Canvis que afecten les contrasenyes de l’alumnat a Aules

A partir del dia 27 de febrer de 2023, la gestió de les contrasenyes de l’alumnat de totes les etapes (excepte Infantil i Primària) patirà les següents modificacions:

 • La contrasenya per defecte és aquella que s’utilitza la primera vegada que s’accedeix a la plataforma i és la que s’obté quan el/la docent la reinicia des de “GVA Aules > Canviar contrasenyes”. Consisteix en les tres primeres lletres del primer cognom en minúscula + la data de naixement en format DDMMAA. Aquesta contrasenya només pot utilitzar-se una vegada. És obligatori triar una nova contrasenya per a poder continuar usant la plataforma.
 • Una contrasenya nova ha de tindre un mínim de 6 caràcters, amb almenys 1 lletra minúscula i 1 dígit numèric, i no pot ser igual que la contrasenya actual ni que la immediatament anterior a l’actual.

Nous botons per a inscriure alumnat i personal del centre a les aules virtuals

millores

Els directors i les directores i totes les persones en les quals hagen delegat l’administració poden afegir a totes les aules virtuals del centre:

 • Tot el personal docent i altres treballadors/es no docents del centre.
 • Tot l’alumnat del centre que estiga matriculat en l’etapa educativa corresponent al sabor d’Aules on es troba l’aula virtual.

Aquestes accions es realitzen des del llistat d’aules virtuals del centre:

A la dreta de cada aula virtual del curs acadèmic actual, trobareu dos botons nous.

Els llistats apareixen ordenats alfabèticament.

Esborrat d’aules del curs 2021/22

A partir del 30 de gener es procedirà a l’esborrat de les aules virtuals corresponents al curs 2021/22 en tots els sabors d’Aules. En aquests moments, els cursos 21/22 estan ocults i el professorat té rol de “professor no editor”. Per tant, l’alumnat no pot accedir i els continguts no es poden editar, però sí que es poden fer còpies de seguretat i exportar.

També es procedirà a esborrar els cursos sol·licitats al llarg del cursos 2021/22. Si es desitja mantindre aquests cursos en funcionament s’haurà de sol·licitar mitjançant incidència al portal gvaSAI.

S’informa també que quan siga activat el procés d’esborrat apareixerà en “Els meus Cursos” la data prevista d’esborrat i una icona que informa de si existeixen còpies de seguretat emmagatzemades :

Es demana a tots els usuaris de la plataforma que procedisquen a la descàrrega i esborrat de les còpies de seguretat que es realitzen amb l’objectiu de salvaguardar la informació dels cursos que s’esborraran, amb la finalitat d’evitar una sobrecàrrega de l’espai d’emmagatzematge disponible.

Optimitzar la correcció de tasques a Aules

Les tasques son un tipus d’activitat molt usat a les aules virtuals. Si es configuren adequadament, la correcció de les trameses de l’alumnat es pot agilitzar notablement perquè s’evita la conversió a PDF dels documents pujats per l’alumnat.

Per aquest motiu, a partir de gener de 2023 s’inhabilitarà per defecte l’opció de retroacció “PDF amb comentaris”, però solament en les tasques noves que es creen des d’eixe moment. Els fitxers pujats per l’alumnat no es visualitzaran en pantalla, sinó que tindreu un enllaç per a descarregar-los. No obstant això, podreu habilitar l’annotació de PDF per a una tasca concreta si necessiteu fer-ne ús.

Igualment és important seguir aquestes recomanacions que milloraran la velocitat de resposta de la plataforma:

 • Limitar la quantitat de fitxers per tramesa i la grandària màxima dels fitxers.
 • Inhabilitar l’opció de retroacció “PDF amb comentaris” si els fitxers de les trameses s’espera que siguen molt grans, que continguen moltes imatges o siguen de formats d’àudio, vídeo o imatge en lloc de documents. Això obliga el professorat a descarregar els fitxers de les trameses per a poder visualitzar-los.
 • Limitar els tipus de fitxers que l’alumnat pot pujar (per exemple, només PDF), per tal que l’alumnat s’ocupe de convertir la seua tramesa a PDF abans de pujar-la i estalviar la plataforma de fer este treball.
  Això es pot fer, segons el programa usat, de la següent manera:
  • Des de Microsoft Word (aplicació d’escriptori): Menú Archivo > Guardar una copia i triar el format PDF o Menú Archivo > Exportar > Crear documento PDF/XPS
  • Des de Word online (al navegador o Teams): Menú Archivo > Guardar como > Descargar como PDF
  • Des de LibreOffce: Menú Archivo > Exportar a > Exportar directamente a PDF
 • Als centres digitals col·laboratius (CDC), podeu aprofitar les eines online de Microsoft per a crear documents, com ara Word o OneNote, utilitzant-ne les possibilitats de compartir i els enllaços web corresponents.

Ací vos posem una configuració de tasca ajustada per tal de permetre només un fitxer de màxim 500 KB per tramesa, i amb la retroacció “PDF amb comentaris” inhabilitada.

Igualment, si cliquem el botó “Tria”, podem seleccionar els tipus de documents que s’acceptaran. Els fitxers que s’intenten pujar i tinguen una extensió no seleccionada seran rebutjats.

Esborrat de cursos 21/22

A partir del 14 d’octubre es procedirà a detindre el procés de sincronització de cursos amb ITACA en el segment de semipresencial. Actualment ja s’han creat pràcticament la totalitat dels cursos i recordem que les noves matriculacions poden incorporar-se als cursos per part del professorat responsable. Davant qualsevol incidència tècnica podeu dirigir-vos al portal gvaSAI.

Canvi d’any acadèmic en AULES

Us recordem que el canvi d’any acadèmic d’Aules es realitza l’1 de setembre. Mentrestant es pot continuar accedint amb normalitat al contingut de les aules virtuals del curs 21-22. A partir d’aqueixa data tots aqueixos cursos virtuals passaran automàticament a estar “ocultes” a l’alumnat i els seus docents no podran fer modificacions (però sí que traure còpies de seguretat). També, exclusivament a partir d’aqueixa data, els docents podran generar les seues noves aules del curs 22/23 en la mesura en la qual els seus horaris es troben disponibles a Itaca. De la mateixa manera, es realitzaran d’ofici les aules virtuals d’FP semipresencial i dels centres adscrits al sabor ED.

Podeu utilitzar el sabor “Docent” per a crear aules virtuals o emmagatzemar recursos i restaurar-los més tard en qualsevol dels sabors acadèmics, fent còpies de seguretat bé de l’aula virtual, bé del banc de continguts. La còpies de seguretat de les aules virtuals són anonimitzades, no conserven informació sobre alumnes ni tampoc sobre les seues activitats o aportacions en fòrums. La nostra recomanació és restaurar la còpia de seguretat per a assegurar-nos que és correcta i conté la informació que volem amb temps suficient per a corregir qualsevol problema, amb un límit de restauració de 500 MB. També podeu copiar de manera senzilla el contingut de les aules virtuals del 21/22 sobre els nous si es troben en el mateix sabor. Finalment, preguem que s’eliminen de la plataforma les còpies de seguretat que hagen sigut descarregades prèviament.

Finalment, insistim que tots els cursos o aules virtuals corresponents al curs 21-22 seran esborrats en el procés anual d’esborrat que té lloc a partir de GENER de 2023 en tots els sabors docents.

Per a qualsevol problema, podeu utilitzar l’aplicació d’incidències https://gvasai.edu.gva.es/

matenimiento-parada

Modernitza el disseny de les teues aules virtuals amb Bootstrap

Actualitzar l'estil o afegir noves funcionalitats als recursos de les teues aules virtuals pot resultar molt senzill. Tan sols necessites copiar i pegar el disseny de Bootstrap que més t'agrade en l'editor d'ATTO dels recursos de la teua aula vitrtual i guardar-lo després.

Bootstrap és un framework de codi obert molt conegut i empleat en el disseny de multitud de llocs i aplicacions web. A l'ésser en codi obert, podem veure i utilitzar els seus dissenys ja fets d'elements web (una combinació de codi HTML, CSS, etc) com botons, cards, missatges d'alerta, presentació de contingut en "pestanyes", en carrusel, etc en les nostres pàgines web o en aquest cas, en l'editor ATTO que tenim disponible en els recursos d'Aules.

Un exemple de com afegir botons amb diferents estils enllaçats a diferents URLs:

Estils de botons per a saltar a activitats o pàgines.
Bootstrap afegit en l'editor de ATTO del recurs "enllace".

Exemple de missatge ressaltat amb Bootstrap: avís, alertat, important, etc.

Estils per a missatges d'avís
Bootstrap afegit en l'editor ATTO del recurs "tasca"

I un exemple de l'estil "Cards"

Bootstrap per a afegir l'estil "cards" al recurs "etiqueta"

En la web de Bootstrap podeu trobar molts exemples més. Doneu una ullada!

https://getbootstrap.com/docs/4.5/components

Filtre d’Aules

Aquesta setmana us volem parlar dels filtres de moodle. Com qualsevol plataforma de de aquest tipus Aules posseeix uns filtres que permeten afegir enllaços, inserir reproductors multimèdia, convertir expressions matemàtiques o emoticones a imatges i més. Existeixen molts tipus de filtres diferents que es poden consultar ací. Un exemple pot ser el filtre multiidioma que permet l'habilitació de recursos en diferents idiomes. Quan s'activa, cerca les marques (tags) <span lang="xx" class="multilang"> , que indiquen que un text conté diversos idiomes. El curs mostrarà el text en l'idioma configurat en el seu navegador d'internet o en preferències.
Una vegada consultades les diferents funcionalitats que ens ofereixen els filtres, si ens decidim a utilitzar-los és interessant tindre en compte, de cara a la seua fàcil gestió per part del responsable del curs, dues coses:

 • Es poden activar/inactivar des del menú filtre del bloc d'administració del curs

 • Si puntualment desitgem que un filtre determinat no actue sobre un terme, però volem que romanga actiu a nivell de curs, ho podem anul·lar en l'editor html amb l'etiqueta <nolink></nolink>

Una correcta utilització dels filtres enriquirà les vostres aules i permetrà procés d'aprenentatge més dinàmics, animeu-vos a utilitzar-ho!

Gestió de cursos i activitats per grups

Aules permet impartir docència a nivell d'activitat o curs establint l'accés per grups.
Una vegada s'ha agrupat la matrícula en diferents grups hi ha tres possibilitats:

 • Sense grups
 • Grups visibles: en les activitats es veuen les aportacions d'alumnes/professors dels altres grups i es pot interaccionar amb les del teu grup
 • Grups separats: cada participant només veu als seus companys de grup i no pot accedir a les aportacions d'altres grups

Com s'ha indicat, aquestes configuracions es poden establir a nivell de curs en "Edita paràmetres" -> Grups (Manera de grups)

o a nivell d'activitat en "Paràmetres comuns de mòduls" ->Manera de grups

Treballar per grups fomenta el treball col·laboratiu, animeu-vos a utilitzar-lo!

Bloc Sharing Cart

Des de l'equip de Aules us volem recordar l'existència d'una eina molt útil que és el Sharing Cart o Bolsa de Recursos. Documentació ací. El seu funcionament és senzill i permet el traspàs d'activitats i recursos d'una forma dinàmica i senzilla. Per això és una bona alternativa a realitzar còpies de seguretat i restauracions parcials.

Per a fer-ho funcionar tan sols cal activar l'edició i afegir el bloc esmentat (Bolsa de Recursos si estem en castellà). Apareixerà una cistella de la compra al costat de
cada activitat i recurs que ens permetrà copiar-ho a la bossa. Des d'aqueixa mateixa bossa podem traspassar-la a altres cursos de la nostra propietat.

Però hi ha un motiu més pel qual pensem que aquest bloc és especialment interessant. El trasllat de qüestionaris d'un curs a un altre utilitzant aquest mig mou també les preguntes i categories de preguntes associades. D'aquesta manera evitem l'exportació/importació d'aquestes, que és un procés que s'ha de realitzar si es pretén reutilitzar preguntes en diferents cursos i que és molt mes costós de dur a terme.