Xarxa de llibres

La Xarxa de llibres es tracta del fons de llibres de text i materials curriculars constituït pels materials didàctics seleccionats o confeccionats pels equips pedagògics dels centres educatius per al desenvolupament dels currículums oficials dels cursos corresponents a les etapes educatives obligatòries, destinats a ser utilitzats per l’alumnat que participe en el programa de reutilització de llibres i material curricular.

Els informem que al finalitzar l’etapa d’Ed. Infantil les famílies de l’alumnat que va a promocionar a l’etapa d’Ed. Primària (també alumnat de nova incorporació) poden participar voluntàriament en el Programa Xarxa Llibres de la Conselleria d’Educació.

Aquest programa està destinat a implicar a tota la comunitat educativa en un sistema que combina l’educació basada en valors socials, solidaris i ecoambientals amb l’estalvi econòmic de les famílies. Al formar part d’aquest programa rebran un xec-llibre per a l’adquisició de material curricular de llibres de text (no es podrà adquirir material fungible).

Les famílies interessades en participar en el Programa Xarxa Llibres hauran d’omplir una sol·licitud telemàtica vinculada amb la Conselleria.

A continuació, els mostrem un pdf per a facilitar aquest tràmit a les famílies.

Davant qualsevol dubte, poden contactar  amb el centre:

NOMÉS PER A L’ALUMNAT DE NOVA PARTICIPACIÓ, ÉS A DIR, ALUMNAT QUE PASSA D’INFANTIL 5 anys a 1r DE PRIMÀRIA, I TAMBÉ ALUMNAT NOUVINGUT AL CENTRE.

PASSOS A SEGUIR PER A DONAR-SE D’ALTA EN LA XARXA DE LLIBRES: