Servei Psicopedagògic

L’equip d’orientació educativa del centre està constituït per l’orientadora i pel personal especialitzat de suport.

Entre les funcions d’aquest equip destaca la de coordinar les actuacions d’orientació educativa de l’alumnat així com la prevenció i detecció de dificultats d’aprenentatge, orientant a les famílies i col·laborant amb el conjunt del professorat del centre.

Orientadora:

FRANCISCA GARCÍA BETORET

Mestres de Pedagogia Terapèutica:

CARMEN CLIMENT SERRA

CRISTINA CARRASCOSA PÉREZ

Mestra d’Audició i Llenguatge:

LAURA IRUZUBIETA GUAITA