PT i AL

Des del departament d’orientació i amb la col·laboració de la mestra de PT continuem implementant metodologies inclusives per a millorar la pràctica educativa.