Menjador

ENCARREGAT:

PABLO ESCAMILLA

p.escamilla@edu.gva.es

 

NOVETATS!!

La comunicació d’incidències, trasllats de comunicacions, faltes d’assistència o qualsevol altre tema del seu interès relacionat amb aquest servei, es dirigirà un correu a l’encarregat de menjador al:

p.escamilla@edu.gva.es

 

PER TAL DE MANTENIR ACTUALITZAT EL NOMBRE DIARI DE COMENSALS, LA COMUNICACIÓ DE POSSIBLES FALTES, ALTES DE COMENSALS, DIETES… HA DE REALITZAR-SE SEMPRE QUE SIGA POSSIBLE, ALMENYS EL DIA ANTERIOR A LA UTILITZACIÓ DEL SERVEI DE MENAJADOR MITJANÇANT EL CORREU: 

p.escamilla@edu.gva.es

 

EN EL CAS QUE PER CIRCUMSTÀNCIES NO PUGA COMUNICAR-SE AMB AQUESTA ANTELACIÓ, ES PODRÀ FER TELEFÒNICAMENT ABANS DE LES 9:30 H. DEL MATEIX DIA.

 

HORARI D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

AMB CITA PRÈVIA

962566140

 

SETEMBRE / JUNY

Dimecres de 14:30 a 15:00 hores

 

D’OCTUBRE A MAIG 

Dimecres de 14:30 a 15:00 hores

Dijous de 15:00 a 15:30 hores

 

TAMAR

La nostra empresa de menjandor

DOSSIER web 2023

 

MENÚS MENJADOR

SETEMBRE  2023

MENUS MENJADOR SETEMBRE 2023

 

 

APP DE L’EMPRESA DE MENJADOR

Explicación-APP-Tamar

Per a començar a utilitzar l’APP i donar consentiment del tractament de dades personals, les famílies interessades hauran d’omplir el següent formulari:

https://forms.gle/7RvSDAUwBV36PvpW6

 

MENJADOR ESCOLAR

CURS 2023-2024

NORMES DEL MENJADOR 2023-2024

 

ENQUESTA

Enquesta del menjador 23-24

 

AUTORITZACIÓ

RECOLLIDA ALUMNAT

AUTORITZACIÓ RECOLLIDA ALUMNAT