Puntuació ajudes de menjador curs 23-24

Avui s’ha publicat la resolució per la qual s’estableix la puntuació mínima per a la concessió d’ajudes de menjador en el curs 23-24.

Podeu consultar les puntuacions ACÍ.

Extracte de la resolució amb el barem de renda: ACÍ

Import a pagar durant el curs 23- 24: ACÍ

Escrit d’al·legacions als llistats provisionals: ACÍ

————-

Hoy se ha publicado la resolución por la cual se establece la puntación mínima para la concesión de ayudas de comedor en el curso 23-24.

Podéis consultar las puntuaciones AQUÍ.

Extracto de la resolución con el baremo de renta: AQUÍ

Importe a pagar duranet el curso 23- 24: AQUÍ

Escrio de alegaciones a los listados provisionales: AQUÍ

Ajudes de menjador, transport i material 2023-2024

S’ha publicat la resolució per la qual es convoca la concessió d’ajudes de menjador escolar per al curs 2023-2024.
El plaç per a presentar la sol·licitud és des del 6 de juny fins al 5 de juliol.

Se ha publicado la resolución por la cual se convoca la concesión de ayudas de comedor escolar para el curso 2023-2024.
El plazo para presentar la solicitud es desde el 6 de junio hasta el 5 de julio.

MENJADOR

INSTRUCCIONS / INSTRUCCIONES:
https://portal.edu.gva.es/ceipvicenteblascoibanezelx/wp-content/uploads/sites/360/2023/06/AJUDES-DE-MENJADOR-ESCOLAR-I-TRANSPORT-PER-AL-CURS-2023-2024.pdf

NOVA SOL·LICITUD MENJADOR / NUEVA SOLICITUD COMEDOR:
https://ceice.gva.es/documents/162640666/172239352/ANEXO+I_Solicitud+Ayudas+Comedor+Escolar_180491.pdf/767372ed-eea9-cee0-1906-dbd452ddf152?t=1685954534419
NORMATIVA:
https://ceice.gva.es/documents/162640666/172239352/RESOLUCI%C3%93N+COMEDOR.pdf/a533c1c1-0fc2-ea82-d4e5-eed9e8d6c5b9?t=1685954494435

MATERIAL NO CURRICULAR

INSTRUCCIONS / INSTRUCCIONES:
https://portal.edu.gva.es/ceipvicenteblascoibanezelx/wp-content/uploads/sites/360/2023/06/AJUDES-MATERIAL-ESCOLAR-23-24-INSTRUCCIONS.pdf

NOVA SOL·LICITUD MATERIAL / NUEVA SOLICITUD MATERIAL
https://ceice.gva.es/documents/162640666/172239352/ANEXO+I_Solicitud+Material+Escolar_180569.pdf/23de4c89-76ca-051a-bc81-2319bae46fbd?t=1686125594594
NORMATIVA:
https://ceice.gva.es/documents/162640666/172239352/RESOLUCI%C3%93N+PUBLICADA+DOGV+%281%29.pdf/21ff3d23-08dd-7e2f-0289-45b978d458d0?t=1686123216849

TRANSPORT

INSTRUCCIONS / INSTRUCCIONES:
https://portal.edu.gva.es/ceipvicenteblascoibanezelx/wp-content/uploads/sites/360/2023/06/AJUDES-DE-MENJADOR-ESCOLAR-I-TRANSPORT-PER-AL-CURS-2023-2024.pdf

NOVA SOL·LICITUD TRANSPORT / NUEVA SOLICITUD TRANSPORTE:
https://ceice.gva.es/documents/162640666/172239352/ANEXO+I_Solicitud+Transporte_18598.pdf/dc896f1b-9330-c195-9b2f-023d8cdd5d69?t=1685956389395
NORMATIVA: https://ceice.gva.es/documents/162640666/172239352/RESOLUCI%C3%93JN+AIT.pdf/34a3dd58-5484-4708-e028-316a7a1ff1e4?t=1685955264635

IMPORTANT S’ha de presentar el certificat de l’Ajuntament acreditant la distància des del domicili fins al centre escolar.
IMPORTANTE: Se tiene que presentar el certificado del Ayuntamiento acreditando la distancia desde el domicilio hasta el centro escolar.

Podeu fer entrega dels esborranys o noves sol·licituds en el següent horari:
Podéis entregar los borradores o nuevas solicitudes en el siguiente horario:

Sol·licitud de plaça de menjador per al curs 2023-2024

Per sol·licitar plaça de menjador per al proper curs s’ha d’emplenar el següent qüestionari. El termini per fer-lo és fins al dia 5 de juliol de 2023.

INFORMACIÓ IMPORTANT
El període d’inscripcions per al menjador escolar per al curs 23-24 serà del 6 de juny de 2023 al 5 de juliol de 2023. És requisit necessari realitzar la inscripció mitjançat el formulari per poder fer ús del menjador.
Durant el curs escolar, una vegada finalitzat el periode d’inscripcions, les noves sol·licituds estaran supeditades a l’existència de places vacants.

L’aforament del menjador és limitat (240 places). En qualsevol cas, l’organització del menjador seguirà les instruccions de funcionament i organització publicades per la Conselleria d’Educació.

Les persones amb imports pendents de menjador no podran iniciar el servei fins cancel·lar el deute.

Per a qualsevol dubte o consulta, poseu-vos en contacte amb l’encarregada de menjador.

EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS HA FINALITZAT.

Sol·licitud de Menjador per al mes de juny

Les famílies que FARAN ÚS DEL MENJADOR en JUNY han d’omplir el següent FORMULARI i enviar-ho fins el 12 de maig de 2022.
Las famílias que harán uso del comedor en junio tienen que rellenar el siguiente formulario i enviarlo antes del 12 de mayo de 2022.

L’horari de menjador durant el mes de juny serà de 13:00h a 15:00h. // El horario del comedor durante el mes de junio será de 13:00h a 15:00h.

IMPORTANT: OMPLIR UNA SOL·LICITUD PER ALUMNE/A // RELLENAR UNA SOLICITUD POR ALUMNO/A

EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS HA FINALITZAT.
EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES HA ACABADO.

MENÚ PER EMPORTAR

ensalada.png

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha organitzat, junt amb les empreses que presten el servei de menjador escolar, un nou servei de menú per a emportar destinat a l'alumnat usuari del menjador escolar durant els dies que haja d'estar confinat a casa per motius de la COVID-19.

Les famílies de l'alumnat en situació de confinament podran recollir al centre educatiu el dinar per als seus fills i filles a partir de l'1 de desembre sense cap recàrrec sobre el preu establit o sobre la beca menjador. Igual que els plats que se serveixen al menjador escolar, en el cas que l'alumnat presente alguna al·lèrgia o intolerància alimentària, rebrà el menú per a emportar adientment elaborat i identificat.

Per a activar aquest servei, el primer dia de confinament del fill o filla, la família haurà d'informar el centre educatiu si desitja o no que se li facilite el menú per a emportar. Per tal de poder organitzar-lo correctament s'haurà d'informar pel matí abans de les 10:00h. Una vegada acceptat el servei es mantindrà durant tot els temps que dure el confinament.

Per a poder fer ús d'aquest servei s'haurà d'emplenar un document informatiu i de conformitat amb les normes d'ús del servei.

Quan els representants legals de l'alumnat no puguen acudir personalment a replegar el menú hauran d'autoritzar per escrit a una altra persona.