DIA DE LES BIBLIOTEQUES / DIA DE LAS BIBLIOTECAS

Al llarg d’aquesta setmana iniciem diferents activitats i visites a la biblioteca del nostre centre per part de l’alumnat. Aprofitant que el dia 24 d’octubre es celebra el dia de les biblioteques, comencem a desevolupar de nou el nostre projecte de biblioteca on s’inclou el bibliopati i el prèstec personal.

A lo largo de esta semana iniciamos diferentes actividades y visitas a la biblioteca de nuestro centro por parte del alumnado. Aprovechando que el día 24 de octubre se celebra el día de las bibliotecas, comenzamos a desarrollar de nuevo nuestro proyecto de biblioteca donde se incluye el bibliopatio y el préstamo personal.

Descobrint el medi aquàtic

Des del mes de març i fins a juny l’alumnat de l’escola participa en la campanya “Descobrint el medi aquàtic”, promocionada per l’Ajuntament d’Elx (Regidoria d’Esports). Per tal de donar a conèixer les piscines municipals i desenvolupar activitats a l’aigua.

Capoeira

Durant el mes d’abril i part de maig l’alumnat des d’Infantil de 4 anys fins a sisè participen en una activitat de Capoeira a càrrec de “l’Escola de Capoeira de Berimpalmares”.

Hort Escolar

Per fi, després de molt de temps preparant-lo, hem pogut començar a fer activitats a l’Hort Escolar. Gràcies a l’AFA per la seva implicació i col·laboració.