PT i AL

Des del departament d’orientació i amb la col·laboració de la mestra de PT i de la mestra de AL continuem implementant metodologies inclusives per a millorar la pràctica educativa.

El 2 d’abril se celebra el Dia Mundial de Conscienciació sobre l’Autisme, data instaurada per les Nacions Unides per visibilitzar les persones amb trastorn de l’espectre de l’autisme (TEA) i contribuir a promoure l’exercici efectiu dels seus drets.

Els objectius principals i transversals del dia 2 d’abril Dia Mundial de l’Autisme, tal com ho formulen les Nacions Unides, són els següents:

• Adoptar mesures per conscienciar la societat sobre la situació de les persones amb autisme.
• Incentivar el desenvolupament de polítiques a favor de la inclusió social de les persones amb autisme.
• Incentivar la investigació i desenvolupament de programes terapèutics per a les persones amb autisme.

Un dels símbols de l’Autisme és el color BLAU. Per què el color blau? L’explicació principal que justifica l’ús del color blau per simbolitzar l’autisme és que el blau és el color de la mar.

D’aquesta manera es fa un paral·lelisme entre la mar i les persones amb autisme, principalment per dos motius:

• La mar i les persones amb autisme solen estar calmats i tranquils, però de vegades, per diferents motius, tots dos poden descontrolar-se de sobte.
• Tant el mar com les persones amb autisme tenen un món interior molt ric que tots
quedarien fascinats en conèixer.

Des del nostre centre també volem ajudar a la visibilització de les persones amb TEA i volem facilitar l’accés a l’entorn més pròxim, per aquest motiu, hem PICTOGRAFIAT el col·le. D’aquesta manera, facilitem l’accessibilitat cognitiva de tot l’alumnat i fem un pas més en el camí cap a la INCLUSIÓ REAL.

A més, anem un poc més enllà i volem fer-vos partícips d’aquest dia tan important i, és per això, que voldríem que el proper divendres 31 de març tot l’alumnat porte un globus blau amb un cordellet. Des d’Infantil fins a segon de primària l’hauran de dur ja unflat des de casa. I de tercer a a sisé primària duran el globus (sense unflar) i el cordellet.

Hui se celebra a tot el món el dia internacional de les persones amb Síndrome de Down. En el CEIP La Constitució hem volgut fer un reconeixement a aquestes persones i ens hem posat un calcetí diferent en cada peu.

En classe hem treballat l’empatia amb aquestes persones eliminant estereotips i prejudicis amb l’objectiu de sensibilitzar i conscienciar que tots som diferents i tots tenim la nostra pròpia personalitat.

La sensibilització, des d’edats primerenques, aconsegueix que posteriorment en l’edat adulta el respecte i la inclusió cap a les persones amb alguna discapacitat siga molt major.

CEIP LA CONSTITUCIÓ