Permisos de desactivació i eliminació de matrícules en Aules Semipresencial

Millores

S’han ajustat els permisos perquè tant els directors/les directores com les persones amb l’administració delegada i els/les docents puguen desactivar i eliminar la matrícula de qualsevol persona matriculada en l’aula virtual.

Per tal d’evitar la pèrdua de les activitats i les qualificacions que es produeix quan s’elimina una matrícula totalment, recomanem que la matrícula es desactive (clic en la rodeta i posar en estat “inactiu”) en lloc d’eliminar-la totalment.

Actualització versió Moodle 3.9.20

General

Hem actualitzat Aules a la versió 3.9.20, que aporta millores relatives al funcionament i la seguretat de la plataforma. L’actualització s’ha realitzat després de fer un estudi del seu funcionament.