Claustre

EQUIP DIRECTIU

Directora: Cristina Sastre

Cap d’Estudis: Marina Barrios

Secretària: Conxa Feltrer

EDUCACIÓ INFANTIL

3 anys PEPLI  TANIA GARCÍA

4 anys PEPLI  ROSA SORIANO

5 anys PEPLI  NOELIA LORENTE

Recolzament  GUSTAVO CIFUENTES

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

1r PEPLI MARINA BARRIOS CONXA FELTRER

2n PEPLI  LOLA CAMACHO

3r PEPLI  SARA BELTRÁN

4t PEPLI  CÉSAR MÁRQUEZ

5é PEPLI  EVA JIMÉNEZ

6é A PEPLI  LAURA JUSTE

6é B PEPLI  PABLO ESCAMILLA

Recolzament  JUAN CARLOS LARA

ESPECIALITATS

Pedagogia Terapèutica CARMEN CLIMENT

Orientadora PAQUI GARCÍA

Audició i Llenguatge

Educació Física  IDOARTE TOLEDO

Anglès  Mª ÁNGELES SANTOS

Anglés  LAURA JUSTE

Religió Catòlica  HIGINO GARCÍA

MARÍA CATALUÑA

Educació Musical  CRISTINA SASTRE