Sol·licitud de nous cursos

S’ha implementat una nova funcionalitat en Aules que permet que els directors del seu centre i, exclusivament per a activitat acadèmica amb el seu alumnat, puguen demanar cursos “extra” als quals venen sincronitzats per Itaca. Són cursos destinats fonamentalment a donar solució als problemes de professorat de PT, ALL, etc. A més, també es permet la creació de cursos destinats a grups de recuperació o qualsevol altra casuística que, dins del seu model acadèmic, puguen necessitar els centres educatius.

El procés d’acceptació dels cursos i que els mateixos apareguen als directors dels centres educatius, es gestionarà en 72 hores (no s’inclouen dies no laborables).

En la pantalla d’administració dels directors dels centres educatius apareixerà un apartat de “sol·licitud de cursos”.

Aquesta sol·licitud obliga a posar-li un nom al curs (p.ex. “curs PT”, “curs recuperació de…”, etc. i a marcar la casella de que “aquest curs estarà destinat a activitat acadèmica amb l’alumnat” (veure dues imatges següents).

Una vegada la petició està demanada ja ens arriba a l’equip d’Aules.

Al director del centre li apareixen els cursos pendents d’aprovació.

Un cop s’haja revisat, i es comprove que realment es dedicarà a activitat acadèmica, ja apareixerà amb l’estat “Acceptat” o “Refusat”.

IMPORTANT!!! 

Recordeu que la sol·licitud de cursos on s’haja de matricular alumnat ha de fer-se en el sabor corresponent (Infantil, Primària, ESO, Batxillerat, FP, etc.).

Importacions dels cursos 2019/2020 realitzades

S’ha procedit al llarg d’aquests mesos a importar tots els cursos que s’havien creat a Aules el 2019/2020. Tots aqueixos cursos estan disponibles per als usuaris i, per defecte, es troben ocults per a l’alumnat i no permeten l’edició. La importació dels mateixos pot realitzar-se en qualsevol curs que es cree enguany (de manera total o parcial).

No s’ha aconseguit importar la totalitat dels cursos, per determinats problemes tècnics, encara que el percentatge final d’importacions realitzades correctament haja sigut de més del 90%.

Si no s’ha aconseguit importar correctament el vostre curs, no dubteu de posar-vos en contacte amb el SAI.

Usuaris duplicats a l’ESO i FPA (solucionat)

En les darreres setmanes s’havia observat l’existència d’alguns usuaris duplicats en l’ESO i la FPA, la qual cosa feia que alumnat no poguera accedir a les assignatures en les quals es trobava matriculat a Itaca. Es tracta d’una incidència que es va resoldre completament en data d’ahir (27/10/2020), amb l’eliminació dels duplicats i la unificació del progrés dels usuaris duplicats. Disculpeu les molèsties que això us haja pogut ocasionar.

Enllaçat automàtic al glossari

El filtre per a aute-enllaç cap a Glossari crea enllaços cap a una activitat de glossari en tots llocs on la paraula o frase siga usada en un curs, com per exemple en publicacions de fòrum, etiquetes o recursos. L’enllaç dispara una finestra emergent que mostra el Concepte i la Definició. Si més d’una entrada té la mateixa cadena de caràcters per a “Concepte”, la primera serà enllaçada.

El glossari es crea com una activitat i gràcies a aquesta nova funcionalitat s’integra dins de tot el curs.

Canvis en el botó d’edició dels cursos

Per tal de millorar la usabilitat dels usuaris, degut a la preocupació d’alguns d’ells per no poder saber si la icona que apareixia a dalt i a la dreta dels cursos era la que permetia activar l’edició, s’ha modificat la icona i s’ha inclòs el text “Activa l’edició” al costat de la mateixa per tal que sigui més senzill trobar el botó per fer l’edició dels vostres cursos.

Nou editor d’equacions (MathType) i de fórmules químiques (ChemType) a Aules

S’ha instal·lat i habilitat en tots els sabors d’Aules el nou editor d’equacions (MathType) que facilita la creació i edició d’equacions i altres fòrmules matemàtiques.

També s’ha instal·lat i configurat l’editor de fórmules químiques, ChemType.

Per accedir a ambdós editors, ho podeu fer clicant en les icones que es mostren en la següent imatge:

Ocultar cursos importats 2019/2020

En les darreres 24/48 hores, segurament haureu vist en la vostra pàgina principal d’Aules l’existència de nombrosos cursos importats de l’any 2019/2020. Segurament un dels problemes que tingueu siga el de realitzar l’ocultació dels mateixos per tal de que els estudiants no els puguin veure en les seves pàgines principals. Per això s’ha activat aquesta possibilitat, que estava desactivada pel vostre rol en els cursos importats.

El següent minitutorial us indica com fer-ho:

1.En primer lloc obriu el curs que vulgueu ocultar i aneu a l’engranatge de la part superior.

2. Una vegada clicat l’engranatge us apareixerà el següent. Aneu a “Editar ajustes”.

3. Ja us apareix la pàgina de configuració del curs, on podeu seleccionar la visibilitat del mateix (“Visibilidad del curso”). Allí li podeu donar a ocultar.

Un cop guardats els canvis, el curs romandrà ocult per als estudiants. I vosaltres també podreu filtrar-los per a que no us apareguin en la pàgina principal.

Habilitació del plugin H5P

S’ha habilitat la funcionalitat de poder inserir activitats interactives (més de 30 tipus diferents d’activitats) en Aules. Aquest contingut pot ser creat directament des del banc de contingut o realitzat en la plataforma i inserit en el vostre curs.

Matriculació i desmatriculació manual de l’alumnat en Aules

S’ha habilitat la possibilitat de matricular i desmatricular alumnat en tots els sabors d’Aules. Només es permet matricular i desmatricular alumnat que estiga en el mateix sabor i que pertanga al mateix centre educatiu. Això sí, és requisit imprescindible que el mateix estiga matriculat a Itaca.

Exportar projectes JClic a HTML5

En aquest apartat s’explica com convertir un fitxer de projecte JClic als formats HTML5 i SCORM. Aquests formats us permetran publicar el vostre projecte per a ser visualitzat des de qualsevol dispositiu (ordinadors, mòbils, tauletes…) sense necessitat de Java ni d’un altre complement.

Formats de fitxers utilitzats per JClic
Com ja sabeu, els projectes JClic es guarden en uns fitxers que porten la doble extensió “.jclic.zip”, a pesar que els sistemes Windows normalment amaguen el “.zip” final.
En exportar un projecte a HTML5 es generen molts fitxers: d’una banda el “index.html”, que serà el document principal obert pel navegador web quan publiquem el projecte. Després, totes les imatges i sons que s’hagen usat en el projecte, amb el nom adaptat sense espais ni caràcters especials perquè es puguen descarregar sense problemes des del servidor web, i finalment altres fitxers addicionals que fan falta per a fer funcionar el sistema. Veureu que en el moment d’exportar a HTML5 es crea una carpeta especial per al projecte, on aniran a parar tots aquests fitxers.
El format SCORM és, de fet, un contenidor que permet englobar en un únic fitxer ZIP tots els fitxers generats en l’exportació a HTML5. És com un envàs que ens servirà per a enviar tots els ingredients de les activitats al servidor en una única operació. Els fitxers SCORM que genera el JClic tenen també una doble extensió: “.scorm.zip”

Abans de començar…
Us haureu d’assegurar que teniu l’última versió del JClic Author. Per a saber-ho feu clic a Ajuda | Quant a… i us apareixerà una finestra semblant a aquesta:

El codi de la versió ha de ser 0.3.2.4 o superior. En cas que siga inferior, actualitzeu el vostre sistema (si és Lliurex) o bé descarregau l’instal·lador per a Windows o Mac des de: http://clic.xtec.cat/ca/jclic/download.htm

Instal·lació d’un projecte per a fer la pràctica
Per a fer aquesta pràctica hem triat el projecte “Els bombers” de Montserrat Casas que trobareu en: http://clic.xtec.cat/repo. Podeu usar aquest o qualsevol altre si ho preferiu. Com ja sabeu, podeu buscar per nivell, àrea, idioma…
Feu clic a la targeta del projecte triat per a accedir a la finestra d’informació ampliada, i després feu clic a la “tasseta de café Java” que hi ha en la part inferior. Això iniciarà el procés de descàrrega i instal·lació del projecte al vostre ordinador. Segons el sistema operatiu que utilitzeu, pot ser que el procés s’inicie automàticament, o bé que us descarregue un fitxer anomenat “install.jnlp” sobre el qual haureu de fer doble clic per a posar-ho en marxa.

Exportació del projecte a SCORM i HTML5
Una vegada instal·lada el projecte obriu-lo amb el JClic Autor.
En la pestanya projectes veureu la informació del projecte:

En aquest cas no cal que modifiqueu les dades, ja que són bastant completes, però abans de pujar el vostre projecte si que us haureu d’assegurar que tots els camps estiguen emplenats: autor, centre, descriptors, idiomes…
A continuació aneu al menú Fitxers | Exporta a HTML5…

i s’obrirà una finestra com aquesta:

Depenent del sistema operatiu que utilitzeu (Windows, Linux, MacOS…) les rutes que es mostraran poden canviar. Deixeu els paràmetres per defecte i feu clic a D’acord.
Si tot va bé, el sistema us mostrarà una finestra amb el resum de les accions que s’han realitzat. Feu clic a D’acord.

Si ara aneu a l’explorador de fitxers del vostre ordinador veureu que dins de la carpeta JClic hi ha dues carpetes més, a més de la carpeta “projects” que ja coneixíem:

En la carpeta export trobareu una subcarpeta per a cadascun dels projectes que hàgeu exportat. Dins d’aquestes van tots els fitxers necessaris per a utilitzar les activitats en format HTML5. Si teniu un servidor web propi, aquestes carpetes de projectes són les que hauríeu de pujar per a publicar les activitats a Internet. I si no teniu accés directe a cap servidor, no patiu: la zonaClic us ofereix un espai per a publicar-los.
En la carpeta scorm trobareu un fitxer amb extensió “.scorm.zip” per cadascun dels projectes que hàgeu exportat. Aquests fitxers ZIP contenen el mateix que les subcarpetas de “export”, amb l’avantatge de trobar-se tots els components envasats en un únic fitxer:

Aquest fitxer bombers.scorm.zip és el que necessitareu per a afegir “Els bombers” a la vostra biblioteca personal del projectes.
Quan cregueu el vostre projecte és molt important que el JClic estiga dins d’una carpeta que porte el mateix nom.
El nom del vostre projecte ha de portar un nom curt i sense espais.