Ensenyaments esportius de règim especial

Ensenyaments esportius de règim especial

Els ensenyaments esportius són estudis postobligatoris i de règim especial, que tenen una duració variable segons el grau i preveuen una formació científica, tècnica i pràctica al voltant d'una modalitat esportiva.

Aquests ensenyaments s'estructuren en dos graus: mitjà i superior i estan regulades en la Comunitat Valenciana pel Decret 132/2012 de 31 d'agost.

Més informació