Actuacions de fi de curs relacionades amb la millora del servei d’Aules

Canvis

Aules té previst incorporar moltes millores per al curs acadèmic 24/25. La més important és la migració del sistema Moodle des de la versió actual 3.11 a la versió 4.3. Amb estes actuacions, no sols podreu gaudir de totes les novetats que incorpora Moodle 4, amb un nou aspecte visual més actual i personalitzat, sinó que també es farà una actualització de les infraestructures que permetran un funcionament més àgil i eficient de la plataforma.

Este procés d’actualització és llarg i complex i necessita que Aules estiga fora de línia. Així, a partir del dia 18 de juliol, Aules podrà no estar disponible. La previsió és que la plataforma estiga fora de servei durant uns dies. L’objectiu fonamental és donar el millor servei possible a l’inici de curs.

La planificació prevista del projecte d’actualització d’Aules és la següent:

TascaData iniciData finalització
Anunci actualització25/06/202425/06/2024
Tancament dels sabors acadèmics18/07/2024
Tancament del sabor Formació del Professorat22/07/2024
Notícies relatives a novetats de l’actualització15/07/202430/08/2024
Restabliment del servei (aproximat)29/07/202402/08/2024
Publicació materials autoformatius (sabor Docent)02/08/202402/08/2024
Comunicat de finalització dels treballs02/08/202402/08/2024

La data de finalització de la migració no es pot determinar amb exactitud, però en tot cas es treballarà perquè este procés siga el més breu possible. Els sabors d’Aules s’aniran posant en funcionament progressivament segons estiguen preparats. Cal tindre en compte queno és necessari que els usuaris realitzen cap acció extra relacionada amb l’actualització, ja que totes les dades es mantindran de manera automàtica.

Periòdicament, anirem publicant les actualitzacions més rellevants de l’estat dels treballs. També anirem publicant butlletins informatius i guies amb les novetats de la versió i una nova secció de bones pràctiques, per tal d’explotar de la manera més òptima els recursos que Aules posa a l’abast de la comunitat.

Novetats Aules Juny 2024

Millores

S’han introduït canvis importants que vos resumim a continuació:

1. Bloc GVA Aules al sabor Docent

En el sabor Docent s’ha actualitzat el bloc “Aules”, que ja només existia en eixe sabor, pel bloc “GVA Aules”, que és el que s’utilitza en la resta de sabors. Això comporta els següents avantatges:

 • Les direccions dels centres i les persones amb l’administració delegada podran crear cursos d’organització del centre i també cursos propis de pràctiques.
 • La matrícula en els cursos d’organització que es creen nous serà, com en la resta de sabors, mitjançant el botó “matricular a professorat i altre personal del centre” disponible en el llistat de cursos del centre. En els cursos ja creats, es manté la matrícula manual.
 • Altres funcionalitats estaran disponibles en el mateix lloc on les podeu trobar en els altres sabors.

Atenció! Les direccions del centres hauran de fer la delegació de l’administració novament. Les delegacions actives fins ara no funcionaran si no es renoven. Comproveu-ho en el menú GVA Aules > Centre > Delegar administració.

2. Cerca de cursos d’un/a alumne/a

Les direccions i les persones amb l’administració delegada podran buscar els cursos en els quals està matriculat un alumne o alumna. Per a això trobaran una nova entrada en el menú GVA Aules > Centre > Cercar curs per estudiants.

Escrivint les primeres lletres dels cognoms, es mostraran els noms que coincidisquen. Una vegada trobat el nom desitjat, es fa clic en el botó “Cercar” i es mostrarà el llistat dels cursos on eixa persona està matriculada amb rol “estudiant”. El llistat funciona com el dels cursos del centre: els noms dels cursos són enllaços i hi apareixen els botons que permeten mostrar/ocultar el curs, matricular-hi altre alumnat i personal del centre, etc.

3. Conversor de HotPotatoes a preguntes i qüestionaris de Moodle

S’ha instal·lat un nou complement que permet convertir arxius de projecte HotPotatoes (amb extensió .jqz per a JQuiz, .jcl per a JCloze, .jcw per a JCross, .jmt per a JMatch i .jmx per a JMix) a preguntes i qüestionaris nadius de Moodle.

Tingau en compte que la conversióno és 100% perfecta.

Ací teniu una guia per a fer les conversions.

4. Visualització del menú lateral en algunes activitats SCORM

S’ha solucionat un problema que impedia visualitzar correctament el menú lateral en algunes activitats SCORM.

5. Bloc “Dedicació al curs”

Per protecció de dades personals, el bloc “Dedicació al curs” ja no mostrarà l’adreça IP de les connexions que l’alumnat ha fet al curs.

Visualització dels registres d’activitat i accessos de les aules virtuals

Canvis

El visor de bitàcoles (registre d’accessos i activitat de l’aula virtual) està disponible ara des del menú GVA Aules > Registres del curs.

Mitjançant este visor, els docents recuperen l’accés a les bitàcoles de les seues aules virtuals, adaptant-lo a la normativa de protecció de dades. Així, podran consultar l’activitat de tots els usuaris matriculats en elles amb fins educatius. A més a més, s’inclou en esta bitàcola l’activitat realitzada pels usuaris del centre amb privilegis d’escriptura (director / director delegat). Tanmateix, s’ha restringit la visualització de l’adreça IP de cada bitàcola, per tal de protegir els drets dels usuaris.

Per a eixir del visor i tornar al curs, cal fer clic en el nom del curs (enllaç en color blau).

Esta utilitat s’anirà activant progressivament en tots els sabors acadèmics d’Aules (des d’Infantil fins a FP) durant el mes d’abril de 2024.

matenimiento-parada

Novetats gener 2024

Millores

Matriculació d’alumnat del centre en les aules virtuals filtrant per grups

Les direccions dels centres i les persones en les quals aquelles han delegat l’administració tenen a la seua disposició un botó per a matricular, en qualsevol aula virtual, qualsevol alumne/a del centre que corresponga als ensenyaments del sabor.

Com a novetat, aquesta funcionalitat s’ha ampliat de manera que és possible trobar i seleccionar l’alumnat amb molta més flexibilitat, ja que ara es pot filtrar per grup, ordenar el llistat i fer cerques per nom, cognom o NIA.

 1. Feu clic en “Tots els usuaris” per a mostrar el llistat sencer.
 2. Seleccioneu un grup (clic) o diversos grups (Control + clic per a seleccionar grups solts o Majúscula + clic per a seleccionar tots els grups intermedis) per tal mostrar en el llistat només l’alumnat que pertany a eixos grups.
 3. Podeu fer cerques dins del llistat actual escrivint part del nom, cognoms o NIA.
 4. Feu clic en les paraules “Nom”, “Cognom” o “NIA” per a ordenar el llistat segons eixe criteri.
 5. Seleccioneu un/a alumne/a fent clic en la casella a l’esquerra del seu nom. Si feu clic en la casella a l’esquerra de “Nom – Cognom”, seleccioneu tot el llistat.
 6. Per tal de matricular efectivament l’alumnat seleccionat, feu clic en “Inscriure usuaris”. Es mostrarà una confirmació en acabar. La finestra de matriculació no es tanca a soles.

7. Feu clic en “Tancar” per a tancar la finestra.

Si feu clic en el llistat de grups quan teniu seleccionat més d’un grup o si ja heu seleccionat alumnat, el sistema alerta de que es desmarcaran els elements seleccionats, i pregunta si voleu continuar o tornar enrere, com si no haguéreu fet clic.

Suspendre, reactivar i eliminar matrícules del mètode Aules en bloc

Abans, suspendre, reactivar o eliminar la matrícula de l’alumnat matriculat des d’ITACA s’havia de fer un per un. Ara, quan se seleccionen dos o més persones en el llistat de participants de l’aula virtual, es pot dur a terme la mateixa acció en totes elles alhora: suspendre’n la matrícula, reactivar-la o eliminar-la completament. A continuació vos expliquem com funciona.

 1. Entreu en el llistat de matrícula de l’aula virtual: Feu clic en Administració del curs > Usuaris > Usuaris inscrits.
 2. Seleccioneu les persones fent clic en la casella a l’esquerra del seu nom, o fent clic en la casella a l’esquerra de “Nom/Cognoms” per a seleccionar totes les persones visibles, o fent clic en el botó “Selecciona tots els … usuaris” per tal de seleccionar a tothom.
 3. En el desplegable a l’esquerra del text “Amb els usuaris seleccionats…” trieu, sota “Matriculació des de Aules”, una de les dues opcions:
  • “Edita les inscripcions dels usuaris seleccionats” per a suspendre o reactivar les matrícules.
  • “Esborra els usuaris inscrits” per a esborrar les matrícules (es demana confirmació abans de l’esborrat definitiu).

Recomanem utilitzar aquesta funcionalitat amb cura i, preferentment, suspendre la matrícula en lloc d’eliminar-la.

Nou botó informatiu de l’aula virtual

Quan vegeu el llistat de les vostres aules virtuals des del menú GVA Aules > Les meues aules > Explorar les meues aules, voreu ara un nou botó a la dreta de cada aula virtual que vos en mostrarà la informació d’ITACA rellevant:

 • Nom de la matèria en castellà i valencià
 • Curs
 • Cicle (si pertoca)
 • Nom del grup o, en cas de les aules creades per a una matèria i nivell, la indicació “Agrupat per nivell educatiu”
 • L’any acadèmic
 • Modalitat (diürn, nocturn, intensiu, semipresencial o EOI a distància)
 • Nom del centre educatiu

Aquesta informació pot ser de gran utilitat en cas que tingau diverses aules virtuals amb noms iguals o tan pareguts que siga difícil distingir-les, així com en el cas que en modifiqueu el nom.

Les aules sol·licitades per la direcció del centre no figuren a ITACA.

Aquest botó no està disponible encara en els sabors Semipresencial i ED.

Eina externa (LTI)

Torna a estar disponible l’activitat “eina externa” (LTI) amb la limitació queno és possible transmetre ni els noms ni les adreces de correu electrònic de l’alumnat. Les eines LTI que no requerisquen l’enviament d’aquestes dades personals funcionaran amb normalitat.

Actualment s’està estudiant la casuística de les eines LTI per tal d’anar llevant la limitació a aquelles que garantisquen un ús adequat de les dades personals dels usuaris d’Aules. Esperem poder comunicar-vos aviat els avanços en aquest àmbit.

Matriculació del professorat substitut

Millores

El professorat de baixa pot matricular el seu substitut o substituta en els seus cursos fent ús de la nova entrada del menú GVA Aules > Les meues aules > Matricular substituts.

Apareix el llistat de les aules virtuals on el professor o professora figura inscrit/a. Des d’aquest llistat no es poden sincronitzar les aules amb ITACA. En aquelles aules que pertanguen a l’any acadèmic actual, apareix el botó de matriculació de professorat substitut.

Fent clic en el botó s’obri una finestra des d’on es pot matricular el substitut o substituta, si és el cas. Si no, apareix un missatge informatiu amb un botó per a tancar la finestra.

Si el substitut ja està matriculat en el curs, es mostra en la finestra amb fons de color verd i la indicació “matriculat/da” sota el seu DNI. En cas contrari, es mostra amb fons blanc.

Marqueu la casella del costat esquerre i feu clic en el botó Matricular. Per a tancar la finestra sense matricular, feu clic en la creueta a la dreta del nom del curs o bé en el botó Tancar.

El substitut o substituta queda matriculat/da amb rol de professor amb permisos d’edició fins al 31 d’agost. Recordem que el/la professor/a titular pot ajustar els permisos, canviar la data d’expiració i suspendre o eliminar la matrícula del seu substitut o substituta entrant en el curs i fent clic en l’enllaç “Administració del curs > Usuaris > Usuaris inscrits”, o directament fent clic en el botó “Usuaris registrats” ().

Per tal d’eixir del mode de matriculació de substituts i tornar a veure el llistat d’aules virtuals per defecte (per exemple, per a sincronitzar l’alumnat amb ITACA), feu clic en l’enllaç “Explorar les meues aules”.

Matriculació d’alumnat amb matèries pendents

Millores

La direcció del centre i les persones amb l’adminstració delegada per aquesta poden matricular ara l’alumnat amb matèries pendents en aules virtuals sol·licitades.

Només qui ha sol·licitat l’aula virtual pot matricular alumnat amb continguts pendents en eixa aula.

Recordem que, per a sol·licitar un aula virtual, cal anar a GVA Aules > Mostrar les meues peticions, donar un nom a l’aula virtual, marcar la casella indicant que l’aula es destinarà a l’activitat docent, i enviar la sol·licitud. La sol·licitud s’atén normalment en menys de 24 hores.

Allí mateix, una vegada atesa la sol·licitud, apareixerà l’aula virtual en estat “Acceptat” i un nou botó per a matricular l’alumnat amb matèries pendents.

El llistat d’alumnat es pot filtrar fàcilment teclejant en la barra “Cercar alumne”. Es poden marcar les persones individualment o bé marcar totes les persones visibles en eixe moment marcant la casella a l’esquerra de “NIA”. Per últim, es fa clic en el botó “Matricular”.

Activació dels meta-enllaços de cursos a Aules Semipresencial

Canvis

La funció “Agrupar matrícula” ja no està disponible en el nou bloc de gestió docent del sabor semipresencial “GVA Aules”.

La funció “Agrupar matrícula” ja no està disponible en el nou bloc de gestió docent del sabor semipresencial “GVA Aules”. Amb la finalitat d’oferir una funcionalitat equivalent, s’haCon el fin de ofrecer una funcionalidad equivalente, se ha habilitado el permiso de creación de meta-enlaces de cursos para los roles de profesor editor, director y director delegado

La ferramenta de meta-enllaços és, en concret, un nou mètode de matriculació que podem utilitzar en les nostres aules i que té com a objectiu realitzar filiacions entre aules virtuals. Així, una aula virtual acumula la matrícula de les aules meta-enllaçades amb ella. A més, si s’afegeixen o modifiquen matrícules en un dels cursos meta-enllaçats, els canvis es reflecteixen automàticament en el “curs pare” (rols inclosos). Tanmateix, quan es lleva una matrícula d’un curs meta-enllaçat, la matrícula en el curs pare apareix com a suspesa i sense cap rol.

Els meta-enllaços es creen des del curs que rep la matrícula, accedint al menú dret Administració del curs > Usuaris > Mètodes d’inscripció i seleccionant “Meta-enllaç de curs” en el desplegable “Afig un mètode”.

A continuació, es busca el curs o cursos que es desitja meta-enllaçar, es decideix si es crearà en el curs pare un o diversos grups per a identificar les matrícules que provenen del meta-enllaç, i es fa clic en el botó “Afig un mètode”.

Per a més detalls, podeu consultar la documentació oficial de Moodle al web.

Migració de la plataforma de formació del professorat (cefire.edu.gva.es)

Canvis

La plataforma Moodle de formació per al professorat http://cefire.edu.gva.es es migrarà a Aules-FormaciodelProfessorat per a poder continuar oferint els seus serveis d’una manera més actualitzada, segura i de qualitat.
Durant el mes d’agost es podrà continuar accedint al contingut dels cursos de formació en l’antiga plataforma (http://cefire.edu.gva.es) per a realitzar descàrregues de material o consultes. Es procedirà al seu tancament l’1 de setembre de 2022.
Per a facilitar les tasques de migració, us demanem que descarregueu al vostre PC les còpies de seguretat que realitzeu, eliminant-los de la plataforma. Moltes gràcies!

matenimiento-parada

Paperera de reciclatge activada i visible en tots els sabors

Canvis

En Aules s’ha habilitat de forma visible, en cadascun dels cursos, la paperera de reciclatge. Durant 5 dies, aquesta paperera permet la recuperació de tot el contingut que s’esborre de qualsevol curs. Fins ara la paperera només es feia visible en cas de tenir contingut dins i ara, a més d’allargar el període de conservació del material esborrat (en l’ESO estava a 1 dia i s’ha estandaritzat fins a 5), també es troba visible tinga o no contingut, tal i com es pot comprovar en la següent imatge.

Possibilitat de reiniciar cursos en Aules

Canvis

S’ha habilitat la possibilitat, tal com es veu en la següent imatge, de poder reiniciar els cursos que ja es tinguen creats sense necessitat d’anar esborrant contingut a contingut. S’ha d’anar amb precaució en usar aquesta opció ja que, malgrat estar habilitada la paperera de reciclatge en tots els cursos, pot haver-hi dades que no puguen recuperar-se.