Completar el procés de matriculació

Per tal de completar el procés de matriculació, s’han d’omplir els fulls de MATRICULA que podeu descarregar en aquesta pàgina i portar-los a l’escola. Recordeu que també heu d’aportar el DNI de pare /mare / tutor/a legal i el llibre de família o certificat del registre. També haureu de portar la documentació que acredite les situacions o circumstàncies al·legades quan presentareu la sol·licitud.

Si no podeu descarregar i imprimir els fulls, heu de passar per l’escola i replegar-los en Consergeria. El dia que vingueu a entregar els papers, haureu de demanar torn al conserge i esperar al pati fins que us avise.

Us esperem.