Sol·licitud de Menjador per al mes de juny

Les famílies que FARAN ÚS DEL MENJADOR en JUNY han d’omplir el següent FORMULARI i enviar-ho fins el 12 de maig de 2022.
Las famílias que harán uso del comedor en junio tienen que rellenar el siguiente formulario i enviarlo antes del 12 de mayo de 2022.

L’horari de menjador durant el mes de juny serà de 13:00h a 15:00h. // El horario del comedor durante el mes de junio será de 13:00h a 15:00h.

IMPORTANT: OMPLIR UNA SOL·LICITUD PER ALUMNE/A // RELLENAR UNA SOLICITUD POR ALUMNO/A

EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS HA FINALITZAT.
EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES HA ACABADO.