Consell Escolar

El consell escolar és un òrgan col·legiat en el qual pares, mares, alumnat, professors i professores i personal d’administració i servicis a través dels seus representants, s’informen, proposen, opinen i decidixen sobre matèries rellevants per a la millora de la qualitat de l’educació en el Centre.