Qualitat

Qualitat

L'IES Conselleria de València està integrat en el NIVELL II de la XARXA DE QUALITAT de centres educatius de la Comunitat Valenciana, segons l'Ordre de 22 de març de 2005, reconegut per la Conselleria d'Educació en data 5 de desembre de 2013. La necessitat d'implantar el Nivell II del Sistema de Gestió de Qualitat (SGC) que té reconegut el centre prové del concepte “Qualitat de l'Ensenyament” que contempla la legislació educativa i el seu posterior desenvolupament mitjançant l'adaptació de les normes internacionals de qualitat als centres educatius.

Aquests fets han motivat que l'IES Conselleria es vaig plantejar la necessitat d'aplicar els criteris d'excel·lència no únicament a través del desenvolupament del Nivell II del SGC, sinó progressant i valorant la implantació efectiva dels raonaments establits en aquest, avaluant de forma objectiva els resultats obtinguts, implantant de forma integral i constant el concepte de qualitat en tots els àmbits i elements que integren i componen la labor educativa i formativa del centre. Per això, ens plantegem dur a terme una millora dels processos del centre, basant-nos en l'eficiència i eficàcia de les pràctiques de gestió.

El nostre objectiu serà millorar la labor diària, per a garantir als usuaris del nostre servei educatiu (alumnes, professors, famílies, empreses i institucions,...) un servei d'excel·lència i qualitat. Entenent per tal, fer bé i cada vegada millor la labor docent. Per a això, és necessari la implantació del Nivell II del model de gestió de qualitat, sabent que la gestió de la qualitat en el centre ha de ser global, constant i ha d'incidir sobre les persones, sobre els processos i sobre els resultats.