Aules – Final i inici de curs.

Índex

 1. Actuacions a l’iniciar el curs escolar 23/24
 2. Com es creen les aules virtuals a l’inici d’un curs?
 3. Còpies de seguretat / Importar aules de cursos anteriors en les aules del nou curs

1. Actuacions a l’iniciar el curs escolar 23/24

Sabors Infantil, Primària, ESO, Batxillerat, FP, FP semipresencials, FPA, Especials i EOI Virtual

L’última setmana de juliol s’oculten a l’alumnat les aules del curs escolar finalitzat (ja no s’hi accedir i no es veuen en la seua pàgina d’inici) i es lleva al professorat els permisos d’edició, amb la qual cosa ja no es pot modificar el contingut de les aules virtuals, però sí es poden visualitzar i se’n pot fer una còpia de seguretat.

Aquesta acció es fa sobre totes les aules virtuals, també les sol·licitades per les direccions dels centres durant el curs 22/23. Afecta a tot aquell que tinga en un aula virtual els rols d’estudiant i de professor editor.

A partir del dia 1 de setembre, la plataforma està preparada per a la creació de les noves aules virtuals del curs acadèmic 23/24.

Les aules del curs escolar anterior s’esborren definitivament durant la segona quinzena del mes de gener. Durant els mesos previs, el professorat rep avisos visuals, tant en entrar en els cursos antics com en el llistat de les seues aules virtuals, que adverteixen sobre:

 • El pròxim esborrament de les aules.
 • Si el/la docent ha realitzat en algun moment una còpia de seguretat i aquesta està disponible encara al servidor per a la seua descàrrega.

Sabor Educació a distància

El centre gestiona les aules virtuals segons els criteris didàctics i organitzatius propis.

Sabor Docent

Les aules virtuals es mantindran sense canvis en el pròxim any escolar 2023/24.

2. Com es creen les aules virtuals a l’inici d’un curs?

Aules virtuals de docència

Sabors Infantil, Primària, ESO, Batxillerat, FP, FPA, Especials i EOI Virtual

A partir del dia 1 de setembre, una vegada s’hagen publicat a ITACA els seus horaris lectius, el professorat pot començar amb la creació de les seues aules virtuals. Per a això, es fa clic en “GVA Aules > Les meues aules > Explorar les meues aules”.

Es poden crear dos tipus d’aules virtuals: per a un nivell i grup determinat, o per a un nivell unificant els diferents grups.

Només cal seleccionar les aules desitjades i fer clic en “Crear cursos”. Els cursos es creen amb l’alumnat que figura a ITACA. Aquest procés es pot realitzar quan siga necessari.

El professorat substitut pot crear les seues pròpies aules virtuals. La direcció del centre pot afegir-lo a aules virtuals del/de la professor/a substituït/da. En elles pot tindre els rols de professor editor, professor no editor o estudiant.

Per tal d’actualitzar la matrícula d’un curs en qualsevol moment, hi ha tres opcions:

 • Des de l’enllaç “Explorar les meues aules“, seleccionar les aules desitjades i fer clic en el botó “Sincronitzar les matriculacions pendents d’ITACA”. Tot l’alumnat que encara no estiga matriculat en les aules virtuals seleccionades hi serà afegit.
 • Des de l’enllaç “Explorar les meues aules“, clicar el botó de sincronització de l’aula virtual:
  Aquesta opció mostra un llistat amb l’alumnat nou que encara no està matriculat en l’aula virtual, i permet triar quines persones afegir en eixe moment.
 • Des del llistat de matrícula de l’aula virtual, clicar aquest botó:
  Aleshores es mostra un llistat amb l’alumnat nou que encara no està matriculat en el curs, i es pot triar quines persones afegir en eixe moment.

És important tindre en compte que la sincronització amb ITACA només pot afegir alumnat, no eliminar-lo. En cas que siga necessari donar de baixa un/a alumne/a, recomanem suspendre la matrícula en lloc d’eliminar-la, perquè la suspensió és fàcilment reversible.

Suspendre matrícules (es pot desfer)

Eliminar matrícules (no es pot desfer)

Sabors FP semipresencials, Educació a distància i ISEACV

En aquests sabors, la creació de les aules virtuals i el manteniment de la matrícula es gestionen de forma centralitzada.

Aules amb finalitats específiques

Tutories, atenció educativa, tallers de reforç, projectes interdisciplinaris

En els sabors d’Aules en els quals la creació d’aules virtuals és competència del professorat, s’ofereix l’opció de crear aules virtuals per a qualsevol matèria educativa que forme part del seu horari lectiu que figura a ITACA.

Aules de FP semipresencial

Per defecte, cada any escolar es crea una aula on figura tot l’alumnat i professorat del centre que està cursant o impartint cicles formatius en modalitat semipresencial, així como una aula virtual de coordinació que recull només el professorat.

Aules sol·licitades per l’equip directiu per a finalitats diverses

Durant tot el curs escolar, les direccions de tots els centres poden fer sol·licituds d’aules virtuals per atendre finalitats diverses. Aquestes aules no es poden sincronitzar amb ITACA, però el/la director/a i les persones en les quals tinga delegada l’administració hi podran matricular qualsevol docent, estudiant i membre del personal no docent que pertanga al seu centre i que estiga registrat a ITACA com a tal.

Coordinació docent i equip directiu al sabor Docent

Les direccions de tots els centres poden crear aules virtuals al sabor Docent en qualsevol moment del curs escolar amb la finalitat d’incloure en elles docents del seu centre i realitzar tasques d’organització i coordinació amb ells.

Pràctiques i recopilació de materials al sabor Docent

Qualsevol docent pot crear aules virtuals destinades a fer pràctiques o recopilar materials, però sense la possibilitat d’incloure alumnat o professorat. Es poden crear durant tot el curs escolar.


3. Còpies de seguretat / Importar aules de cursos anteriors en les aules del nou curs

En qualsevol moment de l’any es pot fer una còpia de seguretat de les aules virtuals. La còpia és un fitxer comprimit amb l’extensió “.MBZ”. El nom de l’arxiu conté la data de la seua creació en format AAAAMMDD, com mostra aquest exemple:

La còpia es pot fer una o més vegades, de tot el contingut o només d’una part.

La còpia de seguretat no conté cap informació sobre les persones matriculades ni sobre la seua activitat.

Recomanem descarregar la còpia i esborrar-la del servidor. Els arxius de còpia tenen una vida limitada en el servidor. A més, cal recordar que la mida màxima de l’arxiu hauria de ser de 500MB, ja que a l’hora de restaurar la còpia no es permet pujar arxius més grans.

No s’ha d’oblidar tampoc que, dins d’una nova aula virtual, el professorat pot importar directament el contingut d’una aula antiga seua que encara no s’haja eliminat. Només cal fer clic en l’opció “Importa”.