PEAFS

Des de fa bastants anys el centre desenvolupa el projecte d’esport, activitat física i salut amb la intenció de fomentar en l’alumnat hàbits actius i saludables fora de l’horari lectiu.

Projecte esportiu de centre 2021-22 web