EDUC. PRIMÀRIA

Les estacions d’aprenentatge arriben a l’aula de primer:

Enguany l’alumnat ha començat a treballar amb aquesta metodologia per a afermar els diferents continguts que s’han anat veïent en classe però d’una forma més lúdica i motivadora.

Entre altres es treballa la consciència sil·làbica, l’expressió oral i escrita, l’antenció i la memòria, la numeració, la descomposició numèrica… i el que ens queda!

Com va dir Diane Akerman “Jugar es la forma favorita del nostre cervell per a aprendre”.

Estacions d’aprenentatge:

flüidesa verbal

 

Estacions d’aprenentatge:

treballs de Ciències Naturals

 

Estacions d’aprenentatge:

lecto-escriptura

 

Estacions d’aprenentatge:

normes d’accentuació

 

Estacions d’aprenentatge:

taules de multiplicar

 

Exposicions orals

Cada alumne/a tria un tema segons les seues preferències per a realitzar un treball a casa del que després es fa l’exposició oral a classe. 

 

Lectura a la biblioteca de centre