Novetats Aules Juny 2024

Millores

S’han introduït canvis importants que vos resumim a continuació:

1. Bloc GVA Aules al sabor Docent

En el sabor Docent s’ha actualitzat el bloc “Aules”, que ja només existia en eixe sabor, pel bloc “GVA Aules”, que és el que s’utilitza en la resta de sabors. Això comporta els següents avantatges:

 • Les direccions dels centres i les persones amb l’administració delegada podran crear cursos d’organització del centre i també cursos propis de pràctiques.
 • La matrícula en els cursos d’organització que es creen nous serà, com en la resta de sabors, mitjançant el botó “matricular a professorat i altre personal del centre” disponible en el llistat de cursos del centre. En els cursos ja creats, es manté la matrícula manual.
 • Altres funcionalitats estaran disponibles en el mateix lloc on les podeu trobar en els altres sabors.

Atenció! Les direccions del centres hauran de fer la delegació de l’administració novament. Les delegacions actives fins ara no funcionaran si no es renoven. Comproveu-ho en el menú GVA Aules > Centre > Delegar administració.

2. Cerca de cursos d’un/a alumne/a

Les direccions i les persones amb l’administració delegada podran buscar els cursos en els quals està matriculat un alumne o alumna. Per a això trobaran una nova entrada en el menú GVA Aules > Centre > Cercar curs per estudiants.

Escrivint les primeres lletres dels cognoms, es mostraran els noms que coincidisquen. Una vegada trobat el nom desitjat, es fa clic en el botó “Cercar” i es mostrarà el llistat dels cursos on eixa persona està matriculada amb rol “estudiant”. El llistat funciona com el dels cursos del centre: els noms dels cursos són enllaços i hi apareixen els botons que permeten mostrar/ocultar el curs, matricular-hi altre alumnat i personal del centre, etc.

3. Conversor de HotPotatoes a preguntes i qüestionaris de Moodle

S’ha instal·lat un nou complement que permet convertir arxius de projecte HotPotatoes (amb extensió .jqz per a JQuiz, .jcl per a JCloze, .jcw per a JCross, .jmt per a JMatch i .jmx per a JMix) a preguntes i qüestionaris nadius de Moodle.

Tingau en compte que la conversióno és 100% perfecta.

Ací teniu una guia per a fer les conversions.

4. Visualització del menú lateral en algunes activitats SCORM

S’ha solucionat un problema que impedia visualitzar correctament el menú lateral en algunes activitats SCORM.

5. Bloc “Dedicació al curs”

Per protecció de dades personals, el bloc “Dedicació al curs” ja no mostrarà l’adreça IP de les connexions que l’alumnat ha fet al curs.

Pregunta d’expressió regular de resposta curta

Millores

Ja teniu disponible un nou tipus de pregunta per a afegir als vostres qüestionaris. Es tracta de la pregunta d’expressió regular de resposta curta.

Una expressió regular és una seqüència de caràcters que conforma un patró que Moodle pot comprendre i utilitzar. En la pràctica, mitjançant aquest patró s’analitza una línia de text (la resposta) buscant coincidències. Açò permet reconéixer una resposta que només siga correcta/vàlida parcialment i donar-li una puntuació en conseqüència.

La configuració d’una pregunta d’expressió regular de resposta curta pot ser força complexa i, si no es configura adequadament (per exemple, si és massa oberta i admet un nombre massa gran de varietats), també pot ser costosa de procesar. No obstant això, permet de puntuar acuradament, de forma automàtica, respostes curtes que no coincideixen lletra per lletra amb la resposta model.

La documentació oficial de Moodle sobre este tipus de pregunta només està traduïda parcialment de l’anglés al castellà. En el següent document, basat en eixa versió, en trobareu una traducció al valencià.

Nous formats de curs “Pestanyes” i “Mosaics”

Millores

Teniu a la vostra disposició dos formats de curs nous, anomenats “Temes en pestanyes” i “Mosaics”, que s’afegixen als ja existents “Activitat única”, “Social”, “Temes replegats”, “Temes” i “Setmanal”. En podeu fer ús configurant el format del curs des del menú “Administració del curs” > Edita paràmetres”.

Format Temes en Pestanyes
Format Mosaics

En aquesta presentació en format PDF trobareu més informació sobre els nous formats de curs.

Novetats gener 2024

Millores

Matriculació d’alumnat del centre en les aules virtuals filtrant per grups

Les direccions dels centres i les persones en les quals aquelles han delegat l’administració tenen a la seua disposició un botó per a matricular, en qualsevol aula virtual, qualsevol alumne/a del centre que corresponga als ensenyaments del sabor.

Com a novetat, aquesta funcionalitat s’ha ampliat de manera que és possible trobar i seleccionar l’alumnat amb molta més flexibilitat, ja que ara es pot filtrar per grup, ordenar el llistat i fer cerques per nom, cognom o NIA.

 1. Feu clic en “Tots els usuaris” per a mostrar el llistat sencer.
 2. Seleccioneu un grup (clic) o diversos grups (Control + clic per a seleccionar grups solts o Majúscula + clic per a seleccionar tots els grups intermedis) per tal mostrar en el llistat només l’alumnat que pertany a eixos grups.
 3. Podeu fer cerques dins del llistat actual escrivint part del nom, cognoms o NIA.
 4. Feu clic en les paraules “Nom”, “Cognom” o “NIA” per a ordenar el llistat segons eixe criteri.
 5. Seleccioneu un/a alumne/a fent clic en la casella a l’esquerra del seu nom. Si feu clic en la casella a l’esquerra de “Nom – Cognom”, seleccioneu tot el llistat.
 6. Per tal de matricular efectivament l’alumnat seleccionat, feu clic en “Inscriure usuaris”. Es mostrarà una confirmació en acabar. La finestra de matriculació no es tanca a soles.

7. Feu clic en “Tancar” per a tancar la finestra.

Si feu clic en el llistat de grups quan teniu seleccionat més d’un grup o si ja heu seleccionat alumnat, el sistema alerta de que es desmarcaran els elements seleccionats, i pregunta si voleu continuar o tornar enrere, com si no haguéreu fet clic.

Suspendre, reactivar i eliminar matrícules del mètode Aules en bloc

Abans, suspendre, reactivar o eliminar la matrícula de l’alumnat matriculat des d’ITACA s’havia de fer un per un. Ara, quan se seleccionen dos o més persones en el llistat de participants de l’aula virtual, es pot dur a terme la mateixa acció en totes elles alhora: suspendre’n la matrícula, reactivar-la o eliminar-la completament. A continuació vos expliquem com funciona.

 1. Entreu en el llistat de matrícula de l’aula virtual: Feu clic en Administració del curs > Usuaris > Usuaris inscrits.
 2. Seleccioneu les persones fent clic en la casella a l’esquerra del seu nom, o fent clic en la casella a l’esquerra de “Nom/Cognoms” per a seleccionar totes les persones visibles, o fent clic en el botó “Selecciona tots els … usuaris” per tal de seleccionar a tothom.
 3. En el desplegable a l’esquerra del text “Amb els usuaris seleccionats…” trieu, sota “Matriculació des de Aules”, una de les dues opcions:
  • “Edita les inscripcions dels usuaris seleccionats” per a suspendre o reactivar les matrícules.
  • “Esborra els usuaris inscrits” per a esborrar les matrícules (es demana confirmació abans de l’esborrat definitiu).

Recomanem utilitzar aquesta funcionalitat amb cura i, preferentment, suspendre la matrícula en lloc d’eliminar-la.

Nou botó informatiu de l’aula virtual

Quan vegeu el llistat de les vostres aules virtuals des del menú GVA Aules > Les meues aules > Explorar les meues aules, voreu ara un nou botó a la dreta de cada aula virtual que vos en mostrarà la informació d’ITACA rellevant:

 • Nom de la matèria en castellà i valencià
 • Curs
 • Cicle (si pertoca)
 • Nom del grup o, en cas de les aules creades per a una matèria i nivell, la indicació “Agrupat per nivell educatiu”
 • L’any acadèmic
 • Modalitat (diürn, nocturn, intensiu, semipresencial o EOI a distància)
 • Nom del centre educatiu

Aquesta informació pot ser de gran utilitat en cas que tingau diverses aules virtuals amb noms iguals o tan pareguts que siga difícil distingir-les, així com en el cas que en modifiqueu el nom.

Les aules sol·licitades per la direcció del centre no figuren a ITACA.

Aquest botó no està disponible encara en els sabors Semipresencial i ED.

Eina externa (LTI)

Torna a estar disponible l’activitat “eina externa” (LTI) amb la limitació queno és possible transmetre ni els noms ni les adreces de correu electrònic de l’alumnat. Les eines LTI que no requerisquen l’enviament d’aquestes dades personals funcionaran amb normalitat.

Actualment s’està estudiant la casuística de les eines LTI per tal d’anar llevant la limitació a aquelles que garantisquen un ús adequat de les dades personals dels usuaris d’Aules. Esperem poder comunicar-vos aviat els avanços en aquest àmbit.

Matriculació del professorat substitut

Millores

El professorat de baixa pot matricular el seu substitut o substituta en els seus cursos fent ús de la nova entrada del menú GVA Aules > Les meues aules > Matricular substituts.

Apareix el llistat de les aules virtuals on el professor o professora figura inscrit/a. Des d’aquest llistat no es poden sincronitzar les aules amb ITACA. En aquelles aules que pertanguen a l’any acadèmic actual, apareix el botó de matriculació de professorat substitut.

Fent clic en el botó s’obri una finestra des d’on es pot matricular el substitut o substituta, si és el cas. Si no, apareix un missatge informatiu amb un botó per a tancar la finestra.

Si el substitut ja està matriculat en el curs, es mostra en la finestra amb fons de color verd i la indicació “matriculat/da” sota el seu DNI. En cas contrari, es mostra amb fons blanc.

Marqueu la casella del costat esquerre i feu clic en el botó Matricular. Per a tancar la finestra sense matricular, feu clic en la creueta a la dreta del nom del curs o bé en el botó Tancar.

El substitut o substituta queda matriculat/da amb rol de professor amb permisos d’edició fins al 31 d’agost. Recordem que el/la professor/a titular pot ajustar els permisos, canviar la data d’expiració i suspendre o eliminar la matrícula del seu substitut o substituta entrant en el curs i fent clic en l’enllaç “Administració del curs > Usuaris > Usuaris inscrits”, o directament fent clic en el botó “Usuaris registrats” ().

Per tal d’eixir del mode de matriculació de substituts i tornar a veure el llistat d’aules virtuals per defecte (per exemple, per a sincronitzar l’alumnat amb ITACA), feu clic en l’enllaç “Explorar les meues aules”.

Matriculació d’alumnat amb matèries pendents

Millores

La direcció del centre i les persones amb l’adminstració delegada per aquesta poden matricular ara l’alumnat amb matèries pendents en aules virtuals sol·licitades.

Només qui ha sol·licitat l’aula virtual pot matricular alumnat amb continguts pendents en eixa aula.

Recordem que, per a sol·licitar un aula virtual, cal anar a GVA Aules > Mostrar les meues peticions, donar un nom a l’aula virtual, marcar la casella indicant que l’aula es destinarà a l’activitat docent, i enviar la sol·licitud. La sol·licitud s’atén normalment en menys de 24 hores.

Allí mateix, una vegada atesa la sol·licitud, apareixerà l’aula virtual en estat “Acceptat” i un nou botó per a matricular l’alumnat amb matèries pendents.

El llistat d’alumnat es pot filtrar fàcilment teclejant en la barra “Cercar alumne”. Es poden marcar les persones individualment o bé marcar totes les persones visibles en eixe moment marcant la casella a l’esquerra de “NIA”. Per últim, es fa clic en el botó “Matricular”.

Nou bloc d’accessibilitat a Aules

Millores

A partir d’ara, tindreu al vostre abast un nou bloc amb el qual ajustar la mida del text i l’esquema de colors per tal d’adaptar l’aspecte de la plataforma a les vostres necessitats visuals.

Aquest bloc és un dels més emprats per a donar un major suport a l’accessibilitat visual en instal·lacions de Moodle arréu del món.

La fila superior de botons serveix per a fer la lletra més xicoteta (A-) o més gran (A+) i restablir-la a la mida original (A).

La fila inferior serveis per a canviar l’esquema de colors atenuant o accentuant el contrast. Amb el botó “R” tornareu a l’esquema original.

A més, eixos canvis es poden guardar de forma que es mantinguen fins i tot quan tanqueu la sessió i la torneu a obrir o canvieu d’ordinador. Per a això, feu clic en el botó del cantó superior dret.

Imatge del bloc Accessibilitat amb instruccions d'ús dels seus botons

Actualització d’Aules a Moodle 3.11

Millores

Aquest curs hem fet un pas més! Amb la nova versió d’Aules podràs:

 • Permetre que els teus estudiants es descarreguen el contingut del curs prement només un botó. Açò facilita molt el treball offline, quan l’alumnat no disposa de connexió.
 • Si treballes amb H5P tindreu la possibilidad de descarregar o substituir els teus arxius des del propi banc de continguts de Moodle, on trobaràs una nova columna que mostra el nombre de vegades que un arxiu ha sigut enllaçat, i una alerta t’avisarà quan el contingut enllaçat estiga a punt de ser eliminat, explicant què passarà si ho fas. També podràs marcar el teu contingut com a “no llistado” (Make unlisted) per tal d’amagar-lo i que ningú hi puga accedir.
 • Posar límit de temps als teus exàmens i habilitar un cronòmetre en el cantó superior dret que romanga visible SEMPRE.
 • Configurar els exàmens perquè es donen per completats quan s’hagen realitzat els intents indicats en la configuració.
 • L’alumnat podrà veure la nota mínima amb la qual es considerarà aprovat l’examen.
 • Mostrar o amagar les dates i criteris de finalització de l’activitat en la pàgina del curs.
 • Guardar la configuració d’un tipus determinat de preguntes i que Moodle la recorde per defecte la pròxima vegada que hages d’implementar una del mateix tipus.
 • Indicar nombre màxim i mínim de paraules en les preguntes de tipus assaig, indicant als estudiants quan sobrepassa el límit marcat.
 • Filtrar amb més criteris en l’informe de finalització de l’activitat: per grups, per tipus d’activitat, per ordre d’activitat.
 • Si afegeixes una carpeta (recurs carpeta) en la unitat didàctica l’alumnat podrà visualitzar prèviamente tant imatges com contigut html sense haver de descarregar l’arxiu.
 • Els estudiants podran controlar la velocitat a la qual es reproduiran els arxius d’Àudio i Vídeo.

Descarrega les indicacions per a configurar aquestes opcions.

Activació dels meta-enllaços de cursos a Aules Semipresencial

Canvis

La funció “Agrupar matrícula” ja no està disponible en el nou bloc de gestió docent del sabor semipresencial “GVA Aules”.

La funció “Agrupar matrícula” ja no està disponible en el nou bloc de gestió docent del sabor semipresencial “GVA Aules”. Amb la finalitat d’oferir una funcionalitat equivalent, s’haCon el fin de ofrecer una funcionalidad equivalente, se ha habilitado el permiso de creación de meta-enlaces de cursos para los roles de profesor editor, director y director delegado

La ferramenta de meta-enllaços és, en concret, un nou mètode de matriculació que podem utilitzar en les nostres aules i que té com a objectiu realitzar filiacions entre aules virtuals. Així, una aula virtual acumula la matrícula de les aules meta-enllaçades amb ella. A més, si s’afegeixen o modifiquen matrícules en un dels cursos meta-enllaçats, els canvis es reflecteixen automàticament en el “curs pare” (rols inclosos). Tanmateix, quan es lleva una matrícula d’un curs meta-enllaçat, la matrícula en el curs pare apareix com a suspesa i sense cap rol.

Els meta-enllaços es creen des del curs que rep la matrícula, accedint al menú dret Administració del curs > Usuaris > Mètodes d’inscripció i seleccionant “Meta-enllaç de curs” en el desplegable “Afig un mètode”.

A continuació, es busca el curs o cursos que es desitja meta-enllaçar, es decideix si es crearà en el curs pare un o diversos grups per a identificar les matrícules que provenen del meta-enllaç, i es fa clic en el botó “Afig un mètode”.

Per a més detalls, podeu consultar la documentació oficial de Moodle al web.

Gestió de matrícules de les aules virtuals de Semipresencial per part de la direcció del centre

Millores

En el sabor Aules Semipresencial, igual que en els altres sabors (ESO, Batxillerat, FP presencial, etc.), els directors i les directores i totes les persones en les quals hagen delegat l’administració ja poden afegir a totes les aules virtuals del centre:

 • A tot el personal docent i altres treballadors/es no docents del centre.
 • A tot l’alumnat del centre que estiga matriculat en mòduls semipresencials.

Aquestes accions es realitzen des del nou llistat d’aules virtuals del centre, en el bloc “GVA Aules”:

A la dreta de cada aula virtual del curs acadèmic actual, trobareu dos botons nous.

Els llistats apareixen ordenats alfabèticament. Hi ha opció de mostrar-los en pàgines de 20 (per defecte) o bé tots en una única pàgina.

Aquesta funcionalitat està destinada a reemplaçar els mètodes de matriculació tant manual com d’invitat i automatrícula, que deixaran d’estar operatius a partir del pròxim curs 2023/24.

 • El professorat podrà suspendre i eliminar matrícules de les seues aules virtuals, però no afegir-ne cap.
 • El procés de creació i sincronització de les aules virtuals seguirà fent-se a nivell de centre (a principi de curs de forma automàtica cada dia, i després sol·licitant-ho expressament a través de gvaSAI).
 • Totes les excepcions a aquest funcionament general (crear aules virtuals fóra dels horaris d’Itaca i afegir a un aula persones que no estiguen matriculades en ella segons Itaca) seran gestionades per la direcció del centre i per les persones en les quals aquesta delegue eixes funcions, o bé a través de gvaSAI.