Com configurar les teues preferències sobre Fòrums i notificacions en Aules

Guia

Les opcions de configuració de les preferències del fòrum i les notificacions dels diferents esdeveniments, per a cada sabor d’Aules, es troben disponibles en les Preferències del teu perfil d’usuari:

A continuació, vegem en profunditat la configuració de les dues opcions relacionades amb el tema a tractar:

 1. Configuració/preferències del fòrum. Vegem una a una les opcions que se’ns presenten:

La primera opció és la de triar el tipus de resum que desitgem rebre sobre l’activitat realitzada en els nostres fòrums:

 • Sense resum: podem indicar que no desitgem que ens arribe un resum diari sinó que volem rebre un correu per cada missatge que es produïx en el fòrum. Això pot ser productiu quan el que volem és estar informats el més prompte possible de tota activitat que tinga lloc en els fòrums. Si es tracta d’un fòrum molt actiu l’inconvenient és que rebrem molts correus i podem passar per alt algun d’ells.
 • Complet: si marquem esta opció rebrem un únic correu diari a una hora determinada amb els missatges que s’hagen produït durant eixe període de temps en els fòrums. Esta opció simplifica la tasca de revisió d’activitat, però perdràs temps de reacció davant possibles temes urgents o incidències.
 • Per temes: Funciona exactament igual que el resum diari de fòrums, però en lloc de rebre en este correu-resum tots els missatges, només rebràs el text que la persona que ha escrit el missatge ha indicat com a assumpte. Si no hi ha un sistema delimitat d’assumptes, pensa que moltes persones en realitat no utilitzen en l’assumpte les paraules adequades per a definir la naturalesa del missatge, a vegades l’assumpteno és gens identificatiu, per la qual cosa esta configuració no serà molt útil o fiable per a realitzar un seguiment de l’activitat.

Molt vinculada a l’anterior, tenim l’opció de subscripció automàtica, ja que només ens arribaran resums del fòrum o correus amb els missatges allí enviats si estem subscrits a aquest. Si ací seleccionem que no ens subscriga automàticament (i en el fòrum corresponent no ens subscrivim manualment) no rebrem cap mena de notificació per correu. Ací, el que hem de triar és si desitgem que ens subscriga per defecte o no als fòrums, una vegada escriguem el primer missatge en ells.

En l’opció de vista experimental, el que seleccionem és el mode en què pots veure els missatges. Si indiques l’opció sí, els missatges es mostraran de forma niada (tema-respostes).

Ací indicarem si volem que ens destaque els missatges nous/no llegits o no

I finalment, si hem seleccionat l’opció que la plataforma sí que ens faça un seguiment dels missatges, ens permetrà determinar si en eixe cas desitgem que ens marque els missatges llegits com llegits, o no els marque.

A TINDRE EN COMPTE: La configuració que establisques ací servirà com a regla general per a tots els fòrums en els quals participes en esta plataforma per defecte, no pots discriminar entre els fòrums, per la qual cosa hauràs de pensar com és la configuració que en general més t’interessa. Si desitges fer una configuració diferent per a un/uns fòrums determinats hauràs de fer-ho manualment en la configuració d’eixe fòrum.

La configuració per defecte actuarà sobre els fòrums futurs, no canviarà les opcions amb les quals ja hages realitzat activitat anteriorment, és a dir, no et subscriurà ni desvincularà automàticament de tots els fòrums, sinó que prevaldrà el tipus de subscripció amb el qual hages treballat fins al moment de canviar la configuració. Si desitges canviar estes opcions hauràs de fer-ho manualment en la configuració del propi fòrum.

RECORDA SEMPRE GUARDAR ELS CANVIS.

 • Preferència de notificacions. Ens permet decidir si volem o no rebre una notificació dels diferents mòduls habilitats en Aules i per quina via (web, Email o totes dues). També podem, si ho desitgem, inhabilitar temporalment tot tipus de notificacions seleccionant la casella de “Desactivar les notificacions”.

A TINDRE EN COMPTE

En este quadre és on configurarem com desitgem que ens arriben les notificacions i missatges. Els canvis que realitzem es guardaran automàticament, pots modificar estos paràmetres segons desitges i tantes vegades com vulgues, però tingues en compte que la configuració que apareix per defecte és la que s’ha considerat més adequada per al bon funcionament de l’aula.

Diferència entre Notificació emergent / Correu electrònic: Si marquem les opcions perquè ens arribe per correu electrònic, la notificació t’arribarà al correu amb el qual estàs registrat en Aules. Si selecciones per notificació emergent, la informació t’arribarà a mode de notificació a través de l’aula virtual i podràs visualitzar fàcilment l’arribada d’una notificació pendent en la icona en forma de globus. Recorda que pots seleccionar que t’arriben tant el correu com les notificacions de la plataforma marcant totes les opcions.

Diferència entre en línia/fora de línia: Això fa referència a com vols que se t’avise quan estàs connectat a la plataforma o quan no ho estàs. Per exemple, podries desitjar que si estàs connectat t’arriben en mode de notificacions i quan no estàs connectat es deriven al teu correu electrònic, tingues en compte que d’esta manera se’t pot despistar algun comunicat o, per a evitar-ho, hauràs de revisar tant el teu correu electrònic com les notificacions d’Aules.

Pregunta d’expressió regular de resposta curta

Millores

Ja teniu disponible un nou tipus de pregunta per a afegir als vostres qüestionaris. Es tracta de la pregunta d’expressió regular de resposta curta.

Una expressió regular és una seqüència de caràcters que conforma un patró que Moodle pot comprendre i utilitzar. En la pràctica, mitjançant aquest patró s’analitza una línia de text (la resposta) buscant coincidències. Açò permet reconéixer una resposta que només siga correcta/vàlida parcialment i donar-li una puntuació en conseqüència.

La configuració d’una pregunta d’expressió regular de resposta curta pot ser força complexa i, si no es configura adequadament (per exemple, si és massa oberta i admet un nombre massa gran de varietats), també pot ser costosa de procesar. No obstant això, permet de puntuar acuradament, de forma automàtica, respostes curtes que no coincideixen lletra per lletra amb la resposta model.

La documentació oficial de Moodle sobre este tipus de pregunta només està traduïda parcialment de l’anglés al castellà. En el següent document, basat en eixa versió, en trobareu una traducció al valencià.

Actualització d’Aules a Moodle 3.11

Millores

Aquest curs hem fet un pas més! Amb la nova versió d’Aules podràs:

 • Permetre que els teus estudiants es descarreguen el contingut del curs prement només un botó. Açò facilita molt el treball offline, quan l’alumnat no disposa de connexió.
 • Si treballes amb H5P tindreu la possibilidad de descarregar o substituir els teus arxius des del propi banc de continguts de Moodle, on trobaràs una nova columna que mostra el nombre de vegades que un arxiu ha sigut enllaçat, i una alerta t’avisarà quan el contingut enllaçat estiga a punt de ser eliminat, explicant què passarà si ho fas. També podràs marcar el teu contingut com a “no llistado” (Make unlisted) per tal d’amagar-lo i que ningú hi puga accedir.
 • Posar límit de temps als teus exàmens i habilitar un cronòmetre en el cantó superior dret que romanga visible SEMPRE.
 • Configurar els exàmens perquè es donen per completats quan s’hagen realitzat els intents indicats en la configuració.
 • L’alumnat podrà veure la nota mínima amb la qual es considerarà aprovat l’examen.
 • Mostrar o amagar les dates i criteris de finalització de l’activitat en la pàgina del curs.
 • Guardar la configuració d’un tipus determinat de preguntes i que Moodle la recorde per defecte la pròxima vegada que hages d’implementar una del mateix tipus.
 • Indicar nombre màxim i mínim de paraules en les preguntes de tipus assaig, indicant als estudiants quan sobrepassa el límit marcat.
 • Filtrar amb més criteris en l’informe de finalització de l’activitat: per grups, per tipus d’activitat, per ordre d’activitat.
 • Si afegeixes una carpeta (recurs carpeta) en la unitat didàctica l’alumnat podrà visualitzar prèviamente tant imatges com contigut html sense haver de descarregar l’arxiu.
 • Els estudiants podran controlar la velocitat a la qual es reproduiran els arxius d’Àudio i Vídeo.

Descarrega les indicacions per a configurar aquestes opcions.

Gestió de matrícules de les aules virtuals de Semipresencial per part de la direcció del centre

Millores

En el sabor Aules Semipresencial, igual que en els altres sabors (ESO, Batxillerat, FP presencial, etc.), els directors i les directores i totes les persones en les quals hagen delegat l’administració ja poden afegir a totes les aules virtuals del centre:

 • A tot el personal docent i altres treballadors/es no docents del centre.
 • A tot l’alumnat del centre que estiga matriculat en mòduls semipresencials.

Aquestes accions es realitzen des del nou llistat d’aules virtuals del centre, en el bloc “GVA Aules”:

A la dreta de cada aula virtual del curs acadèmic actual, trobareu dos botons nous.

Els llistats apareixen ordenats alfabèticament. Hi ha opció de mostrar-los en pàgines de 20 (per defecte) o bé tots en una única pàgina.

Aquesta funcionalitat està destinada a reemplaçar els mètodes de matriculació tant manual com d’invitat i automatrícula, que deixaran d’estar operatius a partir del pròxim curs 2023/24.

 • El professorat podrà suspendre i eliminar matrícules de les seues aules virtuals, però no afegir-ne cap.
 • El procés de creació i sincronització de les aules virtuals seguirà fent-se a nivell de centre (a principi de curs de forma automàtica cada dia, i després sol·licitant-ho expressament a través de gvaSAI).
 • Totes les excepcions a aquest funcionament general (crear aules virtuals fóra dels horaris d’Itaca i afegir a un aula persones que no estiguen matriculades en ella segons Itaca) seran gestionades per la direcció del centre i per les persones en les quals aquesta delegue eixes funcions, o bé a través de gvaSAI.

Nous botons per a inscriure alumnat i personal del centre a les aules virtuals

Millores

Els directors i les directores i totes les persones en les quals hagen delegat l’administració poden afegir a totes les aules virtuals del centre:

 • Tot el personal docent i altres treballadors/es no docents del centre.
 • Tot l’alumnat del centre que estiga matriculat en l’etapa educativa corresponent al sabor d’Aules on es troba l’aula virtual.

Aquestes accions es realitzen des del llistat d’aules virtuals del centre:

A la dreta de cada aula virtual del curs acadèmic actual, trobareu dos botons nous.

Els llistats apareixen ordenats alfabèticament.

Qualificacions en lletra amb Aules

Formació

Si voleu o necessiteu que les qualificacions de les avaluacions o de la vostra aula Virtual es mostren segons l’escala Excel·lent – Notable – Bé – Suficient – Insuficient, de forma acorde a la nova normativa d’avaluació de la LOMLOE i com podeu veure a la imatge següent…

… podeu configurar les qualificacions alfabètiques…

…i fer-ne ús en el vostre llibre de qualificacions. Ací us expliquem com es fa.

Primerament, cliqueu en Configuració del llibre de qualificacions dins del bloc Administració > Administració del curs.

Després, feu clic a la pestanya Lletres. Voràs l’escala per defecte, que modificarem seguidament. Cliqueu Edita les qualificacions alfabètiques.

Marqueu la casella Rectifica les opcions per defecte del lloc, per cada qualificació alfabètica, indiqueu a partir de quin percentatge de puntuació s’aplica eixa qualificació. Per exemple, tenim que Excel·lent aplica a percentatges iguals o majors que 90, i així successivament. Les franges que no s’utilitzen s’han de deixar en blanc.

No oblideu guardar els canvis!

Ara cal anar a la pestanya Arranjament. Per a cada element i categoria que tingau creats, podeu configurar la forma de visualitzar-ne la qualificació clicant en el menú Edita > Edita paràmetres.

En aquest exemple, només canviarem la visualització de les categories que comprenen les activitats qualificades de cada avaluació, així com la qualificació final del curs.

Ara, cliquem en Mostra’n més… sota el títol Total de la categoria. En el cas de tasques, fòrums, qüestionaris, etc. està sota el títol Element de qualificació.

Configureu els paràmetres Tipus de visualització de les qualificacions a l’opció Lletra. Opcionalment també podeu configurar Qualificació per aprovar, aleshores es mostraran les qualificacions positives en verd i les negatives en roig.

Per últim, guardeu els canvis. I ja està configurat. Tant vosaltres com el vostre alumnat ja no vorà les qualificacions seleccionades en número, sinó amb l’escala Insuficient – Suficient – Bé – Notable – Excel·lent tal com ho heu configurat. Naturalment, les qualificacions numèriques no desapareixen i Aules continua usant-les per als càlculs. El que hem explicat ací afecta només a la forma de visualitzar les qualificacions.

Com fer diàlegs privats docent-alumne/a

Formació

Malgrat que la versió oficial és que la funcionalitat del mòdul “Diàleg” ha sigut substituïda pel sistema de missatgeria, encara molts usuaris i usuàries troben útils els diàlegs perquè són una activitat real dins del curs, i en ocasions menys complicat que totes les opcions de la missatgeria. També permet afegir adjunts i guardar esborranys.

Els diàlegs funcionen a nivell de curs i qualsevol participant pot començar una conversa amb qualsevol altre participant. Tanmateix, en ocasions, la intenció del/de la docent és establir diàlegs privats amb l’alumnat del curs i no permetre que els/les alumnes comencen converses entre ells/elles. Si com a docent t’interessa aquesta opció i preferixes fer servir els diàlegs a la missatgeria, t’expliquem com ho pots fer.

Clica en Administració del curs > Permisos.

Localitza els permisos de l’opció “Òbriga una conversa” de l’activitat Diàleg. Voràs que el rol “Estudiant” està en la columna central. Açò vol dir que té concedit eixe permís.

Fes clic al signe “+” de la columna de la dreta i tria el rol “Estudiant”.

Ara l’alumnat ja no pot començar converses des de l’activitat diàleg en eixe curs, però el/la docent sí. L’alumnat podrà contestar només en els diàlegs que haja obert el/la docent amb ell.

Sincronització de l’alumnat de les aules virtuals

Formació

Sabors: Infantil, Primària, ESO, Batxillerat, FP presencial, FPA i Especials

Recordeu que podeu actualitzar la matrícula de les vostres aules virtuals una vegada creades, si es produeixen canvis a Itaca.

En el cas d’alumnat donat de baixa, podeu eliminar els usuaris corresponents de les aules virtuals sense major problema.

En el cas d’alumnat incorporat recientment o esborrat per error, podeu realitzar una nova sincronització tantes vegades com necessiteu. Ací us expliquem com.

 1. Aneu al bloc GVA Aules -> Les meues aules -> Explorar les meues aules.

2. En el llistat de les aules virtuals teniu disponible l’opció de sincronitzar. Ho podeu fer per a una aula individual clicant la rodeta amb dues fletxes.

3. Amb eixe botó, obtindreu un llistat d’alumnat que figura a Itaca però encara no està inclòs en la vostra aula virtual. Feu la selecció corresponent i cliqueu “Sincronitzar matriculacions pendents d’Itaca”.

També podeu seleccionar dues o totes les aules virtuals en el llistat del pas nº 2 i clicar allí mateix el botó “Sincronitzar matriculacions pendents d’Itaca”. Amb aquest mètode no podeu seleccionar persones soltes.

Conversió automàtica de text amb els filtres d’Aules (1)

Formació

Aules té habilitats una sèrie de “filtres” que detecten diferents tipus de text i els substitueixen per tal de millorar-ne la presentació en pantalla.

1. Noms d’activitat, entrades del glossari i de la base de dades autoenllaçades: sempre que escrigues una paraula que coincidisca amb el nom d’una activitat o es puga trobar en un recurs teu de glossari o base de dades, es convertirà automàticament en un enllaç a eixe element.

2. Si escrius una d’aquestes combinacions, es converteix en una emoticona gràfica.

Però des de l’editor de text també pots insertar emojis directament.

3. Si escrius l’adreça d’una pàgina web, es convertix automàticament en un enllaç, i si és l’adreça d’una imatge o un vídeo, s’insereix directament.

Escriure l’adreça
Efecte

4. Si escrius text amb l’esquema següent, el text es mostrarà o no, segons l’idioma que tingues configurat a Aules.

Escriure el text amb els delimitadors
Efecte

Cursos d’autoformació d’Aules

La Subdirecció General de Formació del Professorat (SGFP) ha alliberat i adaptat el curs de formació d’Aules de nivell inicial i nivell mitjà, per a poder-se consultar en obert. Podeu trobar els cursos dins el sabor docent en els següents enllaços:

Curs d’Aules (nivell inicial)
Curs d’Aules (nivell mitjà)

En aqueixa categoria d’Aules per a Docents també podeu trobar el Curs de Comunicació d’Aules, en el qual podeu preguntar dubtes i fer propostes de millora per a la plataforma.