Instruccions per a la inscripció a les proves d’accés a la universitat (PAU) 2023

A continuació, teniu disponible el document amb les instruccions per la inscripció en les Proves d’Accés a la Universitat 2023:

Podeu descarregar l’imprès d’inscripció al següent enllaç:

L’alumnat haurà de presentar la sol·licitud i tota la documentació que es demana en les instruccions en la secretaria del centre en les següents dates:

 • Convocatòria ordinària de juny:
  • alumnes de batxillerat el 24 i 25 de maig
  • alumnes de cicles el 22 de maig
 • Convocatòria extraordinària de juliol:
  • cicles i batxillerat el 21 i 22 de juny

Lloc de realització

Tant les proves de JUNY (dies 6, 7 i 8) com els del JULIOL ( dies 4, 5 i 6) tindrán lloc a la E.T.S. INGENIEROS CAMINOS, CANALES Y PUERTOS (CAMPUS CAMINO DE VERA, S/N VALENCIA) Edificis 4E i 4H

Llistats DEFINITIUS d’admeses a les PAC

Un cop finalitzat el termini de presentació re reclamacions als llistats provisionals, a continuació es poden consultar els llistats de les persones admeses i no admeses a les Proves d’Accés a Cicles (PAC) de grau mitjà i superior, així com la relació d’exempcions. En el cas de no admissió, els motius estan indicats al final del llistat.

Per consultes en relació als llistats, enviar un correu a 46022257.secretaria+PAC@edu.gva.es

Grau Mitjà


Relació definitiva de sol·licituds ADMESES:

PAC23-GM-ADM.DEFI_

Exempcions:

Grau Superior


Relació definitiva de sol·licituds ADMESES:

PAC23-GS-ADM-DEF

Exempcions:

Més informació

Llistats PROVISIONALS d’admeses a les PAC

A continuació es poden consultar els llistats de les persones admeses i no admeses a les Proves d’Accés a Cicles (PAC) de grau mitjà i superior, així com la relació d’exempcions. En el cas de no admissió, els motius estan indicats al final del llistat.

Per consultes en relació als llistats, enviar un correu a 46022257.secretaria+PAC@edu.gva.es

Proves d’accés a cicles de Grau Mitjà

Llistat provisional de persones admeses i no admeses:

PAC23-GM-ADMESOS-PROV

Exempcions:

Proves d’accés a cicles de Grau Superior


Llistat provisional de persones admeses i no admeses:

PAC23-GS-ADMESOS-PROV

Exempcions:

Reclamacions

El termini de reclamacions és fins al 28 d’abril, en horari de secretaria.

Més informació

Calendari d’admissió i matriculació curs 2023-2024

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha publicat els calendaris i les instruccions per al procés d’admissió per al curs 2023-2024 per a l’ESO i Batxillerat.

ESO i Batxillerat

El calendari d’admissió és el següent:

PDFsam_Anexo-IV_Calendario

Cicles formatius

El calendari d’admissió és el següent (actualitzat 3/04/2023):

CALENDARI-ADMISSIO-FP-ACTUALITZAT

Per més informació sobre el procés d’admissió i matrícula en cicles formatius, consulta la nostra secció “Què fer per estudiar un cicle formatiu?

Oferta educativa IES Conselleria

Consulta la nostra oferta educativa al següent enllaç:

Normativa

Més informació

Convocatòria Proves d’Accés a Cicles Formatius 2023

La Conselleria ha publicat la resolució que convoca la realització de les proves d’accés als cicles formatius de Formació Professional per a l’any 2023 (consultar també la correció d’errades).

Inscripció

Del 20 al 31 de març.

Documentació a aportar escanejada en el correu electrònic 46022257.secretaria+PAC@edu.gva.es:

Per exemple, per si la persona sol·licitant es diu Marta López Martí, haurà d’enviar com assumpte del mail “PAC Marta López Martí” amb tota la documentació digitalitzada en els adjunts.

Important: Esta sol·licitud és sols per a realitzar la prova d’accés als cicles formatius.

Calendari i horari de les proves

Atenció a l’alumnat inscrit

Per rebre informació i per la resolució de dubtes en relació al calendari, estructura, continguts, criteris d’avaluació i possibilitat d’exempció d’aquestes proves, es pot enviar un correu electrònic a amb l’assumpte “Consulta PAC” al correu 46022257+orientacio@edu.gva.es

Normativa

Més informació

Vacants ESO i batxillerat curs 2022-2023

Seguint el calendari d’admissió, compartim les vacants d’ESO i Batxillerat per al curs 2022-2023.

Vacants ESO

vacantes-eso-1

Vacants Batxillerat

vacantes-bach

Normativa

Més informació

Instruccions per a la inscripció a la convocatòria extraordinària de les proves d’accés a la universitat (PAU) 2022

A continuació, teniu disponible el document amb les instruccions per la inscripció en les Proves d’Accés a la Universitat 2022:

Podeu descarregar l’imprès d’inscripció al següent enllaç:

L’alumnat haurà de presentar la sol·licitud i tota la documentació que es demana en les instruccions en la secretaria del centre en les següents dates:

 • Convocatòria extraordinària de juliol:
  • cicles i batxillerat el 22 i 23 de juny

Lloc de realització

Les proves de JULIOL ( dies 6, 7 i 8) tindrán lloc a la E.T.S. INGENIEROS INDUSTRIALES (CAMPUS CAMINO DE VERA, S/N VALENCIA) Edifici 5N

Instruccions preinscripció universitària

Compartim també la informació sobre la preinscripció universitària:

Calendari d’admissió i matriculació curs 2022-2023

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha publicat els calendaris i les instruccions per al procés d’admissió per al curs 2022-2023 per a l’ESO, Batxillerat i cicles formatius.

ESO i Batxillerat

El calendari d’admissió és el següent:

ESOBAT-Calendari-dadmissio-per-al-curs-2022-2023

Cicles formatius

El calendari d’admissió per ciucles formatius i FP Bàsica és el següent:

FP-Cuadro-calendario-2022

Per més informació sobre el procés d’admissió i matrícula en cicles formatius, consulta la nostra secció “Què fer per estudiar un cicle formatiu?

Oferta educativa IES Conselleria

Consulta la nostra oferta educativa al següent enllaç:

Normativa

Més informació

Proves lliures 2022

Us informem que es duran a terme al centre les proves lliures per l’obtenció del títol de grau superior de Gestió Comercial i Màrqueting.
Només es podran presentar les persones que es troben en les següents situacions:

 1. Els qui van concórrer a la realització d’aquestes proves en convocatòries anteriors i encara tinguen pendents de superar un o més mòduls professionals.
 2. Els qui van cursar aquest cicle formatiu i encara tinguen pendents de superar un o més mòduls professionals.

El calendari d’inscripció i de realització de les proves es pot consultar en el següent document:

Més informació sobre la convocatòria a la web de la Conselleria.

Normativa

 • RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2021, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves per a l’obtenció dels títols de tècnic i de tècnic superior de Formació Professional.