Esborrat d’aules del curs 2022/23

A partir de la segona quinzena de gener es procedirà a l’esborrat de les aules virtuals corresponents al curs 2022/23 en tots els sabors d’Aules (excepte Docent). En aquests moments, els cursos 22/23 estan ocults i el professorat té rol de “professor no editor”. Per tant, l’alumnat no pot accedir i els continguts no es poden editar, però sí que es poden fer còpies de seguretat i exportar.

També es procedirà a esborrar els cursos sol·licitats al llarg del curs 2022/23. Si es desitja mantindre aquests cursos en funcionament s’haurà de sol·licitar mitjançant incidència al portal gvaSAI.

S’informa també que quan siga activat el procés d’esborrat apareixerà en “Els meus Cursos” la data prevista d’esborrat i una icona que informa de si existeixen còpies de seguretat emmagatzemades:

Es demana a tots els usuaris de la plataforma que procedisquen a la descàrrega i esborrat de les còpies de seguretat que es realitzen amb l’objectiu de salvaguardar la informació dels cursos que s’esborraran, amb la finalitat d’evitar una sobrecàrrega de l’espai d’emmagatzematge disponible. Més detalls sobre com fer les còpies de seguretat.

Matriculació del professorat substitut

millores

El professorat de baixa pot matricular el seu substitut o substituta en els seus cursos fent ús de la nova entrada del menú GVA Aules > Les meues aules > Matricular substituts.

Apareix el llistat de les aules virtuals on el professor o professora figura inscrit/a. Des d’aquest llistat no es poden sincronitzar les aules amb ITACA. En aquelles aules que pertanguen a l’any acadèmic actual, apareix el botó de matriculació de professorat substitut.

Fent clic en el botó s’obri una finestra des d’on es pot matricular el substitut o substituta, si és el cas. Si no, apareix un missatge informatiu amb un botó per a tancar la finestra.

Si el substitut ja està matriculat en el curs, es mostra en la finestra amb fons de color verd i la indicació “matriculat/da” sota el seu DNI. En cas contrari, es mostra amb fons blanc.

Marqueu la casella del costat esquerre i feu clic en el botó Matricular. Per a tancar la finestra sense matricular, feu clic en la creueta a la dreta del nom del curs o bé en el botó Tancar.

El substitut o substituta queda matriculat/da amb rol de professor amb permisos d’edició fins al 31 d’agost. Recordem que el/la professor/a titular pot ajustar els permisos, canviar la data d’expiració i suspendre o eliminar la matrícula del seu substitut o substituta entrant en el curs i fent clic en l’enllaç “Administració del curs > Usuaris > Usuaris inscrits”, o directament fent clic en el botó “Usuaris registrats” ().

Per tal d’eixir del mode de matriculació de substituts i tornar a veure el llistat d’aules virtuals per defecte (per exemple, per a sincronitzar l’alumnat amb ITACA), feu clic en l’enllaç “Explorar les meues aules”.

Matriculació d’alumnat amb matèries pendents

millores

La direcció del centre i les persones amb l’adminstració delegada per aquesta poden matricular ara l’alumnat amb matèries pendents en aules virtuals sol·licitades.

Només qui ha sol·licitat l’aula virtual pot matricular alumnat amb continguts pendents en eixa aula.

Recordem que, per a sol·licitar un aula virtual, cal anar a GVA Aules > Mostrar les meues peticions, donar un nom a l’aula virtual, marcar la casella indicant que l’aula es destinarà a l’activitat docent, i enviar la sol·licitud. La sol·licitud s’atén normalment en menys de 24 hores.

Allí mateix, una vegada atesa la sol·licitud, apareixerà l’aula virtual en estat “Acceptat” i un nou botó per a matricular l’alumnat amb matèries pendents.

El llistat d’alumnat es pot filtrar fàcilment teclejant en la barra “Cercar alumne”. Es poden marcar les persones individualment o bé marcar totes les persones visibles en eixe moment marcant la casella a l’esquerra de “NIA”. Per últim, es fa clic en el botó “Matricular”.

Cessament de les sincronitzacions automàtiques en Aules Semipresencial el 13 de novembre

Es va a procedir a detindre el procés de sincronització de les aules virtuals dels mòduls de FP semipresencial amb ITACA. A partir del proper dilluns, 13 de novembre, les noves matriculacions es poden incorporar als cursos a través de gvaSAI, sol·licitant la direcció del centre una nova sincronització.

Recordem també que les direccions dels centres i les persones en les quals aquestes deleguen l’administració poden matricular l’alumnat del centre en qualsevol aula virtual en qualsevol moment si és necessari.

Nou bloc d’accessibilitat a Aules

millores

A partir d’ara, tindreu al vostre abast un nou bloc amb el qual ajustar la mida del text i l’esquema de colors per tal d’adaptar l’aspecte de la plataforma a les vostres necessitats visuals.

Aquest bloc és un dels més emprats per a donar un major suport a l’accessibilitat visual en instal·lacions de Moodle arréu del món.

La fila superior de botons serveix per a fer la lletra més xicoteta (A-) o més gran (A+) i restablir-la a la mida original (A).

La fila inferior serveis per a canviar l’esquema de colors atenuant o accentuant el contrast. Amb el botó “R” tornareu a l’esquema original.

A més, eixos canvis es poden guardar de forma que es mantinguen fins i tot quan tanqueu la sessió i la torneu a obrir o canvieu d’ordinador. Per a això, feu clic en el botó del cantó superior dret.

Imatge del bloc Accessibilitat amb instruccions d'ús dels seus botons

Actualització d’Aules a Moodle 3.11

millores

Aquest curs hem fet un pas més! Amb la nova versió d’Aules podràs:

 • Permetre que els teus estudiants es descarreguen el contingut del curs prement només un botó. Açò facilita molt el treball offline, quan l’alumnat no disposa de connexió.
 • Si treballes amb H5P tindreu la possibilidad de descarregar o substituir els teus arxius des del propi banc de continguts de Moodle, on trobaràs una nova columna que mostra el nombre de vegades que un arxiu ha sigut enllaçat, i una alerta t’avisarà quan el contingut enllaçat estiga a punt de ser eliminat, explicant què passarà si ho fas. També podràs marcar el teu contingut com a “no llistado” (Make unlisted) per tal d’amagar-lo i que ningú hi puga accedir.
 • Posar límit de temps als teus exàmens i habilitar un cronòmetre en el cantó superior dret que romanga visible SEMPRE.
 • Configurar els exàmens perquè es donen per completats quan s’hagen realitzat els intents indicats en la configuració.
 • L’alumnat podrà veure la nota mínima amb la qual es considerarà aprovat l’examen.
 • Mostrar o amagar les dates i criteris de finalització de l’activitat en la pàgina del curs.
 • Guardar la configuració d’un tipus determinat de preguntes i que Moodle la recorde per defecte la pròxima vegada que hages d’implementar una del mateix tipus.
 • Indicar nombre màxim i mínim de paraules en les preguntes de tipus assaig, indicant als estudiants quan sobrepassa el límit marcat.
 • Filtrar amb més criteris en l’informe de finalització de l’activitat: per grups, per tipus d’activitat, per ordre d’activitat.
 • Si afegeixes una carpeta (recurs carpeta) en la unitat didàctica l’alumnat podrà visualitzar prèviamente tant imatges com contigut html sense haver de descarregar l’arxiu.
 • Els estudiants podran controlar la velocitat a la qual es reproduiran els arxius d’Àudio i Vídeo.

Descarrega les indicacions per a configurar aquestes opcions.

Aules: activitats Xat i Diàleg

En Aules teniu a la vostra disposició les activitats de XAT i DIÀLEG que permeten la comunicació entre els alumnes i els professors d’un curs, de manera supervisada pel docent. Totes dues activitats poden ser afegides pel professor o professora del curs i disposen de diferents configuracions per a adaptar-les a l’organització del curs.


L’activitat Xat permet intercanviar missatges de text entre el professor i tots els alumnes de la classe, encara que es poden utilitzar restriccions d’accés per a tindre un accés diferenciat per grups (per exemple). També es permet restringir el “xat” en les franges horàries que es consideren.

L’activitat Diàleg permet la comunicació privada entre parells (el professor i un alumne) o bé, amb el docent i un grups d’alumnes. Amb una sola activitat de diàleg, podem crear tants temes de conversa independents com vulguem amb diferents destinataris. A diferència del xat, ací es permet adjuntar arxius

Més informació en aquest enllaç.

Inici de l’any acadèmic 2023/24

Des del dia 1 de setembre els i les docents poden crear les noves aules virtuals de l’any 23/24 segons els seus horaris d’ITACA.

Igualment s’està realitzant la sincronització dels mòduls semipresencials de tots els centres. Aquesta sincronització continuarà fins almenys el dia 1 de novembre. Posteriorment, els centres que ho desitgen podran demanar noves sincronitzacions de les matrícules mitjançant GVA SAI.

Recordem que les aules virtuals de l’any 22/23 encara són accessibles pel professorat per a fer-ne còpies de seguretat; seran esborrades definitivament a partir de gener de 2024.

Teniu informació més detallada en l’article Aules – Final i inici de curs.

Aules – Final i inici de curs.

Índex

 1. Actuacions a l’iniciar el curs escolar 23/24
 2. Com es creen les aules virtuals a l’inici d’un curs?
 3. Còpies de seguretat / Importar aules de cursos anteriors en les aules del nou curs

1. Actuacions a l’iniciar el curs escolar 23/24

Sabors Infantil, Primària, ESO, Batxillerat, FP, FP semipresencials, FPA, Especials i EOI Virtual

L’última setmana de juliol s’oculten a l’alumnat les aules del curs escolar finalitzat (ja no s’hi accedir i no es veuen en la seua pàgina d’inici) i es lleva al professorat els permisos d’edició, amb la qual cosa ja no es pot modificar el contingut de les aules virtuals, però sí es poden visualitzar i se’n pot fer una còpia de seguretat.

Aquesta acció es fa sobre totes les aules virtuals, també les sol·licitades per les direccions dels centres durant el curs 22/23. Afecta a tot aquell que tinga en un aula virtual els rols d’estudiant i de professor editor.

A partir del dia 1 de setembre, la plataforma està preparada per a la creació de les noves aules virtuals del curs acadèmic 23/24.

Les aules del curs escolar anterior s’esborren definitivament durant la segona quinzena del mes de gener. Durant els mesos previs, el professorat rep avisos visuals, tant en entrar en els cursos antics com en el llistat de les seues aules virtuals, que adverteixen sobre:

 • El pròxim esborrament de les aules.
 • Si el/la docent ha realitzat en algun moment una còpia de seguretat i aquesta està disponible encara al servidor per a la seua descàrrega.

Sabor Educació a distància

El centre gestiona les aules virtuals segons els criteris didàctics i organitzatius propis.

Sabor Docent

Les aules virtuals es mantindran sense canvis en el pròxim any escolar 2023/24.

2. Com es creen les aules virtuals a l’inici d’un curs?

Aules virtuals de docència

Sabors Infantil, Primària, ESO, Batxillerat, FP, FPA, Especials i EOI Virtual

A partir del dia 1 de setembre, una vegada s’hagen publicat a ITACA els seus horaris lectius, el professorat pot començar amb la creació de les seues aules virtuals. Per a això, es fa clic en “GVA Aules > Les meues aules > Explorar les meues aules”.

Es poden crear dos tipus d’aules virtuals: per a un nivell i grup determinat, o per a un nivell unificant els diferents grups.

Només cal seleccionar les aules desitjades i fer clic en “Crear cursos”. Els cursos es creen amb l’alumnat que figura a ITACA. Aquest procés es pot realitzar quan siga necessari.

El professorat substitut pot crear les seues pròpies aules virtuals. La direcció del centre pot afegir-lo a aules virtuals del/de la professor/a substituït/da. En elles pot tindre els rols de professor editor, professor no editor o estudiant.

Per tal d’actualitzar la matrícula d’un curs en qualsevol moment, hi ha tres opcions:

 • Des de l’enllaç “Explorar les meues aules“, seleccionar les aules desitjades i fer clic en el botó “Sincronitzar les matriculacions pendents d’ITACA”. Tot l’alumnat que encara no estiga matriculat en les aules virtuals seleccionades hi serà afegit.
 • Des de l’enllaç “Explorar les meues aules“, clicar el botó de sincronització de l’aula virtual:
  Aquesta opció mostra un llistat amb l’alumnat nou que encara no està matriculat en l’aula virtual, i permet triar quines persones afegir en eixe moment.
 • Des del llistat de matrícula de l’aula virtual, clicar aquest botó:
  Aleshores es mostra un llistat amb l’alumnat nou que encara no està matriculat en el curs, i es pot triar quines persones afegir en eixe moment.

És important tindre en compte que la sincronització amb ITACA només pot afegir alumnat, no eliminar-lo. En cas que siga necessari donar de baixa un/a alumne/a, recomanem suspendre la matrícula en lloc d’eliminar-la, perquè la suspensió és fàcilment reversible.

Suspendre matrícules (es pot desfer)

Eliminar matrícules (no es pot desfer)

Sabors FP semipresencials, Educació a distància i ISEACV

En aquests sabors, la creació de les aules virtuals i el manteniment de la matrícula es gestionen de forma centralitzada.

Aules amb finalitats específiques

Tutories, atenció educativa, tallers de reforç, projectes interdisciplinaris

En els sabors d’Aules en els quals la creació d’aules virtuals és competència del professorat, s’ofereix l’opció de crear aules virtuals per a qualsevol matèria educativa que forme part del seu horari lectiu que figura a ITACA.

Aules de FP semipresencial

Per defecte, cada any escolar es crea una aula on figura tot l’alumnat i professorat del centre que està cursant o impartint cicles formatius en modalitat semipresencial, així como una aula virtual de coordinació que recull només el professorat.

Aules sol·licitades per l’equip directiu per a finalitats diverses

Durant tot el curs escolar, les direccions de tots els centres poden fer sol·licituds d’aules virtuals per atendre finalitats diverses. Aquestes aules no es poden sincronitzar amb ITACA, però el/la director/a i les persones en les quals tinga delegada l’administració hi podran matricular qualsevol docent, estudiant i membre del personal no docent que pertanga al seu centre i que estiga registrat a ITACA com a tal.

Coordinació docent i equip directiu al sabor Docent

Les direccions de tots els centres poden crear aules virtuals al sabor Docent en qualsevol moment del curs escolar amb la finalitat d’incloure en elles docents del seu centre i realitzar tasques d’organització i coordinació amb ells.

Pràctiques i recopilació de materials al sabor Docent

Qualsevol docent pot crear aules virtuals destinades a fer pràctiques o recopilar materials, però sense la possibilitat d’incloure alumnat o professorat. Es poden crear durant tot el curs escolar.


3. Còpies de seguretat / Importar aules de cursos anteriors en les aules del nou curs

En qualsevol moment de l’any es pot fer una còpia de seguretat de les aules virtuals. La còpia és un fitxer comprimit amb l’extensió “.MBZ”. El nom de l’arxiu conté la data de la seua creació en format AAAAMMDD, com mostra aquest exemple:

La còpia es pot fer una o més vegades, de tot el contingut o només d’una part.

La còpia de seguretat no conté cap informació sobre les persones matriculades ni sobre la seua activitat.

Recomanem descarregar la còpia i esborrar-la del servidor. Els arxius de còpia tenen una vida limitada en el servidor. A més, cal recordar que la mida màxima de l’arxiu hauria de ser de 500MB, ja que a l’hora de restaurar la còpia no es permet pujar arxius més grans.

No s’ha d’oblidar tampoc que, dins d’una nova aula virtual, el professorat pot importar directament el contingut d’una aula antiga seua que encara no s’haja eliminat. Només cal fer clic en l’opció “Importa”.

Aprofitar Aules per a dinamitzar i organitzar activitats amb altres centres

Es pot tenir en cada sabor d’Aules un curs on organitzar i coordinar activitats i projectes juntament amb altres centres del mateix sabor. Així es poden aprofitar totes les funcionalitats d’Aules en un curs dins del qual estaran inscrits el professorat i l’alumnat de tots els centres participants.

Només cal seguir aquests passos:

 1. Els centres que van a organitzar l’activitat han d’acordar la denominació que en faran servir (per exemple, “TROBADA CULTURAL COMARCAL”).
 2. La direcció de cada centre ha de fer en Aules una sol·licitud de curs (cursos sol·licitats). El nom del curs ha de tindre el format INTER-codi_del_centre-descripció_acordada. És important que els tres components del nom del curs estiguen separats només amb un guionet. Per exemple, un nom de curs vàlid és: “INTER-46099999-TROBADA CULTURAL COMARCAL”.
 1. Una vegada són acceptades les sol·licituds de curs, cada centre ha de matricular en el seu curs l’alumnat i professorat corresponent.
 2. Els centres han de demanar a través de gvaSAI que els diferents cursos tinguen el format de curs inter-centres.
 1. Es crea el curs inter-centres i s’hi trasllada la matrícula dels cursos de cada centre:
  • L’alumnat i el professorat de tots els cursos sol·licitats pels centres apareixen unificats en el curs inter-centres. Cada persona s’inclou en un grup corresponent al seu centre. Com que les matrícules estaran agrupades per centre, podreu decidir què fer en comú i de quina manera.
  • Tot el professorat amb permisos d’edició, encara que pertanga a diferents centres, podrà configurar el contingut del curs.
  • Cada centre podrà gestionar la matrícula del seu curs, i qualsevol canvi (tant si s’afegeix com si es lleva algú) es reflectirà immediatament en el curs inter-centres.

Tant els cursos sol·licitats com el curs inter-centres estaran accessibles fins al final de l’any acadèmic, i seran eliminats durant l’esborrat annual de cursos de l’any anterior, en el mes de gener.