Aules – Final de curs 2023/24.

1. Actuacions en finalitzar el curs escolar 23/24

Parada del servici prevista en tots els sabors d’Aules per millores de la plataforma

Previsiblement a partir del 18 de juliol es produirà una parada del servici d’Aules que durarà uns dies. Durant eixe període, Aules podrà no estar disponible. Més informació en este enllaç.

Sabors Infantil, Primària, ESO, Batxillerat, FP, FP Semipresencial, FPA, Especials i EOI Virtual

Una vegada haja acabat la parada del servici, les aules del curs escolar finalitzat estaran ocultes a l’alumnat (ja no hi podrà accedir i no les veurà en la seua pàgina d’inici) i al professorat se li hauran llevat els permisos d’edició d’eixes aules, amb la qual cosa ja no podrà modificar-ne el contingut, però sí podrà visualitzar-les i fer-ne una còpia de seguretat.

Aquesta acció es farà sobre totes les aules virtuals, també les sol·licitades per les direccions dels centres durant el curs 23/24. Afecta a tot aquell que tinga en un aula virtual els rols d’estudiant i de professor editor.

Sabor Educació a distància

El centre gestiona les aules virtuals segons els criteris didàctics i organitzatius propis.

Sabor Docent

Les aules virtuals es mantindran sense canvis en el pròxim any escolar 2024/25.

2. Còpies de seguretat

En qualsevol moment de l’any es pot fer una còpia de seguretat de les aules virtuals. La còpia és un fitxer comprimit amb l’extensió “.MBZ”. Per defecte, el nom de l’arxiu conté la data de la seua creació en format AAAAMMDD, com mostra aquest exemple:

La còpia es pot fer una o més vegades, de tot el contingut o només d’una part.

La còpia de seguretat no conté cap informació sobre les persones matriculades ni sobre la seua activitat.

Recomanem descarregar la còpia i esborrar-la del servidor. Els arxius de còpia tenen una vida limitada en el servidor. A més, cal recordar que la mida màxima de l’arxiu hauria de ser de 500MB, ja que a l’hora de restaurar la còpia no es permet pujar arxius més grans.