EDUC. PRIMÀRIA

 

Estacions d’aprenentatge:

flüidesa verbal

 

Estacions d’aprenentatge:

treballs de Ciències Naturals

 

Estacions d’aprenentatge:

lecto-escriptura

 

Estacions d’aprenentatge:

normes d’accentuació

 

Estacions d’aprenentatge:

taules de multiplicar

 

Exposicions orals

Cada alumne/a tria un tema segons les seues preferències per a realitzar un treball a casa del que després es fa l’exposició oral a classe. 

 

Lectura a la biblioteca de centre