Aules: activitats Xat i Diàleg

General

En Aules teniu a la vostra disposició les activitats de XAT i DIÀLEG que permeten la comunicació entre els alumnes i els professors d’un curs, de manera supervisada pel docent. Totes dues activitats poden ser afegides pel professor o professora del curs i disposen de diferents configuracions per a adaptar-les a l’organització del curs.


L’activitat Xat permet intercanviar missatges de text entre el professor i tots els alumnes de la classe, encara que es poden utilitzar restriccions d’accés per a tindre un accés diferenciat per grups (per exemple). També es permet restringir el “xat” en les franges horàries que es consideren.

L’activitat Diàleg permet la comunicació privada entre parells (el professor i un alumne) o bé, amb el docent i un grups d’alumnes. Amb una sola activitat de diàleg, podem crear tants temes de conversa independents com vulguem amb diferents destinataris. A diferència del xat, ací es permet adjuntar arxius

Més informació en aquest enllaç.

Activació dels meta-enllaços de cursos a Aules Semipresencial

Canvis

La funció “Agrupar matrícula” ja no està disponible en el nou bloc de gestió docent del sabor semipresencial “GVA Aules”.

La funció “Agrupar matrícula” ja no està disponible en el nou bloc de gestió docent del sabor semipresencial “GVA Aules”. Amb la finalitat d’oferir una funcionalitat equivalent, s’haCon el fin de ofrecer una funcionalidad equivalente, se ha habilitado el permiso de creación de meta-enlaces de cursos para los roles de profesor editor, director y director delegado

La ferramenta de meta-enllaços és, en concret, un nou mètode de matriculació que podem utilitzar en les nostres aules i que té com a objectiu realitzar filiacions entre aules virtuals. Així, una aula virtual acumula la matrícula de les aules meta-enllaçades amb ella. A més, si s’afegeixen o modifiquen matrícules en un dels cursos meta-enllaçats, els canvis es reflecteixen automàticament en el “curs pare” (rols inclosos). Tanmateix, quan es lleva una matrícula d’un curs meta-enllaçat, la matrícula en el curs pare apareix com a suspesa i sense cap rol.

Els meta-enllaços es creen des del curs que rep la matrícula, accedint al menú dret Administració del curs > Usuaris > Mètodes d’inscripció i seleccionant “Meta-enllaç de curs” en el desplegable “Afig un mètode”.

A continuació, es busca el curs o cursos que es desitja meta-enllaçar, es decideix si es crearà en el curs pare un o diversos grups per a identificar les matrícules que provenen del meta-enllaç, i es fa clic en el botó “Afig un mètode”.

Per a més detalls, podeu consultar la documentació oficial de Moodle al web.

Inici de l’any acadèmic 2023/24

General

Des del dia 1 de setembre els i les docents poden crear les noves aules virtuals de l’any 23/24 segons els seus horaris d’ITACA.

Igualment s’està realitzant la sincronització dels mòduls semipresencials de tots els centres. Aquesta sincronització continuarà fins almenys el dia 1 de novembre. Posteriorment, els centres que ho desitgen podran demanar noves sincronitzacions de les matrícules mitjançant GVA SAI.

Recordem que les aules virtuals de l’any 22/23 encara són accessibles pel professorat per a fer-ne còpies de seguretat; seran esborrades definitivament a partir de gener de 2024.

Teniu informació més detallada en l’article Aules – Final i inici de curs.