Instalació del plugin JSXGraph

Millores

S’ha procedit a la instal·lació del plugin JSXGraph. Es tracta d’una funcionalitat que permet des de l’editor html crear diferents figures geomètriques, traçar funcions i gràfics, inserir punts i visualitzar dades. Interessant, no sols per a professors de matemàtiques. A continuació vam mostrar un exemple senzill perquè l’usuari observe la potencialitat de l’eina:

 

El codi utilitzat s’especifica a continuació i es poden trobar nombrosos exemples i formació en la xarxa:

<jsxgraph width=”500″ height=”500″ box=”mybox”>
(function() { var brd = JXG.JSXGraph.initBoard(‘mybox’, {boundingbox:[-5,5,5,-5], axis:true}); var p = brd.create(‘point’, [1,2]); var q = brd.create(‘point’, [2,2]); })();
</jsxgraph>

Actualització versió Moodle (3.9.6)

Millores

S’ha procedit a actualitzar Aules a la versió 3.9.6, que corregeix algunes fallades que presentava la versió 3.9.5.
L’actualització es porta a terme després de realitzar un estudi del seu funcionament i es poden consultar les millores que incorpora en el següent enllaç.

Esborrar arxius H5P i compartir-los entre cursos

Guia

Esborrar activitats H5P del banc de contingut és possible encara que poc intuïtiu, una vegada s’accedeix al banc, s’ha de triar l’activitat que es pretén esborrar

Fent doble clic en l’activitat s’accedeix a la següent pantalla una roda dentada dalt a l’esquerra que et permet suprimir.


D’altra banda, cal tindre en compte que els arxius de H5Pno són comuns en el banc de continguts entre cursos, però per a traspassar-los d’un curs a l’altre, hi ha un mètode més senzill que fer una còpia de seguretat parcial i restaurar.

  1. S’edita l’arxiu des del banc de contingut i dalt a la dreta existeix la possibilitat de copiar
  2. S’accedeix a un altre curs i des del banc de contingut s’afig el mateix tipus d’activitat que es vol copiar. Eixirà una altra vegada l’opció de la captura anterior. Amb l’opció Paste&Replace quedarà perfectament restaurada.