Llistats PROVISIONALS d’admeses a les PAC

A continuació es poden consultar els llistats de les persones admeses i no admeses a les Proves d’Accés a Cicles (PAC) de grau mitjà i superior, així com la relació d’exempcions. En el cas de no admissió, els motius estan indicats al final del llistat.

Per consultes en relació als llistats, enviar un correu a 46022257.secretaria+PAC@edu.gva.es

Proves d’accés a cicles de Grau Mitjà

Llistat provisional de persones admeses i no admeses:

PAC-GM-ADM-NOADM-PROV

Exempcions:


Proves d’accés a cicles de Grau Superior


Llistat provisional de persones admeses i no admeses:

PAC-GS-ADM-NOADM-PROV

Exempcions:


Reclamacions

El termini de reclamacions és fins al 26 d’abril, en horari de secretaria.


Més informació