ASSEMBLEA

EL SISTEMA ASSEMBLEARI

Tots els nivells del centre treballen de manera assembleària,totes les propostes es filtren per ella.

D'ella parteix l'organització de l'aula i del centre.

Quinzenalment es reuneix l'Assemblea de delegades i delegats que rep propostes i decideix.També envien propostes a les assembles d'aula.