Consideracions en la pujada de fitxers i correcció on-line de taques en Aules

Guia

Al final de l'entrada es mostra un llistat de fitxers admesos per Aules en aquelles tasques en les quals l'alumne ha de pujar un arxiu per a la seua posterior correcció per part del professor.

Per altra banda s'ha de tindre en compte que, en alguns casos no es converteixen els fitxers en format pdf. Ocorre perquè l'arxiu està mal format. Serà necessari sol·licitar a l'alumne que el genere de nou i torne a pujar-lo.

LLISTAT DE FITXERS ADMITITS EN LA CORRECIÓ ON-LINE

 • bib - BibTeX [.bib]
 • doc - Microsoft Word 97/2000/XP [.doc]
 • doc6 - Microsoft Word 6.0 [.doc]
 • doc95 - Microsoft Word 95 [.doc]
 • docbook - DocBook [.xml]
 • docx - Microsoft Office Open XML [.docx]
 • docx7 - Microsoft Office Open XML [.docx]
 • fodt - OpenDocument Text (Flat XML) [.fodt]
 • html - HTML Document (OpenOffice.org Writer) [.html]
 • latex - LaTeX 2e [.ltx]
 • mediawiki - MediaWiki [.txt]
 • odt - ODF Text Document [.odt]
 • ooxml - Microsoft Office Open XML [.xml]
 • ott - Open Document Text [.ott]
 • pdb - AportisDoc (Palm) [.pdb]
 • pdf - Portable Document Format [.pdf]
 • psw - Pocket Word [.psw]
 • rtf - Rich Text Format [.rtf]
 • sdw - StarWriter 5.0 [.sdw]
 • sdw4 - StarWriter 4.0 [.sdw]
 • sdw3 - StarWriter 3.0 [.sdw]
 • stw - Open Office.org 1.0 Text Document Template [.stw]
 • sxw - Open Office.org 1.0 Text Document [.sxw]
 • text - Text Encoded [.txt]
 • txt - Text [.txt]
 • uot - Unified Office Format text [.uot]
 • vor - StarWriter 5.0 Template [.vor]
 • vor4 - StarWriter 4.0 Template [.vor]
 • vor3 - StarWriter 3.0 Template [.vor]
 • wps - Microsoft Works [.wps]
 • xhtml - XHTML Document [.html]
 • epub - Electronic Publication [.epub]
 • png - Portable Network Graphic [.png]
 • bmp - Windows Bitmap [.bmp]
 • emf - Enhanced Metafile [.emf]
 • eps - Encapsulated PostScript [.eps]
 • fodg - OpenDocument Drawing (Flat XML) [.fodg]
 • gif - Graphics Interchange Format [.gif]
 • html - HTML Document (OpenOffice.org Draw) [.html]
 • jpg - Joint Photographic Experts Group [.jpg]
 • met - OS/2 Metafile [.met]
 • odd - OpenDocument Drawing [.odd]
 • otg - OpenDocument Drawing Template [.otg]
 • pbm - Portable Bitmap [.pbm]
 • pct - Mac Pict [.pct]
 • pgm - Portable Graymap [.pgm]
 • ppm - Portable Pixelmap [.ppm]
 • ras - Sun Raster Image [.ras]
 • std - OpenOffice.org 1.0 Drawing Template [.std]
 • svg - Scalable Vector Graphics [.svg]
 • svm - StarView Metafile [.svm]
 • swf - Macromedia Flash (SWF) [.swf]
 • sxd - OpenOffice.org 1.0 Drawing [.sxd]
 • sxd3 - StarDraw 3.0 [.sxd]
 • sxd5 - StarDraw 5.0 [.sxd]
 • sxw - StarOffice XML (Draw) [.sxw]
 • tiff - Tagged Image File Format [.tiff]
 • vor - StarDraw 5.0 Template [.vor]
 • vor3 - StarDraw 3.0 Template [.vor]
 • wmf - Windows Metafile [.wmf]
 • xhtml - XHTML [.xhtml]
 • xpm - X PixMap [.xpm]
 • fodp - OpenDocument Presentation (Flat XML) [.fodp]
 • html - HTML Document (OpenOffice.org Impress) [.html]
 • odg - ODF Drawing (Impress) [.odg]
 • odp - ODF Presentation [.odp]
 • otp - ODF Presentation Template [.otp]
 • potm - Microsoft PowerPoint 2007/2010 XML Template [.potm]
 • pot - Microsoft PowerPoint 97/2000/XP Template [.pot]
 • pptx - Microsoft PowerPoint 2007/2010 XML [.pptx]
 • pps - Microsoft PowerPoint 97/2000/XP (Autoplay) [.pps]
 • ppt - Microsoft PowerPoint 97/2000/XP [.ppt]
 • pwp - PlaceWare [.pwp]
 • sda - StarDraw 5.0 (OpenOffice.org Impress) [.sda]
 • sdd - StarImpress 5.0 [.sdd]
 • sdd3 - StarDraw 3.0 (OpenOffice.org Impress) [.sdd]
 • sdd4 - StarImpress 4.0 [.sdd]
 • sxd - OpenOffice.org 1.0 Drawing (OpenOffice.org Impress) [.sxd]
 • sti - OpenOffice.org 1.0 Presentation Template [.sti]
 • sxi - OpenOffice.org 1.0 Presentation [.sxi]
 • uop - Unified Office Format presentation [.uop]
 • vor - StarImpress 5.0 Template [.vor]
 • vor3 - StarDraw 3.0 Template (OpenOffice.org Impress) [.vor]
 • vor4 - StarImpress 4.0 Template [.vor]
 • vor5 - StarDraw 5.0 Template (OpenOffice.org Impress) [.vor]
 • xhtml - XHTML [.xml]
 • csv - Text CSV [.csv]
 • dbf - dBASE [.dbf]
 • dif - Data Interchange Format [.dif]
 • fods - OpenDocument Spreadsheet (Flat XML) [.fods]
 • html - HTML Document (OpenOffice.org Calc) [.html]
 • ods - ODF Spreadsheet [.ods]
 • ooxml - Microsoft Excel 2003 XML [.xml]
 • ots - ODF Spreadsheet Template [.ots]
 • pxl - Pocket Excel [.pxl]
 • sdc - StarCalc 5.0 [.sdc]
 • sdc4 - StarCalc 4.0 [.sdc]
 • sdc3 - StarCalc 3.0 [.sdc]
 • slk - SYLK [.slk]
 • stc - OpenOffice.org 1.0 Spreadsheet Template [.stc]
 • sxc - OpenOffice.org 1.0 Spreadsheet [.sxc]
 • uos - Unified Office Format spreadsheet [.uos]
 • vor3 - StarCalc 3.0 Template [.vor]
 • vor4 - StarCalc 4.0 Template [.vor]
 • vor - StarCalc 5.0 Template [.vor]
 • xls - Microsoft Excel 97/2000/XP [.xls]
 • xls5 - Microsoft Excel 5.0 [.xls]
 • xls95 - Microsoft Excel 95 [.xls]
 • xlt - Microsoft Excel 97/2000/XP Template [.xlt]
 • xlt5 - Microsoft Excel 5.0 Template [.xlt]
 • xlt95 - Microsoft Excel 95 Template [.xlt]
 • xlsx - Microsoft Excel 2007/2010 XML [.xlsx]

 

Canvis de color i nous sabors en Aules

General

S’ha procedit a canviar el color del segment docent a blau clar.
El motiu és la incorporació de manera definitiva de dos nous segments. El segment d’Educació a Distància amb color gris antracita i el de Formació de Professorat que hereta el roig de docent amb mes lluentor i intensitat. Es pot accedir i comprovar des de la pàgina del blog d’Aules.

Actualització versió Moodle (3.9.10)

Millores

S’ha procedit a actualitzar Aules a la versió 3.9.10, que corregeix algunes fallades que presentava la versió 3.9.9.
L’actualització es porta a terme després de realitzar un estudi del seu funcionament.