ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ 24-25

PER A QUALSEVOL TRÀMIT RELACIONAT AMB ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ SERÀ NECESSARI CONCERTAR CITA PRÈVIA

QUI POT PARTICIPAR EN EL PROCÉS D’ADMISSIÓ?

L’alumnat que s’incorpora per primera vegada al sistema educatiu, inicia una nova etapa en un centre diferent o desitja canviar de centre.
– Nascuts al 2021: infantil 3 anys.
– Nascuts al 2018: 1r de primària.
– Qualsevol alumne/a que estiga matriculat/da en un centre diferent i sol·licite plaça per a qualsevol dels nivells que s’imparteixen al nostre centre: INFANTIL (3 anys, 4 anys i 5 anys) i PRIMÀRIA (1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è).

CALENDARI D’ADMISSIÓ

PROCEDIMENT

 1. PRESENTACIÓ TELEMÀTICA DE SOL·LICITUDS: del 30 de maig al 6 de juny.
  https://portal.edu.gva.es/adminova/
  1.1) CLAU D’ADMISSIÓ:
  Per a poder realitzar la sol·licitud serà necessari obtindre prèviament la CLAU D’ADMISSIÓ.


  1.2) PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD:
  La persona interessada haurà de fer una sol·licitud d’admissió per a cada alumne/a per a qui sol·licita plaça.

  a) Identificació de la persona que presenta la sol·licitud.
  b) Identificació de l’alumne/a per a qui es sol·licita plaça.
  c)Existència de germans/es al centre. Indicar el NIA.
  d) Agrupar les sol·licituds per a l’alumnat nascut de part múltiple.
  e) Marcar la casella corresponent si la sol·licitud es fa per canvi de localitat o per ser la primera vegada que sol·liciten plaça en un centre de la Comunitat Valenciana.
  f) Identificació dels membres de la unitat familiar.
  g) Marcar la casella corresponent en el cas de hi haja no convivència, separació, divorci, etc., si cal.
  h) Autorització a l’AEAT a obtindre dades de la renda familiar.
  i) Nivell educatiu sol·licitat.
  k) Declaració responsable.
  l) En el cas de vindre d’altre centre fora de la Comunitat Valenciana, compromís d’aportar la baixa del centre anterior.
  m) Centres sol·licitats. Fins a un màxim de 20 ordenats per ordre de preferència.
  n) Correu electrònic en el qual rebrà la informació sobre el resultat del procediment d’admissió.

  En el moment de fer la sol·licitud no caldrà aportar cap documentació de les circumstàncies al·legades, però sí s’aportarà en el moment que es formalitze la matrícula.

2. BAREMACIÓ I PUBLICACIÓ DE LLISTATS
– Resultats provisionals i puntuació: 1 de juliol.
– Període de reclamacions: fins al 3 de juliol.
– Publicació de resultats definitius i puntuació: 15 de juliol.
Els resultats es podran consultar al tauler d’anuncis del centre.

Consulta ACÍ els criteris d’admissió per al curs 24-25.

3. FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA
– Matrícula telemàtica: del 15 al 19 de juliol (serà imprescindible aportar la documentació de forma presencial, demanant cita prèvia).
– Matrícula presencial: del 15 al 23 de juliol (amb cita prèvia).

En el moment de matrícula el centre sol·licitarà als representants legals de l’alumne la verificació dels documents o situacions al·legades per aquest. En cas que s’haja marcat la casella d’existència de no convivència dels progenitores, s’haurà d’aportar la signatura i consignar les dades del pare, mare, tutor o tutora diferent de la persona que va formular la sol·licitud de plaça.

En cas de no formalitzar matrícula es perdrà la plaça i eixirà a la disposició d’altres/as sol·licitants.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR PER COMPLETAR EL PROCÉS DE MATRICULACIÓ (PRÒXIMAMENT)

Inscripció Jornades de portes obertes

Estimades famílies,
Us convidem a les jornades de portes obertes per a conèixer la nostra escola.
Es faran en dos moments diferents:
Dijous 21 de març de 2024 a les 9:30h (en horari lectiu, per a que pugau veure el funcionament el centre amb l’alumnat).
Divendres 22 de març de 2024 a les 15:30h (fora de l’horari lectiu).

Serà necessària fer l’incripció al següent formulari per a poder assistir.

INSCRIPCIÓ JORNADA DE PORTES OBERTES

En quin horari vindreu a les jornades de portes obertes? / ¿En qué horario vendréis a las jornadas de puertas abiertas?(Requerit)

Xerrada Policia Nacional / Charla Policia Nacional

Estimades famílies:
Us convidem a la xerrada per a famílies sobre Cyberbullying que impartirà la Policia Nacional el proper 20 de gener de 2023 a les 15:30h.
Per a poder assistir és necessari plenar el següent formulari.
Gràcies!

Queridas familias:
Os invitamos a la charla sobre Cyberbullying que impartirà la Policia Nacional el próximo 20 de enero de 2023 a las 15:30h.
Para poder asistir es necesario rellenar el siguiente formulario.
Gracias.

Xerrada Policia Nacional

Xerrada per a famílies per part de la policia Nacional. Dia: 20/1/2023 Hora: 15:30h. Tema: Ciberbullying

Premis el Tempir

Guardó CEIP Vicente Blasco Ibáñez d’Elx

Aquest dissabte la nostra escola va rebre un premi otorgat pel Tempir, on es reconeix el treball realitzat pel nostre centre en defensa i divulgació de la cultura i la llengua valenciana. Aquest premi representa el treball, l’esforç i l’estima que tota la comunitat educativa ha posat en ha posat en un projecte comú, basat en els programes d’immersió des dels seus inicis.

 Volem agraïr aquest guardó a aquelles mestres que van fer néixer a aquest projecte, donant identitat a la nostra escola i plantant aquella llavor que a hores d’ara continuem arreplegant; a tots/es els/les mestres que han format part de Blasco en algun moment (i per suposat al claustre actual) i que han fet possible dur endavant el projecte lingüístic; i a totes les famílies que han depositat la seua confiança en l’escola, en la seua metodologia i en les seues senyes d’identitat característiques.

Rebre aquest premi suposa un reconeixement al treball fet fins ara, però també un impuls per continuar i millorar cada dia. 

 Més informació sobre aquest guardó:
– Dicurs d’agraïment de la direcció: https://www.vilaweb.cat/noticies/la-llum-sobre-la-immersio-linguistica-des-del-sud-del-sud/

– Premis el Tempir: https://www.vilaweb.cat/noticies/una-manera-de-dir-que-ens-estimem-el-tempir-lliura-avui-a-elx-els-seus-premis-anuals/

 – Premis el Tempir: https://eltempir.cat/ceip-vicente-blasco-ibanez-marien-anton-marisol-quesada-vicenta-macia-i-pepa-fos-pioners-de-lensenyament-en-valencia-a-elx-guardonats-amb-el-x-premi-el-tempir-en-la-categoria-delx/

 – El Tempir: https://eltempir.cat/

Antigues mestres de l’escola

DIA DE LES BIBLIOTEQUES / DIA DE LAS BIBLIOTECAS

Al llarg d’aquesta setmana iniciem diferents activitats i visites a la biblioteca del nostre centre per part de l’alumnat. Aprofitant que el dia 24 d’octubre es celebra el dia de les biblioteques, comencem a desevolupar de nou el nostre projecte de biblioteca on s’inclou el bibliopati i el prèstec personal.

A lo largo de esta semana iniciamos diferentes actividades y visitas a la biblioteca de nuestro centro por parte del alumnado. Aprovechando que el día 24 de octubre se celebra el día de las bibliotecas, comenzamos a desarrollar de nuevo nuestro proyecto de biblioteca donde se incluye el bibliopatio y el préstamo personal.

Xerrada nutricionista / Charla nutricionista

Estimades famílies usuàries de menjador,
Us convidem a la xerrada de la nutricionista de Colevisa el proper divendres 21 d’octubre a les 16:00h.
La xerrada es farà a l’aula de música i és imprescindible la incripció mitjançant el següent formulari (una inscripció per assistent).

Queridas familias usuarias de comedor,
Os invitamos a la charla de la nutricionista de Colevisa el próximo viernes 21 de octubre a les 16:00h.
La charla se realizará en el aula de música y es imprescindle la inscripción a través del siguiente formulario (una inscripción por asistente)

Xerrada nutricionista Colevisa

Xerrada nutricionista Colevisa: divendres 21 d’octubre a les 16.00j

Al·legació llistat provisional / Alegación listado provisional

Podeu descarregar el model d’al·legacions al llistat provisional d’ajudes de menjador per al curs 22-23 ACÍ.
S’ha de presentar en el centre en horari d’atenció a famílies.

Podéis descargar el modelo de alegación al listado provisional de ayudas de comedor para el curso 22-23 AQUÍ.
Se tiene que presentar en el centro en horario de atención a familias.

Admisión y matriculación 2023-2024

PARA CUALQUIER TRÁMITE RELACIONADO CON ADMISIÓN SERÁ NECESARIO CONCERTAR CITA PREVIA EN EL SIGUIENTE ENLACE:
CITA PRÈVIA

¿A quién va dirigida?

El alumnado que se incorpora por primera vez al sistema educativo, inicia una nueva etapa en un centro diferente o desea cambiar de centro.

_

_

Calendario

Acceso al calendario de dmisión y matriculación

_

_

Normativa

Instrucciones del procedimiento

Acceso a la normativa

_

_

Procedimento

Presentación de solicitudes:

 • De manera telemática del 20 de abril al 28de abril . Se podrán solicitar hasta 10 centros por orden de prioridad. (Consulta los códigos de los centros aquí VAL / CAST).
 • Acceso a telematrícula

Baremación y áreas de influencia:

 • Publicación resultados provisionales 31 de mayo (se puede realizar una consulta individualizada a través de la página web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, en el apartado «Admisión de alumnat» y en los tablones de anuncios de los centros). Consulta aquí los listados provisionales
 • Publicación resultado provisional 31 de mayo (se puede realizar una consulta individualizada a través de la página web de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, en el apartado «Admisión de alumnado» y en los tablones de anuncios de los centros). Consulta aquí los listados provisionales
 • Reclamaciones telemáticas hasta el 2 de junio.
 • Publicación resultados definitivos 14 junio (se puede realizar una consulta individualizada a través de la página web de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, en el apartado «Admisión de alumnado» y en los tablones de anuncios de los centros). Consulta aquí los listados definitivos

Formalitzación de matrícula:

 • Matricula telemàtica: del 14 al 30 de juny. Enllaç al videotutorial del procés telemàtic de matrícula: https://youtu.be/eEP3DWS4RpU
 • Presencial del 22 de junio al 5 de julio (pendiente de establecer horario)
 • En el momento de matrícula el centro solicitará a los representantes legales del alumno la verificación de los documentos o situaciones alegadas por este. En caso de que se haya marcado la casilla de existencia de no convivencia de los progenitoras, se tendrá que aportar la firma y consignar los datos del padre, madre, tutor o tutora diferente de la persona que formuló la solicitud de plaza.
 • En caso de no formalizar matrícula se perderá la plaza y saldrá a disposición de otros/as solicitantes.

_

_

Documentación

MATRICULA TELEMÁTICA

Para completar el proceso de matriculación telemática (del 14 al 30 de junio) se debe de acceder a telematricula.es y hay que adjuntar la siguiente documentación:

 • Libro de familia
 • NIF, NIE o pasaporte del alumno/a (opcional).
 • Tarjeta SIP del alumno/a.
 • Fotografía del alumno/a.
 • Certificado de baja o promoción.
 • NIF, NIE o pasaporte de los progenitores.
 • Sentencia de separación, divorcio o convenio regulador en caso de no convivencia de los progenitores.
 • Enfermedades crónicas del alumno/a.
 • Documentación acreditativa de las circunstáncias alegadas en la solicitud de admissión (justificante domicilio laboral o familiar, justificante de acogida, justificante de familia monoparental, justificante de familia numerosa, hermanos/as en el centro, etc.)

Podéis consultar los diferentes videotutoriales sobre el proceso de admisión y matriculación en el siguiente enlace: https://portal.edu.gva.es/telematricula/videotutorials/

MATRÍCULA PRESENCIAL

Durante el período de matriculación presencial (del 22 de junio al 5 de julio), se deberá presentar en el centro la siguiente documentación: