Esborrat de cursos de 2020/2021

General

Amb l’objectiu de descarregar progressivament els diferents segments d’Aules de informació que ja no s’utilitza o s’utilitza poc, es procedirà, al llarg del començament de febrer, a l’esborrat de les aules virtuals corresponents al curs 2020/2021  Una vegada finalitze tots els usuaris deixaran de tindre accés a aquests continguts. Es prega que tothom realitze les còpies de seguretat pertinents o restaure aquells continguts que siguen d’interés, amb la finalitat de no perdre el treball realitzat.

Actualització versió Moodle (3.9.12)

Millores

S’ha procedit a actualitzar Aules a la versió 3.9.12, que corregeix algunes fallades que presentava la versió 3.9.11.
L’actualització es porta a terme després de realitzar un estudi del seu funcionament.

Com convertir el codi de les expressions matemàtiques que han deixat d’interpretar-se en Aules a HTML (MATHML)?

Canvis

Recentment s’ha eliminat l’editor de fórmules i expressions matemàtiques de WIRIS, de manera que totes les fórmules creades amb aquest editor, no podran visualitzar-se correctament. En lloc de l’expressió matemàtica, es mostrarà el codi associat a aquesta (generat pel plugin de WIRIS) però es deixarà de veure la fórmula o expressió matemàtica.

Què podem fer per a visualitzar correctament les expressions i fórmules que ja estan escrites en activitats i altres recursos?