Visualització d’activitats HotPotatoes en Aules

Incidències

Diverses incidències comunicades a gvaSAI ens han advertit de problemes a l’hora de visualitzar algunes activitats (per exemple, elecció múltiple) de HotPotatoes en Aules, arribant fins i tot a fer impossible que es puguen realitzar.

És cert que el mòdul que integra HotPotatoes en Aules presenta certs problemes actualmente (no suporta la versió 7, que él la més recent del programa HotPotatoes de Windows, per exemple), però sí hem pogut comprovar que funciona correctament amb la versió 6.1.0.1 beta del programa HotPotatoes inclòs en el programari de LliureX, amb la condició que el fitxer de l’activitat que es puge a Aules tinga el format nadiu del programa (és a dir, extensió .JQZ, .JCL, etc.), en lloc dels que tenen l’extensió .HTM i que es poden visualitzar directament en el navegador web clicant dues vegades en la icona del fitxer.

Icones/colors en temes col·lapsats (solucionat)

Incidències

Hi havia un problema en els temes col·lapsats que no permetia que es pugués canviar d’icones o de color en el títol dels mateixos. Amb la nova actualització del plugin ja s’han solventat aquestos problemes i ara ja es pot canviar, tant d’icones com de color de cadascun dels temes col·lapsats.

Problemes en la pàgina d’edició de tasques/recursos

Incidències

En la darrera actualització del navegador Mozilla Firefox (no tenim constància que succeeixi en versions anteriors), s’ha incorporat quelcom que ha trencat part del tema utilitzat en Aules, tal i com podeu comprovar en la imatge següent:

No és res greu perquè els menús es poden desplegar igualment, però en horitzontal el desplegament de les opcions no es tant intuïtiu com en vertical. En altres navegadors diferents de Firefox (Chrome, Edge, Opera, etc.) els menús es segueixen desplegant en vertical sense cap tipus de problema. No es reporten errors en versions sense actualitzar de Firefox però, com sempre vos recordem, és important tenir el navegador sempre actualitzat.

S’està treballant en el desplegament de la versió 3.9.1.0 d’Adaptable (el tema que utilitzem en Aules) que soluciona aquesta errada. Tan aviat com estiga desplegada l’actualització, després d’haver-ne fet les proves prèvies a qualsevol desplegament, informarem per aquest portal.

Problemes missatges en aules (solucionat)

Incidències

En aquestes últimes setmanes hem problemes amb el cron d’Aules en diferents sabors. Era un problema que feia que els missatges i notificacions no es realitzaren correctament o, en cas de realitzar-se, anaren amb molt de retard. Això és una cosa que ja està solucionada i, en principi, tot el sistema de missatgeria i comunicacions de la plataforma hauria de funcionar correctament.

Problemes missatges en Aules

Incidències

En aquestes últimes setmanes estem tenint problemes amb el cron d’Aules en diferents sabors. És per això que, a vegades, els missatges s’envien amb molt de retard o, a vegades, pel volum de missatges bloquejats en l’eixida, ni tan sols s’arriben a entregar. S’està treballant per a solucionar-ho al més prompte possible.

Bloqueig subsabors ESO

Incidències

Com tots sabeu, fa uns dies es va procedir a resegmentar l’ESO en les tres províncies, amb la finalitat de poder millorar la plataforma i seguir garantint-ne la qualitat i estabilitat. Una de les qüestions que ens vàreu plantejar va ser que hi havia alguns alumnes i docents que accedien on no tocava. Per a impedir aquesta casuística, s’ha procedit a bloquejar-ne l’accés per a usuaris d’altres províncies, amb un missatge d’error indicant que s’està entrant a una província incorrecta.

A més, també s’ha procedit a l’esborrat del cursos que s’havien triplicat en el procés.

Activitats JClic

Es permet la inserció directa d’activitats JClic (com a arxiu pujat o com a enllaç) en tots els sabors. Solucionat el problema que impedia que no es pogueren pujar directament aqueixes activitats en alguns dels sabors i/o idiomes d’Aules.

Actuacions sobre el sabor “especials” (dimecres, 04/11/2020)

Per millores en la infraestructura i altres actuacions a nivell de servidors, es comunica la posibilitat que, al llarg del matí del dimecres 04/11/2020, es puguen produir algunes incidències en el sabor “especials” que engloba idiomes (EOI), ensenyaments artístics, educació especial, etc. Disculpeu les molèsties que això us puga ocasionar.

Usuaris duplicats a l’ESO i FPA (solucionat)

En les darreres setmanes s’havia observat l’existència d’alguns usuaris duplicats en l’ESO i la FPA, la qual cosa feia que alumnat no poguera accedir a les assignatures en les quals es trobava matriculat a Itaca. Es tracta d’una incidència que es va resoldre completament en data d’ahir (27/10/2020), amb l’eliminació dels duplicats i la unificació del progrés dels usuaris duplicats. Disculpeu les molèsties que això us haja pogut ocasionar.