Llistats DEFINITIUS admissió Batxillerat

D’acord amb el calendari d’admissió per al curs 2023-2024, a continuació es publiquen els llistats definitius d’alumnat admés a Batxillerat:

Llistats definitius d’alumnat NO ADMÉS:

Matricula

Es prega a tot l’alumnat seleccionat que passe a arreplegar el sobre de matrícula en la consergeria del centre a partir d’avui, per agilitar el procés de matrícula. L’horari del centre és de 8 a 15h. El termini per lliurar el sobre amb tota la documentació, es el divendres 28 de juliol a les 13h.

Per arreplegar el sobre,cal portar el DNI o altre document identificatiu oficial i original. En cas de no vindre la persona interessada (o els seus tutors legals) a arreplegar el sobre, caldrà portar una autorització signada per aquestos amb una còpia del document d’identificació.

La matricula també es pot fer de forma telemàtica del 25 al 27 de juliol a través de la web de telematricula. En eixe cas, caldrà que les persones que formalitzen la matrícula per aquest mètode, passen pel centre a arreplegar el sobre per aportar informació i omplir altres documents que no s’inclouen en el procés telemàtic. En eixe sentit, rebreu un correu informant que falta documentació requerida.

Més informació

Llistats DEFINITIUS admissió Cicles Formatius

D’acord amb el calendari d’admissió per al curs 2023-2024, a continuació es publiquen els llistats definitius d’alumnat admés per als cicles formatius:

Llistat definitiu d’alumnat ADMÉS:

Llistat definitiu d’alumnat NO ADMÉS:

Matricula

L’alumnat admés pot passar a arreplegar el sobre a partir del dijous 20 de juliol, en horari de 8 a 15h, per la consergeria del centre. En el sobre s’indicarà tota la documentació que s’ha d’aportar i la data i l’hora en la que haurà de portar-la al centre. Aquest pas és imprescindible per formalitzar la matrícula. En qualsevol cas, el termini per lliurar el sobre de matrícula és el dijous 27 de juliol a les 13h.

Per arreplegar el sobre,cal portar el DNI o altre document identificatiu oficial i original. En cas de no vindre la persona interessada (o els seus tutors legals) a arreplegar el sobre, caldrà portar una autorització signada per aquestos amb una còpia del document d’identificació.

La matricula també es pot fer del 20 al 26 de juliol de forma telemàtica a través de la web de telematricula. En eixe cas, caldrà que les persones que formalitzen la matrícula per aquest mètode, passen pel centre a arreplegar el sobre per aportar informació i omplir altres documents que no s’inclouen en el procés telemàtic. En eixe sentit, rebreu un correu informant que falta documentació requerida.

Més informació

Podeu trobar més informació sobre el procés d’admissió al següent enllaç:

Llistats DEFINITIUS admissió ESO

D’acord amb el calendari d’admissió per al curs 2023-2024, a continuació es publiquen els llistats DEFINITIUS d’alumnat admés a l’ESO:

2324-ESO-ADM-DEF-PUB

Llistat DEFINITIU d’alumnat no admés en primera opció:

2324-ESO-DEF-NA-PUB

Nota: Els documents tenen diverses pàgines. Podeu passar la pàgina amb els botons de la barra superior:

Matrícula

La matriculació de l’alumnat seleccionat es farà en un acte conjunt el dilluns 24 de juliol a les 9h a l’aula indicada en el sobre de matrícula. Cal que tot l’alumnat seleccionat arreplegue el sobre de matrícula entre el dia 19 i el dia 21 de juliol, por poder assistir a eixe acte amb tota la documentació omplida, segons les instruccions del sobre.

La matricula també es pot fer del 19 al 24 de juliol de forma telemàtica a través de la web de telematricula. En eixe cas, caldrà que les persones que formalitzen la matrícula per aquest mètode, passen pel centre a arreplegar el sobre per aportar informació sobre les optatives i altres documents que no s’inclouen en la telematricula.

Més informació

Podeu trobar més informació sobre el procés d’admissió al següent enllaç:

Llistats PROVISIONALS admissió Batxillerat

D’acord amb el calendari d’admissió per al curs 2023-2024, a continuació es publiquen els llistats provisionals d’alumnat admés a Batxillerat:

Llistats provisionals d’alumnat NO ADMÉS:

Reclamacions

Les reclamacions als llistats provisionals s’han de presentar a través del següent enllaç:

Més informació

Llistats PROVISIONALS admissió ESO per al curs 2023-2024

D’acord amb el calendari d’admissió per al curs 2023-2024, a continuació es publiquen els llistats provisionals d’alumnat admés a l’ESO:

ADM2324-ESO-PROV

Nota: Els documents tenen diverses pàgines. Podeu passar la pàgina amb els botons de la barra superior:

Reclamacions

Les reclamacions als llistats provisionals s’han de presentar a través del següent enllaç:

Més informació

Podeu trobar més informació sobre el procés d’admissió al següent enllaç:

Llistats PROVISIONALS admissió Cicles Formatius

D’acord amb el calendari d’admissió per al curs 2023-2024, a continuació es publiquen els llistats provisionals d’alumnat admés per als cicles formatius:

Llistat provisional d’alumnat ADMÉS:

Llistat provisional d’alumnat NO ADMÉS:

Reclamacions

Les reclamacions als llistats provisionals s’han de presentar a través del següent enllaç:

Més informació

Podeu trobar més informació sobre el procés d’admissió al següent enllaç:

Llistats PROVISIONALS d’admisió FP Bàsica

D’acord amb el calendari d’admissió per al curs 2023-2024, a continuació es publiquen els llistats provisionals d’alumnat admés per l’FP Bàsica.

El termini de de reclamacions és del 5 al 7 de juliol, a través de la web de telematrícula.

Llistats PROVISIONALS alumnat ADMÉS FP Bàsica

FPB-PROVISIONAL-ADMESES

Llistats PROVISIONALS d’alumnat NO ADMÉS en primera opció

FPB-PROVISIONAL-NO-ADMESES

Nota: Els documents tenen diverses pàgines. Podeu passar la pàgina amb els botons de la barra superior: