la documentació de forma presencial, demanant cita prèvia).
– Matrícula presencial: del 15 al 23 de juliol (amb cita prèvia).

En el moment de matrícula el centre sol·licitarà als representants legals de l’alumne la verificació dels documents o situacions al·legades per aquest. En cas que s’haja marcat la casella d’existència de no convivència dels progenitores, s’haurà d’aportar la signatura i consignar les dades del pare, mare, tutor o tutora diferent de la persona que va formular la sol·licitud de plaça.

En cas de no formalitzar matrícula es perdrà la plaça i eixirà a la disposició d’altres/as sol·licitants.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR PER COMPLETAR EL PROCÉS DE MATRICULACIÓ (PRÒXIMAMENT)

Inscripció Jornades de portes obertes

Estimades famílies,
Us convidem a les jornades de portes obertes per a conèixer la nostra escola.
Es faran en dos moments diferents:
Dijous 21 de març de 2024 a les 9:30h (en horari lectiu, per a que pugau veure el funcionament el centre amb l’alumnat).
Divendres 22 de març de 2024 a les 15:30h (fora de l’horari lectiu).

Serà necessària fer l’incripció al següent formulari per a poder assistir.

INSCRIPCIÓ JORNADA DE PORTES OBERTES

En quin horari vindreu a les jornades de portes obertes? / ¿En qué horario vendréis a las jornadas de puertas abiertas?(Requerit)

Xerrada Policia Nacional / Charla Policia Nacional

Estimades famílies:
Us convidem a la xerrada per a famílies sobre Cyberbullying que impartirà la Policia Nacional el proper 20 de gener de 2023 a les 15:30h.
Per a poder assistir és necessari plenar el següent formulari.
Gràcies!

Queridas familias:
Os invitamos a la charla sobre Cyberbullying que impartirà la Policia Nacional el próximo 20 de enero de 2023 a las 15:30h.
Para poder asistir es necesario rellenar el siguiente formulario.
Gracias.

Xerrada Policia Nacional

Xerrada per a famílies per part de la policia Nacional. Dia: 20/1/2023 Hora: 15:30h. Tema: Ciberbullying

Premis el Tempir

Guardó CEIP Vicente Blasco Ibáñez d’Elx

Aquest dissabte la nostra escola va rebre un premi otorgat pel Tempir, on es reconeix el treball realitzat pel nostre centre en defensa i divulgació de la cultura i la llengua valenciana. Aquest premi representa el treball, l’esforç i l’estima que tota la comunitat educativa ha posat en ha posat en un projecte comú, basat en els programes d’immersió des dels seus inicis.

 Volem agraïr aquest guardó a aquelles mestres que van fer néixer a aquest projecte, donant identitat a la nostra escola i plantant aquella llavor que a hores d’ara continuem arreplegant; a tots/es els/les mestres que han format part de Blasco en algun moment (i per suposat al claustre actual) i que han fet possible dur endavant el projecte lingüístic; i a totes les famílies que han depositat la seua confiança en l’escola, en la seua metodologia i en les seues senyes d’identitat característiques.

Rebre aquest premi suposa un reconeixement al treball fet fins ara, però també un impuls per continuar i millorar cada dia. 

 Més informació sobre aquest guardó:
– Dicurs d’agraïment de la direcció: https://www.vilaweb.cat/noticies/la-llum-sobre-la-immersio-linguistica-des-del-sud-del-sud/

– Premis el Tempir: https://www.vilaweb.cat/noticies/una-manera-de-dir-que-ens-estimem-el-tempir-lliura-avui-a-elx-els-seus-premis-anuals/

 – Premis el Tempir: https://eltempir.cat/ceip-vicente-blasco-ibanez-marien-anton-marisol-quesada-vicenta-macia-i-pepa-fos-pioners-de-lensenyament-en-valencia-a-elx-guardonats-amb-el-x-premi-el-tempir-en-la-categoria-delx/

 – El Tempir: https://eltempir.cat/

Antigues mestres de l’escola