Servei Psicopedagògic

L’equip d’orientació educativa del centre està constituït per l’orientadora i pel personal especialitzat de suport.

Entre les funcions d’aquest equip destaca la de coordinar les actuacions d’orientació educativa de l’alumnat així com la prevenció i detecció de dificultats d’aprenentatge, orientant a les famílies i col·laborant amb el conjunt del professorat del centre.

Orientadora: FRANCISCA GARCÍA BETORET.

Mestra de Pedagogia Terapèutica: CARMEN CLIMENT SERRA.

Mestra de Audició i Llenguatge: CONXA FELTRER SANMARTIN.