Aules – Final de curs 2023/24.

General

1. Actuacions en finalitzar el curs escolar 23/24

Parada del servici prevista en tots els sabors d’Aules per millores de la plataforma

Previsiblement a partir del 18 de juliol es produirà una parada del servici d’Aules que durarà uns dies. Durant eixe període, Aules podrà no estar disponible. Més informació en este enllaç.

Sabors Infantil, Primària, ESO, Batxillerat, FP, FP Semipresencial, FPA, Especials i EOI Virtual

Una vegada haja acabat la parada del servici, les aules del curs escolar finalitzat estaran ocultes a l’alumnat (ja no hi podrà accedir i no les veurà en la seua pàgina d’inici) i al professorat se li hauran llevat els permisos d’edició d’eixes aules, amb la qual cosa ja no podrà modificar-ne el contingut, però sí podrà visualitzar-les i fer-ne una còpia de seguretat.

Aquesta acció es farà sobre totes les aules virtuals, també les sol·licitades per les direccions dels centres durant el curs 23/24. Afecta a tot aquell que tinga en un aula virtual els rols d’estudiant i de professor editor.

Sabor Educació a distància

El centre gestiona les aules virtuals segons els criteris didàctics i organitzatius propis.

Sabor Docent

Les aules virtuals es mantindran sense canvis en el pròxim any escolar 2024/25.

2. Còpies de seguretat

En qualsevol moment de l’any es pot fer una còpia de seguretat de les aules virtuals. La còpia és un fitxer comprimit amb l’extensió “.MBZ”. Per defecte, el nom de l’arxiu conté la data de la seua creació en format AAAAMMDD, com mostra aquest exemple:

La còpia es pot fer una o més vegades, de tot el contingut o només d’una part.

La còpia de seguretat no conté cap informació sobre les persones matriculades ni sobre la seua activitat.

Recomanem descarregar la còpia i esborrar-la del servidor. Els arxius de còpia tenen una vida limitada en el servidor. A més, cal recordar que la mida màxima de l’arxiu hauria de ser de 500MB, ja que a l’hora de restaurar la còpia no es permet pujar arxius més grans.

Com configurar les teues preferències sobre Fòrums i notificacions en Aules

Guia

Les opcions de configuració de les preferències del fòrum i les notificacions dels diferents esdeveniments, per a cada sabor d’Aules, es troben disponibles en les Preferències del teu perfil d’usuari:

A continuació, vegem en profunditat la configuració de les dues opcions relacionades amb el tema a tractar:

 1. Configuració/preferències del fòrum. Vegem una a una les opcions que se’ns presenten:

La primera opció és la de triar el tipus de resum que desitgem rebre sobre l’activitat realitzada en els nostres fòrums:

 • Sense resum: podem indicar que no desitgem que ens arribe un resum diari sinó que volem rebre un correu per cada missatge que es produïx en el fòrum. Això pot ser productiu quan el que volem és estar informats el més prompte possible de tota activitat que tinga lloc en els fòrums. Si es tracta d’un fòrum molt actiu l’inconvenient és que rebrem molts correus i podem passar per alt algun d’ells.
 • Complet: si marquem esta opció rebrem un únic correu diari a una hora determinada amb els missatges que s’hagen produït durant eixe període de temps en els fòrums. Esta opció simplifica la tasca de revisió d’activitat, però perdràs temps de reacció davant possibles temes urgents o incidències.
 • Per temes: Funciona exactament igual que el resum diari de fòrums, però en lloc de rebre en este correu-resum tots els missatges, només rebràs el text que la persona que ha escrit el missatge ha indicat com a assumpte. Si no hi ha un sistema delimitat d’assumptes, pensa que moltes persones en realitat no utilitzen en l’assumpte les paraules adequades per a definir la naturalesa del missatge, a vegades l’assumpteno és gens identificatiu, per la qual cosa esta configuració no serà molt útil o fiable per a realitzar un seguiment de l’activitat.

Molt vinculada a l’anterior, tenim l’opció de subscripció automàtica, ja que només ens arribaran resums del fòrum o correus amb els missatges allí enviats si estem subscrits a aquest. Si ací seleccionem que no ens subscriga automàticament (i en el fòrum corresponent no ens subscrivim manualment) no rebrem cap mena de notificació per correu. Ací, el que hem de triar és si desitgem que ens subscriga per defecte o no als fòrums, una vegada escriguem el primer missatge en ells.

En l’opció de vista experimental, el que seleccionem és el mode en què pots veure els missatges. Si indiques l’opció sí, els missatges es mostraran de forma niada (tema-respostes).

Ací indicarem si volem que ens destaque els missatges nous/no llegits o no

I finalment, si hem seleccionat l’opció que la plataforma sí que ens faça un seguiment dels missatges, ens permetrà determinar si en eixe cas desitgem que ens marque els missatges llegits com llegits, o no els marque.

A TINDRE EN COMPTE: La configuració que establisques ací servirà com a regla general per a tots els fòrums en els quals participes en esta plataforma per defecte, no pots discriminar entre els fòrums, per la qual cosa hauràs de pensar com és la configuració que en general més t’interessa. Si desitges fer una configuració diferent per a un/uns fòrums determinats hauràs de fer-ho manualment en la configuració d’eixe fòrum.

La configuració per defecte actuarà sobre els fòrums futurs, no canviarà les opcions amb les quals ja hages realitzat activitat anteriorment, és a dir, no et subscriurà ni desvincularà automàticament de tots els fòrums, sinó que prevaldrà el tipus de subscripció amb el qual hages treballat fins al moment de canviar la configuració. Si desitges canviar estes opcions hauràs de fer-ho manualment en la configuració del propi fòrum.

RECORDA SEMPRE GUARDAR ELS CANVIS.

 • Preferència de notificacions. Ens permet decidir si volem o no rebre una notificació dels diferents mòduls habilitats en Aules i per quina via (web, Email o totes dues). També podem, si ho desitgem, inhabilitar temporalment tot tipus de notificacions seleccionant la casella de “Desactivar les notificacions”.

A TINDRE EN COMPTE

En este quadre és on configurarem com desitgem que ens arriben les notificacions i missatges. Els canvis que realitzem es guardaran automàticament, pots modificar estos paràmetres segons desitges i tantes vegades com vulgues, però tingues en compte que la configuració que apareix per defecte és la que s’ha considerat més adequada per al bon funcionament de l’aula.

Diferència entre Notificació emergent / Correu electrònic: Si marquem les opcions perquè ens arribe per correu electrònic, la notificació t’arribarà al correu amb el qual estàs registrat en Aules. Si selecciones per notificació emergent, la informació t’arribarà a mode de notificació a través de l’aula virtual i podràs visualitzar fàcilment l’arribada d’una notificació pendent en la icona en forma de globus. Recorda que pots seleccionar que t’arriben tant el correu com les notificacions de la plataforma marcant totes les opcions.

Diferència entre en línia/fora de línia: Això fa referència a com vols que se t’avise quan estàs connectat a la plataforma o quan no ho estàs. Per exemple, podries desitjar que si estàs connectat t’arriben en mode de notificacions i quan no estàs connectat es deriven al teu correu electrònic, tingues en compte que d’esta manera se’t pot despistar algun comunicat o, per a evitar-ho, hauràs de revisar tant el teu correu electrònic com les notificacions d’Aules.

Pregunta d’expressió regular de resposta curta

Millores

Ja teniu disponible un nou tipus de pregunta per a afegir als vostres qüestionaris. Es tracta de la pregunta d’expressió regular de resposta curta.

Una expressió regular és una seqüència de caràcters que conforma un patró que Moodle pot comprendre i utilitzar. En la pràctica, mitjançant aquest patró s’analitza una línia de text (la resposta) buscant coincidències. Açò permet reconéixer una resposta que només siga correcta/vàlida parcialment i donar-li una puntuació en conseqüència.

La configuració d’una pregunta d’expressió regular de resposta curta pot ser força complexa i, si no es configura adequadament (per exemple, si és massa oberta i admet un nombre massa gran de varietats), també pot ser costosa de procesar. No obstant això, permet de puntuar acuradament, de forma automàtica, respostes curtes que no coincideixen lletra per lletra amb la resposta model.

La documentació oficial de Moodle sobre este tipus de pregunta només està traduïda parcialment de l’anglés al castellà. En el següent document, basat en eixa versió, en trobareu una traducció al valencià.

Aules – Final i inici de curs.

General

Índex

 1. Actuacions a l’iniciar el curs escolar 23/24
 2. Com es creen les aules virtuals a l’inici d’un curs?
 3. Còpies de seguretat / Importar aules de cursos anteriors en les aules del nou curs

1. Actuacions a l’iniciar el curs escolar 23/24

Sabors Infantil, Primària, ESO, Batxillerat, FP, FP semipresencials, FPA, Especials i EOI Virtual

L’última setmana de juliol s’oculten a l’alumnat les aules del curs escolar finalitzat (ja no s’hi accedir i no es veuen en la seua pàgina d’inici) i es lleva al professorat els permisos d’edició, amb la qual cosa ja no es pot modificar el contingut de les aules virtuals, però sí es poden visualitzar i se’n pot fer una còpia de seguretat.

Aquesta acció es fa sobre totes les aules virtuals, també les sol·licitades per les direccions dels centres durant el curs 22/23. Afecta a tot aquell que tinga en un aula virtual els rols d’estudiant i de professor editor.

A partir del dia 1 de setembre, la plataforma està preparada per a la creació de les noves aules virtuals del curs acadèmic 23/24.

Les aules del curs escolar anterior s’esborren definitivament durant la segona quinzena del mes de gener. Durant els mesos previs, el professorat rep avisos visuals, tant en entrar en els cursos antics com en el llistat de les seues aules virtuals, que adverteixen sobre:

 • El pròxim esborrament de les aules.
 • Si el/la docent ha realitzat en algun moment una còpia de seguretat i aquesta està disponible encara al servidor per a la seua descàrrega.

Sabor Educació a distància

El centre gestiona les aules virtuals segons els criteris didàctics i organitzatius propis.

Sabor Docent

Les aules virtuals es mantindran sense canvis en el pròxim any escolar 2023/24.

2. Com es creen les aules virtuals a l’inici d’un curs?

Aules virtuals de docència

Sabors Infantil, Primària, ESO, Batxillerat, FP, FPA, Especials i EOI Virtual

A partir del dia 1 de setembre, una vegada s’hagen publicat a ITACA els seus horaris lectius, el professorat pot començar amb la creació de les seues aules virtuals. Per a això, es fa clic en “GVA Aules > Les meues aules > Explorar les meues aules”.

Es poden crear dos tipus d’aules virtuals: per a un nivell i grup determinat, o per a un nivell unificant els diferents grups.

Només cal seleccionar les aules desitjades i fer clic en “Crear cursos”. Els cursos es creen amb l’alumnat que figura a ITACA. Aquest procés es pot realitzar quan siga necessari.

El professorat substitut pot crear les seues pròpies aules virtuals. La direcció del centre pot afegir-lo a aules virtuals del/de la professor/a substituït/da. En elles pot tindre els rols de professor editor, professor no editor o estudiant.

Per tal d’actualitzar la matrícula d’un curs en qualsevol moment, hi ha tres opcions:

 • Des de l’enllaç “Explorar les meues aules“, seleccionar les aules desitjades i fer clic en el botó “Sincronitzar les matriculacions pendents d’ITACA”. Tot l’alumnat que encara no estiga matriculat en les aules virtuals seleccionades hi serà afegit.
 • Des de l’enllaç “Explorar les meues aules“, clicar el botó de sincronització de l’aula virtual:
  Aquesta opció mostra un llistat amb l’alumnat nou que encara no està matriculat en l’aula virtual, i permet triar quines persones afegir en eixe moment.
 • Des del llistat de matrícula de l’aula virtual, clicar aquest botó:
  Aleshores es mostra un llistat amb l’alumnat nou que encara no està matriculat en el curs, i es pot triar quines persones afegir en eixe moment.

És important tindre en compte que la sincronització amb ITACA només pot afegir alumnat, no eliminar-lo. En cas que siga necessari donar de baixa un/a alumne/a, recomanem suspendre la matrícula en lloc d’eliminar-la, perquè la suspensió és fàcilment reversible.

Suspendre matrícules (es pot desfer)

Eliminar matrícules (no es pot desfer)

Sabors FP semipresencials, Educació a distància i ISEACV

En aquests sabors, la creació de les aules virtuals i el manteniment de la matrícula es gestionen de forma centralitzada.

Aules amb finalitats específiques

Tutories, atenció educativa, tallers de reforç, projectes interdisciplinaris

En els sabors d’Aules en els quals la creació d’aules virtuals és competència del professorat, s’ofereix l’opció de crear aules virtuals per a qualsevol matèria educativa que forme part del seu horari lectiu que figura a ITACA.

Aules de FP semipresencial

Per defecte, cada any escolar es crea una aula on figura tot l’alumnat i professorat del centre que està cursant o impartint cicles formatius en modalitat semipresencial, així como una aula virtual de coordinació que recull només el professorat.

Aules sol·licitades per l’equip directiu per a finalitats diverses

Durant tot el curs escolar, les direccions de tots els centres poden fer sol·licituds d’aules virtuals per atendre finalitats diverses. Aquestes aules no es poden sincronitzar amb ITACA, però el/la director/a i les persones en les quals tinga delegada l’administració hi podran matricular qualsevol docent, estudiant i membre del personal no docent que pertanga al seu centre i que estiga registrat a ITACA com a tal.

Coordinació docent i equip directiu al sabor Docent

Les direccions de tots els centres poden crear aules virtuals al sabor Docent en qualsevol moment del curs escolar amb la finalitat d’incloure en elles docents del seu centre i realitzar tasques d’organització i coordinació amb ells.

Pràctiques i recopilació de materials al sabor Docent

Qualsevol docent pot crear aules virtuals destinades a fer pràctiques o recopilar materials, però sense la possibilitat d’incloure alumnat o professorat. Es poden crear durant tot el curs escolar.


3. Còpies de seguretat / Importar aules de cursos anteriors en les aules del nou curs

En qualsevol moment de l’any es pot fer una còpia de seguretat de les aules virtuals. La còpia és un fitxer comprimit amb l’extensió “.MBZ”. El nom de l’arxiu conté la data de la seua creació en format AAAAMMDD, com mostra aquest exemple:

La còpia es pot fer una o més vegades, de tot el contingut o només d’una part.

La còpia de seguretat no conté cap informació sobre les persones matriculades ni sobre la seua activitat.

Recomanem descarregar la còpia i esborrar-la del servidor. Els arxius de còpia tenen una vida limitada en el servidor. A més, cal recordar que la mida màxima de l’arxiu hauria de ser de 500MB, ja que a l’hora de restaurar la còpia no es permet pujar arxius més grans.

No s’ha d’oblidar tampoc que, dins d’una nova aula virtual, el professorat pot importar directament el contingut d’una aula antiga seua que encara no s’haja eliminat. Només cal fer clic en l’opció “Importa”.

Consideracions en la pujada de fitxers i correcció on-line de taques en Aules

Guia

Al final de l'entrada es mostra un llistat de fitxers admesos per Aules en aquelles tasques en les quals l'alumne ha de pujar un arxiu per a la seua posterior correcció per part del professor.

Per altra banda s'ha de tindre en compte que, en alguns casos no es converteixen els fitxers en format pdf. Ocorre perquè l'arxiu està mal format. Serà necessari sol·licitar a l'alumne que el genere de nou i torne a pujar-lo.

LLISTAT DE FITXERS ADMITITS EN LA CORRECIÓ ON-LINE

 • bib - BibTeX [.bib]
 • doc - Microsoft Word 97/2000/XP [.doc]
 • doc6 - Microsoft Word 6.0 [.doc]
 • doc95 - Microsoft Word 95 [.doc]
 • docbook - DocBook [.xml]
 • docx - Microsoft Office Open XML [.docx]
 • docx7 - Microsoft Office Open XML [.docx]
 • fodt - OpenDocument Text (Flat XML) [.fodt]
 • html - HTML Document (OpenOffice.org Writer) [.html]
 • latex - LaTeX 2e [.ltx]
 • mediawiki - MediaWiki [.txt]
 • odt - ODF Text Document [.odt]
 • ooxml - Microsoft Office Open XML [.xml]
 • ott - Open Document Text [.ott]
 • pdb - AportisDoc (Palm) [.pdb]
 • pdf - Portable Document Format [.pdf]
 • psw - Pocket Word [.psw]
 • rtf - Rich Text Format [.rtf]
 • sdw - StarWriter 5.0 [.sdw]
 • sdw4 - StarWriter 4.0 [.sdw]
 • sdw3 - StarWriter 3.0 [.sdw]
 • stw - Open Office.org 1.0 Text Document Template [.stw]
 • sxw - Open Office.org 1.0 Text Document [.sxw]
 • text - Text Encoded [.txt]
 • txt - Text [.txt]
 • uot - Unified Office Format text [.uot]
 • vor - StarWriter 5.0 Template [.vor]
 • vor4 - StarWriter 4.0 Template [.vor]
 • vor3 - StarWriter 3.0 Template [.vor]
 • wps - Microsoft Works [.wps]
 • xhtml - XHTML Document [.html]
 • epub - Electronic Publication [.epub]
 • png - Portable Network Graphic [.png]
 • bmp - Windows Bitmap [.bmp]
 • emf - Enhanced Metafile [.emf]
 • eps - Encapsulated PostScript [.eps]
 • fodg - OpenDocument Drawing (Flat XML) [.fodg]
 • gif - Graphics Interchange Format [.gif]
 • html - HTML Document (OpenOffice.org Draw) [.html]
 • jpg - Joint Photographic Experts Group [.jpg]
 • met - OS/2 Metafile [.met]
 • odd - OpenDocument Drawing [.odd]
 • otg - OpenDocument Drawing Template [.otg]
 • pbm - Portable Bitmap [.pbm]
 • pct - Mac Pict [.pct]
 • pgm - Portable Graymap [.pgm]
 • ppm - Portable Pixelmap [.ppm]
 • ras - Sun Raster Image [.ras]
 • std - OpenOffice.org 1.0 Drawing Template [.std]
 • svg - Scalable Vector Graphics [.svg]
 • svm - StarView Metafile [.svm]
 • swf - Macromedia Flash (SWF) [.swf]
 • sxd - OpenOffice.org 1.0 Drawing [.sxd]
 • sxd3 - StarDraw 3.0 [.sxd]
 • sxd5 - StarDraw 5.0 [.sxd]
 • sxw - StarOffice XML (Draw) [.sxw]
 • tiff - Tagged Image File Format [.tiff]
 • vor - StarDraw 5.0 Template [.vor]
 • vor3 - StarDraw 3.0 Template [.vor]
 • wmf - Windows Metafile [.wmf]
 • xhtml - XHTML [.xhtml]
 • xpm - X PixMap [.xpm]
 • fodp - OpenDocument Presentation (Flat XML) [.fodp]
 • html - HTML Document (OpenOffice.org Impress) [.html]
 • odg - ODF Drawing (Impress) [.odg]
 • odp - ODF Presentation [.odp]
 • otp - ODF Presentation Template [.otp]
 • potm - Microsoft PowerPoint 2007/2010 XML Template [.potm]
 • pot - Microsoft PowerPoint 97/2000/XP Template [.pot]
 • pptx - Microsoft PowerPoint 2007/2010 XML [.pptx]
 • pps - Microsoft PowerPoint 97/2000/XP (Autoplay) [.pps]
 • ppt - Microsoft PowerPoint 97/2000/XP [.ppt]
 • pwp - PlaceWare [.pwp]
 • sda - StarDraw 5.0 (OpenOffice.org Impress) [.sda]
 • sdd - StarImpress 5.0 [.sdd]
 • sdd3 - StarDraw 3.0 (OpenOffice.org Impress) [.sdd]
 • sdd4 - StarImpress 4.0 [.sdd]
 • sxd - OpenOffice.org 1.0 Drawing (OpenOffice.org Impress) [.sxd]
 • sti - OpenOffice.org 1.0 Presentation Template [.sti]
 • sxi - OpenOffice.org 1.0 Presentation [.sxi]
 • uop - Unified Office Format presentation [.uop]
 • vor - StarImpress 5.0 Template [.vor]
 • vor3 - StarDraw 3.0 Template (OpenOffice.org Impress) [.vor]
 • vor4 - StarImpress 4.0 Template [.vor]
 • vor5 - StarDraw 5.0 Template (OpenOffice.org Impress) [.vor]
 • xhtml - XHTML [.xml]
 • csv - Text CSV [.csv]
 • dbf - dBASE [.dbf]
 • dif - Data Interchange Format [.dif]
 • fods - OpenDocument Spreadsheet (Flat XML) [.fods]
 • html - HTML Document (OpenOffice.org Calc) [.html]
 • ods - ODF Spreadsheet [.ods]
 • ooxml - Microsoft Excel 2003 XML [.xml]
 • ots - ODF Spreadsheet Template [.ots]
 • pxl - Pocket Excel [.pxl]
 • sdc - StarCalc 5.0 [.sdc]
 • sdc4 - StarCalc 4.0 [.sdc]
 • sdc3 - StarCalc 3.0 [.sdc]
 • slk - SYLK [.slk]
 • stc - OpenOffice.org 1.0 Spreadsheet Template [.stc]
 • sxc - OpenOffice.org 1.0 Spreadsheet [.sxc]
 • uos - Unified Office Format spreadsheet [.uos]
 • vor3 - StarCalc 3.0 Template [.vor]
 • vor4 - StarCalc 4.0 Template [.vor]
 • vor - StarCalc 5.0 Template [.vor]
 • xls - Microsoft Excel 97/2000/XP [.xls]
 • xls5 - Microsoft Excel 5.0 [.xls]
 • xls95 - Microsoft Excel 95 [.xls]
 • xlt - Microsoft Excel 97/2000/XP Template [.xlt]
 • xlt5 - Microsoft Excel 5.0 Template [.xlt]
 • xlt95 - Microsoft Excel 95 Template [.xlt]
 • xlsx - Microsoft Excel 2007/2010 XML [.xlsx]

 

Esborrar arxius H5P i compartir-los entre cursos

Guia

Esborrar activitats H5P del banc de contingut és possible encara que poc intuïtiu, una vegada s’accedeix al banc, s’ha de triar l’activitat que es pretén esborrar

Fent doble clic en l’activitat s’accedeix a la següent pantalla una roda dentada dalt a l’esquerra que et permet suprimir.


D’altra banda, cal tindre en compte que els arxius de H5Pno són comuns en el banc de continguts entre cursos, però per a traspassar-los d’un curs a l’altre, hi ha un mètode més senzill que fer una còpia de seguretat parcial i restaurar.

 1. S’edita l’arxiu des del banc de contingut i dalt a la dreta existeix la possibilitat de copiar
 2. S’accedeix a un altre curs i des del banc de contingut s’afig el mateix tipus d’activitat que es vol copiar. Eixirà una altra vegada l’opció de la captura anterior. Amb l’opció Paste&Replace quedarà perfectament restaurada.

Integració Webex en Aules (només Batxillerat)

Millores

S’ha procedit a la integració de Webex dins d’Aules. Per ara només es troba disponible en el sabor Batxillerat però es preveu, després de fer les proves pertinents de rendiment i ús, estendre-ho als diferents sabors. El funcionament per a programar videoconferències en Aules és molt senzill i es fa seguint els següents passos:

En primer lloc activem l’edició en el curs en el que vulguem tenir disponibilitat del servei de videoconferència.

Ens sortirà com si estiguérem afegint una nova ferramenta externa. Hem de donar-li un nom a l’activitat de videoconferència. En el cas exemple, s’ha posat Reunió Webex però es pot posar qualsevol altre nom. I li donem a “guardar canvis i tornar al curs”.

En el curs ja tindrem el servei de videoconferència habilitat dins d’Aules. I apareixerà així.

La nostra recomanació és que poseu un sol servei de videoconferència per cada curs, ja que el mateix pot servir per convocar múltiples reunions amb el vostre compte Webex. Si aneu a “Reunió Webex” us apareixerà el següent:

Aquí heu de triar “Virtual Meetings”. Una vegada li doneu a “Apply”, ja tindreu disponible el sistema de reunions de videoconfèrencia.

Simplement haureu de donar a “New Meeting” (prèviament us haureu identificat amb el vostre usuari i contrasenya de Webex) i ja podeu configurar la reunió. Podreu revisar també les estadístiques de totes les sessions que hagueu muntat amb el vostre alumnat, les reunions que heu realitzat i trobar les gravacions de les diferents sessions (és opcional la gravació de les mateixes).

 

Matriculació en Aules d’alumnat incorporat amb el curs començat

Guia

Una de les incidències més recurrents que ens estan arribant, és deguda a que alumnat que s’ha anat incorporant als centres educatius no té accés a Aules, tanmateix estar donat d’alta a Itaca. Això es deu a que, una vegada creat el curs en Aules, es tanca la sincronització i s’ha de forçar tornant a crear l’aula o les aules que ja s’han creat.

En aquesta entrada us intentarem explicar com solucionar aquest problema…

Imagineu-vos que ha arribat alumnat nou al centre en l’etapa d’ESO. Per a que apareguen en Aules i correctament matriculats (sempre i quan la matrícula siga correcta en Itaca), s’ha d’anar a l’apartat d’administració.

 

En aquest apartat hem de fer clic a “crear aula virtual”.

Si li doneu a crear aula virtual i ja havíeu creat les aules del alumnat que s’ha incorporat nou al centre, ja veureu que trobareu aules en les que s’indica que l’aula ja existeix i que només es crearán nous usuaris.

Torneu a crear aquelles aules i ja us apareixerà el nou alumnat matriculat correctament en l’aula. La creació de nous usuaris no implica que s’esborre res del que hi haja en l’aula virtual.

Ocultar cursos importats 2019/2020

En les darreres 24/48 hores, segurament haureu vist en la vostra pàgina principal d’Aules l’existència de nombrosos cursos importats de l’any 2019/2020. Segurament un dels problemes que tingueu siga el de realitzar l’ocultació dels mateixos per tal de que els estudiants no els puguin veure en les seves pàgines principals. Per això s’ha activat aquesta possibilitat, que estava desactivada pel vostre rol en els cursos importats.

El següent minitutorial us indica com fer-ho:

1.En primer lloc obriu el curs que vulgueu ocultar i aneu a l’engranatge de la part superior.

2. Una vegada clicat l’engranatge us apareixerà el següent. Aneu a “Editar ajustes”.

3. Ja us apareix la pàgina de configuració del curs, on podeu seleccionar la visibilitat del mateix (“Visibilidad del curso”). Allí li podeu donar a ocultar.

Un cop guardats els canvis, el curs romandrà ocult per als estudiants. I vosaltres també podreu filtrar-los per a que no us apareguin en la pàgina principal.

Exportar projectes JClic a HTML5

En aquest apartat s’explica com convertir un fitxer de projecte JClic als formats HTML5 i SCORM. Aquests formats us permetran publicar el vostre projecte per a ser visualitzat des de qualsevol dispositiu (ordinadors, mòbils, tauletes…) sense necessitat de Java ni d’un altre complement.

Formats de fitxers utilitzats per JClic
Com ja sabeu, els projectes JClic es guarden en uns fitxers que porten la doble extensió “.jclic.zip”, a pesar que els sistemes Windows normalment amaguen el “.zip” final.
En exportar un projecte a HTML5 es generen molts fitxers: d’una banda el “index.html”, que serà el document principal obert pel navegador web quan publiquem el projecte. Després, totes les imatges i sons que s’hagen usat en el projecte, amb el nom adaptat sense espais ni caràcters especials perquè es puguen descarregar sense problemes des del servidor web, i finalment altres fitxers addicionals que fan falta per a fer funcionar el sistema. Veureu que en el moment d’exportar a HTML5 es crea una carpeta especial per al projecte, on aniran a parar tots aquests fitxers.
El format SCORM és, de fet, un contenidor que permet englobar en un únic fitxer ZIP tots els fitxers generats en l’exportació a HTML5. És com un envàs que ens servirà per a enviar tots els ingredients de les activitats al servidor en una única operació. Els fitxers SCORM que genera el JClic tenen també una doble extensió: “.scorm.zip”

Abans de començar…
Us haureu d’assegurar que teniu l’última versió del JClic Author. Per a saber-ho feu clic a Ajuda | Quant a… i us apareixerà una finestra semblant a aquesta:

El codi de la versió ha de ser 0.3.2.4 o superior. En cas que siga inferior, actualitzeu el vostre sistema (si és Lliurex) o bé descarregau l’instal·lador per a Windows o Mac des de: http://clic.xtec.cat/ca/jclic/download.htm

Instal·lació d’un projecte per a fer la pràctica
Per a fer aquesta pràctica hem triat el projecte “Els bombers” de Montserrat Casas que trobareu en: http://clic.xtec.cat/repo. Podeu usar aquest o qualsevol altre si ho preferiu. Com ja sabeu, podeu buscar per nivell, àrea, idioma…
Feu clic a la targeta del projecte triat per a accedir a la finestra d’informació ampliada, i després feu clic a la “tasseta de café Java” que hi ha en la part inferior. Això iniciarà el procés de descàrrega i instal·lació del projecte al vostre ordinador. Segons el sistema operatiu que utilitzeu, pot ser que el procés s’inicie automàticament, o bé que us descarregue un fitxer anomenat “install.jnlp” sobre el qual haureu de fer doble clic per a posar-ho en marxa.

Exportació del projecte a SCORM i HTML5
Una vegada instal·lada el projecte obriu-lo amb el JClic Autor.
En la pestanya projectes veureu la informació del projecte:

En aquest cas no cal que modifiqueu les dades, ja que són bastant completes, però abans de pujar el vostre projecte si que us haureu d’assegurar que tots els camps estiguen emplenats: autor, centre, descriptors, idiomes…
A continuació aneu al menú Fitxers | Exporta a HTML5…

i s’obrirà una finestra com aquesta:

Depenent del sistema operatiu que utilitzeu (Windows, Linux, MacOS…) les rutes que es mostraran poden canviar. Deixeu els paràmetres per defecte i feu clic a D’acord.
Si tot va bé, el sistema us mostrarà una finestra amb el resum de les accions que s’han realitzat. Feu clic a D’acord.

Si ara aneu a l’explorador de fitxers del vostre ordinador veureu que dins de la carpeta JClic hi ha dues carpetes més, a més de la carpeta “projects” que ja coneixíem:

En la carpeta export trobareu una subcarpeta per a cadascun dels projectes que hàgeu exportat. Dins d’aquestes van tots els fitxers necessaris per a utilitzar les activitats en format HTML5. Si teniu un servidor web propi, aquestes carpetes de projectes són les que hauríeu de pujar per a publicar les activitats a Internet. I si no teniu accés directe a cap servidor, no patiu: la zonaClic us ofereix un espai per a publicar-los.
En la carpeta scorm trobareu un fitxer amb extensió “.scorm.zip” per cadascun dels projectes que hàgeu exportat. Aquests fitxers ZIP contenen el mateix que les subcarpetas de “export”, amb l’avantatge de trobar-se tots els components envasats en un únic fitxer:

Aquest fitxer bombers.scorm.zip és el que necessitareu per a afegir “Els bombers” a la vostra biblioteca personal del projectes.
Quan cregueu el vostre projecte és molt important que el JClic estiga dins d’una carpeta que porte el mateix nom.
El nom del vostre projecte ha de portar un nom curt i sense espais.