Admissió i matriculació 2023-2024

PER A QUALSEVOL TRÀMIT RELACIONAT AMB ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ SERÀ NECESSARI CONCERTAR CITA PRÈVIA AL SEGÜENT ENLLAÇ:
CITA PRÈVIA

A qui va dirigida?

L'alumnat que s'incorpora per primera vegada al sistema educatiu, inicia una nova etapa en un centre diferent o desitja canviar de centre.

_

_

Calendari

Accés al calendari d'admissió i matriculació

_

_

Normativa

Instruccions del procediment

Accés a la normativa

_

_

Procediment

Presentació de sol·licituds:

 • De manera telemàtica del 20 d’abril al 28 d'abril . Es podran sol·licitar fins a 10 centres per ordre de prioritat. (consulta els codis dels centres ací VAL / CAST).
 • Accés a telematrícula

Baremació i àrees d’influència:

 • Publicació resultats provisionals 31 de maig (es pot realitzar una consulta individualitzada a través de la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, en l’apartat «Admissió d’alumnat» i en els taulers d’anuncis dels centres). Consulta ací els llistats provisionals
 • Reclamacions telemàtiques fins al 2 de juny.
 • Publicació resultats definitius 14 juny. (es pot realitzar una consulta individualitzada a través de la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, en l’apartat «Admissió d’alumnat» i en els taulers d’anuncis dels centres). Consulta ací els llistats definitius

Formalització de matrícula:

 • Matricula telemàtica: del 14 al 30 de juny. Enllaç al videotutorial del procés telemàtic de matrícula: https://youtu.be/eEP3DWS4RpU
 • Presencial del 22 de juny al 5 de juliol (pendent d'establir horari)
 • En el moment de matrícula el centre sol·licitarà als representants legals de l’alumne la verificació dels documents o situacions al·legades per aquest. En cas que s’haja marcat la casella d’existència de no convivència dels progenitores, s’haurà d’aportar la signatura i consignar les dades del pare, mare, tutor o tutora diferent de la persona que va formular la sol·licitud de plaça.
 • En cas de no formalitzar matrícula es perdrà la plaça i eixirà a la disposició d’altres/as sol·licitants.

_

_

Documentació

MATRÍCULA TELEMÀTICA

Per a completar el procés de matriculació telemàtica (del 14 al 30 de juny) s’ha d’accedir a telematricula.es i cal adjuntar la següent documentació:

 • Llibre de família
 • NIF, NIE o passaport de l’alumne (opcional).
 • Targeta SIP de l’alumne/a.
 • Fotografia de l’alumne/a.
 • Certificat de baixa o promoció.
 • NIF, NIE o passaport dels progenitors.
 • Sentència de separació, divorci o conveni regulador en cas de no convivència dels progenitors.
 • Malalties cròniques alumnat.
 • Documentació acreditativa de les circumstàncies al·legades en la sol·licitud d’admissió (justificant domicili laboral o familiar, justificant d’acolliment, justificant de família monoparental, justificant de família nombrosa, germans/es al centre, etc.)

Podeu consultar els diferents tutorials referents al procés de matrícula al següent enllaç: https://portal.edu.gva.es/telematricula/videotutorials/

MATRÍCULA PRESENCIAL

Durant el període de matriculació presencial (del 22 de juny al 5 de juliol), caldrà presentar al centre la següent documentació: