COEDUCACIÓ

La coeducació és la metodologia educativa que té com a objectiu aconseguir la igualtat entre xiquets i xiquetes amb la finalitat d’arribar al seu desenvolupament integral, tot incloent la perspectiva de gènere en tots els àmbits educatius.

Es tracta d’incidir en la constitució de la identitat de gènere en aquesta etapa evolutiva tan important com l’Educació Infantil i Primària.

Al nostre centre oferim un temps i un espai a l’alumnat tot i creant moments de llibertat d’expressió per tal de construir relacions justes entre l’alumnat d’aquests edats. Volem contribuir a eliminar de la societat discriminacions i privilegis associats al sexe i, igualment, eliminar paraules com “el sexisme”, “l’androcentrisme” o els estereotips què s’ aprenen de forma inconscient perquè formen part del comportament d’algunes persones i què influeixen negativament en les formes de relacionar-nos, què donen valor o desqualifiquen, a les persones o estableixen rols.

La coeducació es treballa cada dia amb el nostre alumnat integrant la perspectiva de gènere en totes les activitats educatives: dins de les aules, en les seues relacions, en els patis… Destaquem el Projecte de Pati Coeducatiu que ha transformat les diferents zones de pati del nostre centre, augmentant les possibilitats de joc durant el temps d’esplai i contribuint de manera molt positiva a la millora de la convivència.

A més, compartim aquest enfocament coeducatiu amb la resta de la nostra comunitat educativa, mitjançant dates rellevants com el 25 de Novembre “Dia en contra de la violència de Gènere” i el 8 de març “Dia de la Dona”.