ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ 24-25

PER A QUALSEVOL TRÀMIT RELACIONAT AMB ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ SERÀ NECESSARI CONCERTAR CITA PRÈVIA

QUI POT PARTICIPAR EN EL PROCÉS D’ADMISSIÓ?

L’alumnat que s’incorpora per primera vegada al sistema educatiu, inicia una nova etapa en un centre diferent o desitja canviar de centre.
– Nascuts al 2021: infantil 3 anys.
– Nascuts al 2018: 1r de primària.
– Qualsevol alumne/a que estiga matriculat/da en un centre diferent i sol·licite plaça per a qualsevol dels nivells que s’imparteixen al nostre centre: INFANTIL (3 anys, 4 anys i 5 anys) i PRIMÀRIA (1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è).

CALENDARI D’ADMISSIÓ

PROCEDIMENT

 1. PRESENTACIÓ TELEMÀTICA DE SOL·LICITUDS: del 30 de maig al 6 de juny.
  https://portal.edu.gva.es/adminova/
  1.1) CLAU D’ADMISSIÓ:
  Per a poder realitzar la sol·licitud serà necessari obtindre prèviament la CLAU D’ADMISSIÓ.


  1.2) PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD:
  La persona interessada haurà de fer una sol·licitud d’admissió per a cada alumne/a per a qui sol·licita plaça.

  a) Identificació de la persona que presenta la sol·licitud.
  b) Identificació de l’alumne/a per a qui es sol·licita plaça.
  c)Existència de germans/es al centre. Indicar el NIA.
  d) Agrupar les sol·licituds per a l’alumnat nascut de part múltiple.
  e) Marcar la casella corresponent si la sol·licitud es fa per canvi de localitat o per ser la primera vegada que sol·liciten plaça en un centre de la Comunitat Valenciana.
  f) Identificació dels membres de la unitat familiar.
  g) Marcar la casella corresponent en el cas de hi haja no convivència, separació, divorci, etc., si cal.
  h) Autorització a l’AEAT a obtindre dades de la renda familiar.
  i) Nivell educatiu sol·licitat.
  k) Declaració responsable.
  l) En el cas de vindre d’altre centre fora de la Comunitat Valenciana, compromís d’aportar la baixa del centre anterior.
  m) Centres sol·licitats. Fins a un màxim de 20 ordenats per ordre de preferència.
  n) Correu electrònic en el qual rebrà la informació sobre el resultat del procediment d’admissió.

  En el moment de fer la sol·licitud no caldrà aportar cap documentació de les circumstàncies al·legades, però sí s’aportarà en el moment que es formalitze la matrícula.

2. BAREMACIÓ I PUBLICACIÓ DE LLISTATS
– Resultats provisionals i puntuació: 1 de juliol.
– Període de reclamacions: fins al 3 de juliol.
– Publicació de resultats definitius i puntuació: 15 de juliol.
Els resultats es podran consultar al tauler d’anuncis del centre.

Consulta ACÍ els criteris d’admissió per al curs 24-25.

3. FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA
– Matrícula telemàtica: del 15 al 19 de juliol (serà imprescindible aportar la documentació de forma presencial, demanant cita prèvia).
– Matrícula presencial: del 15 al 23 de juliol (amb cita prèvia).

En el moment de matrícula el centre sol·licitarà als representants legals de l’alumne la verificació dels documents o situacions al·legades per aquest. En cas que s’haja marcat la casella d’existència de no convivència dels progenitores, s’haurà d’aportar la signatura i consignar les dades del pare, mare, tutor o tutora diferent de la persona que va formular la sol·licitud de plaça.

En cas de no formalitzar matrícula es perdrà la plaça i eixirà a la disposició d’altres/as sol·licitants.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR PER COMPLETAR EL PROCÉS DE MATRICULACIÓ

DOCUMENTACIÓ MATRÍCULA: https://portal.edu.gva.es/ceipvicenteblascoibanezelx/wp-content/uploads/sites/360/2024/06/documentacio-valencia.pdf

SOL·LICITUD MENJADOR:
– Sol·licitud de plaça de menjador: https://portal.edu.gva.es/ceipvicenteblascoibanezelx/wp-content/uploads/sites/360/2024/06/placa-domiciliacio-bancaria-alumnat.pdf
– Sol·licitud ajuda de menjador: https://portal.edu.gva.es/ceipvicenteblascoibanezelx/wp-content/uploads/sites/360/2024/06/Sollicitud-MENJADOR.pdf

SOL·LICITUD TRANSPORT:
– Sol·licitud ajuda de transport individual: https://portal.edu.gva.es/ceipvicenteblascoibanezelx/wp-content/uploads/sites/360/2024/06/sollicitud-TRANSPORT.pdf

Inscripció Jornades de portes obertes

Estimades famílies,
Us convidem a les jornades de portes obertes per a conèixer la nostra escola.
Es faran en dos moments diferents:
Dijous 21 de març de 2024 a les 9:30h (en horari lectiu, per a que pugau veure el funcionament el centre amb l’alumnat).
Divendres 22 de març de 2024 a les 15:30h (fora de l’horari lectiu).

Serà necessària fer l’incripció al següent formulari per a poder assistir.

INSCRIPCIÓ JORNADA DE PORTES OBERTES

En quin horari vindreu a les jornades de portes obertes? / ¿En qué horario vendréis a las jornadas de puertas abiertas?(Requerit)

Xerrada Policia Nacional / Charla Policia Nacional

Estimades famílies:
Us convidem a la xerrada per a famílies sobre Cyberbullying que impartirà la Policia Nacional el proper 20 de gener de 2023 a les 15:30h.
Per a poder assistir és necessari plenar el següent formulari.
Gràcies!

Queridas familias:
Os invitamos a la charla sobre Cyberbullying que impartirà la Policia Nacional el próximo 20 de enero de 2023 a las 15:30h.
Para poder asistir es necesario rellenar el siguiente formulario.
Gracias.

Xerrada Policia Nacional

Xerrada per a famílies per part de la policia Nacional. Dia: 20/1/2023 Hora: 15:30h. Tema: Ciberbullying

Premis el Tempir

Guardó CEIP Vicente Blasco Ibáñez d’Elx

Aquest dissabte la nostra escola va rebre un premi otorgat pel Tempir, on es reconeix el treball realitzat pel nostre centre en defensa i divulgació de la cultura i la llengua valenciana. Aquest premi representa el treball, l’esforç i l’estima que tota la comunitat educativa ha posat en ha posat en un projecte comú, basat en els programes d’immersió des dels seus inicis.

 Volem agraïr aquest guardó a aquelles mestres que van fer néixer a aquest projecte, donant identitat a la nostra escola i plantant aquella llavor que a hores d’ara continuem arreplegant; a tots/es els/les mestres que han format part de Blasco en algun moment (i per suposat al claustre actual) i que han fet possible dur endavant el projecte lingüístic; i a totes les famílies que han depositat la seua confiança en l’escola, en la seua metodologia i en les seues senyes d’identitat característiques.

Rebre aquest premi suposa un reconeixement al treball fet fins ara, però també un impuls per continuar i millorar cada dia. 

 Més informació sobre aquest guardó:
– Dicurs d’agraïment de la direcció: https://www.vilaweb.cat/noticies/la-llum-sobre-la-immersio-linguistica-des-del-sud-del-sud/

– Premis el Tempir: https://www.vilaweb.cat/noticies/una-manera-de-dir-que-ens-estimem-el-tempir-lliura-avui-a-elx-els-seus-premis-anuals/

 – Premis el Tempir: https://eltempir.cat/ceip-vicente-blasco-ibanez-marien-anton-marisol-quesada-vicenta-macia-i-pepa-fos-pioners-de-lensenyament-en-valencia-a-elx-guardonats-amb-el-x-premi-el-tempir-en-la-categoria-delx/

 – El Tempir: https://eltempir.cat/

Antigues mestres de l’escola

DIA DE LES BIBLIOTEQUES / DIA DE LAS BIBLIOTECAS

Al llarg d’aquesta setmana iniciem diferents activitats i visites a la biblioteca del nostre centre per part de l’alumnat. Aprofitant que el dia 24 d’octubre es celebra el dia de les biblioteques, comencem a desevolupar de nou el nostre projecte de biblioteca on s’inclou el bibliopati i el prèstec personal.

A lo largo de esta semana iniciamos diferentes actividades y visitas a la biblioteca de nuestro centro por parte del alumnado. Aprovechando que el día 24 de octubre se celebra el día de las bibliotecas, comenzamos a desarrollar de nuevo nuestro proyecto de biblioteca donde se incluye el bibliopatio y el préstamo personal.