HORT ESCOLAR

La idea que té el centre és elaborar a curt termini un projecte d’hort escolar que abaste a tot l’alumnat des d’Infantil a Primària perquè d’una manera ordenada i progressiva els xiquets i xiquetes del nostre centre puguen enriquir-se de l’àmplia oferta de valors, competències i actituds que es poden adquirir amb el treball a l’hort escolar.

No obstant això, des de fa ja bastants cursos arrere hem realitzat al nostre centre xicotets tallers d’hort relacionats sempre amb el tema de les plantes en l’àrea de Naturals.