Convocatòria adjudicació vacants CCFF amb llista d’espera (FASE2)

Atesa la normativa vigent, es convoquen els següents actes públics per a l’assignació de vacants AMB LLISTA D’ESPERA per als cicles formatius el proper dimecres 20 de setembre (Actualitzat 18/9):

CICLE FORMATIUVACANTSHORA
1º CFGM ACTIVITATS COMERCIALS211.30
1º CFGM GUIA EN EL MEDI NATURAL211.45
1 CFGS DAW212.15
1º CFGS ASSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ212.30
1º CFGS COMERÇ INTERNACIONAL112.45
1º CFGS ENSENYAMENT I ANIMACIÓ SOCIOSPORTIVA913.00
2º CFGS ASSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ113.20
2º CFGS COMERÇ INTERNACIONAL613.30
2º CFGM ACTIVITATS COMERCIALS 213.40

Tots els actes es realitzaràn al saló d’actes.

En l’acte es lliurarà el sobre de matrícula respectant l’ordre de la llista d’espera per a les diferents vies d’accés. Cal portar el DNI o altre document identificatiu oficial i original.

Les persones que estant en llista d’espera no acudisquen a les convocatòries dels centres per l’adjudicació de vacants,quedaran excloses de dita llista fins a la finalització de la mateixa. Posteriorment podran accedir a les possibles convocatòries de vacants sense llista d’espera que pogueren originar-se.

En el cas que coincidisquen dos o més convocatòries en dos o més centres simultàniament, la persona interessada podrà autoritzar una altra persona per escrit perquè la represente en l’acte d’adjudicació. Caldrà aportar aquesta autorització, impresa a paper, en la que ha de constar copia de DNI de la persona interessada i de l’autoritzada.

L’alumnat adjudicat que estiga matriculat en un altre centre haurà de sol·licitar la baixa per poder formalitzar la matricula

Més informació

Convocatòria adjudicació vacants CCFF sense llista d’espera (FASE1)

Atesa la normativa vigent, es convoquen els següents actes públics per a l’assignació de vacants SENSE LLISTA D’ESPERA per als cicles formatius el proper dimecres 13 de setembre:

CICLE FORMATIUVACANTSHORA
1º CFGS ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA311.30
1º CFGS ASSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ911.50
1º CFGS GESTIÓ DE VENDES I ESPAIS COMERCIALS1012.10
1º CFGM GESTIÓ ADMINISTRATIVA212.30

Tots els actes es realitzaràn al saló d’actes.

En l’acte es lliurarà el sobre de matrícula prioritzant la nota de l’expedient acadèmic, sense tindre en compte ni reserves ni diferents vies d’accés.

Cal portar en format físic:

 • El DNI o altre document identificatiu oficial i original
 • Justificant d’haver participat en el procés de preinscripció
 • Certificat acadèmic amb la nota d’accés

En el cas que coincidisquen dos o més convocatòries en dos o més centres simultàniament, la persona interessada podrà autoritzar una altra persona per escrit perquè la represente en l’acte d’adjudicació.

L’alumnat adjudicat que estiga matriculat en un altre centre haurà de sol·licitar la baixa per poder formalitzar la matricula

Més informació

Convocatòria adjudicació vacants CCFF amb llista d’espera (FASE1)

Atesa la normativa vigent, es convoquen els següents actes públics per a l’assignació de vacants AMB LLISTA D’ESPERA per als cicles formatius en els següents horaris.

Grau mitjà

CICLE FORMATIUVACANTS ACCÉS ESOVACANTS ACCÉS FPBVACANTS PROVA ACCÉSDATAHORALLOC
1 GM GUIA EN EL MEDI NATURAL8335/9/202310:00SALÓ D’ACTES
1 GM SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES722 5/9/2023 11:30 SALÓ D’ACTES
1 GM GESTIÓ ADMINISTRATIVA1000 5/9/2023 13:00 SALÓ D’ACTES
1 GM ACTIVITATS COMERCIALS930 5/9/2023 14:00 SALÓ D’ACTES

Grau superior

CICLE FORMATIUVACANTS ACCÉS
BATXILLERAT
VACANTS ACCÉS TÈCNIC FPVACANTS PROVA D’ACCÉS/ALTRES VIESDATAHORALLOC
1 GS ENSEYAMENT I ANIMACIÓ SOCIOESPORTIVA17706/9/202310:00SALÓ D’ACTES
1 GS ASIR430 6/9/2023 11:30 SALÓ D’ACTES
1 GS DAW421 6/9/2023 12:00AULA 027
1 GS GEVECO540 6/9/2023 12:30 AULA 027
1 GS COMERÇ INTERNACIONAL1033 6/9/2023 13:00 AULA 027
1 GS ADMINISTRACIÓ I FINANCES7326/9/2023 13:30 AULA 027
1 GS ASISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ7306/9/2023 13:45 AULA 027

Informació important sobre els actes d’adjudicació

En l’acte es lliurarà el sobre de matrícula respectant l’ordre de la llista d’espera per a les diferents vies d’accés. Les persones interessades han de portar el DNI o altre document identificatiu oficial i original.

Les persones que estant en llista d’espera no acudisquen a les convocatòries dels centres per l’adjudicació de vacants, quedaran excloses de dita llista fins a la finalització d’aquesta. Posteriorment podran accedir a les possibles convocatòries de vacants sense llista d’espera que pogueren originar-se.

En el cas que coincidisquen dues o més convocatòries en dos o més centres simultàniament, la persona interessada podrà autoritzar una altra persona per escrit perquè la represente en l’acte d’adjudicació. Caldrà aportar aquesta autorització, impresa a paper, en la que ha de constar còpia de DNI de la persona interessada i de l’autoritzada. En aquest cas, la persona autoritzada ha d’identificar-se amb el seu DNI.

L’alumnat adjudicat que estiga matriculat en un altre centre haurà de sol·licitar la baixa per poder formalitzar la matricula

Més informació

Convocatòria adjudicació vacants FP Bàsica sense llista d’espera (FASE1)

Segons el calendari d’adjudicació de vacants, a continuació es publiquen les vacants sense llista d’espera per les diferents modalitats de Formació Professional Bàsica que s’imparteixen al centre. En aquesta fase sols poden accedir a les vacants les persones que hagen participat en el procés d’admissió.

 • Termini: Fins al divendres 28 de juliol
 • Lloc: Secretaria del centre de 11 a 13h (demaneu número en la consergeria del centre)

Les vacants oferides per aquesta convocatòria són les següents (Actualitzat 31/7)

CICLE FORMATIU VACANTS
1r FP BÀSICA SERVICIS ADMINISTRATIUS0

S’adjudicaran per ordre de recepció de les sol·licituds en l’horari de la Secretaria del centre fins que s’adjudiquen totes les vacants. Per garantir l’ordre d’arribada, les persones interessades hauran de demanar número en la consergeria del centre un cop arriben. Sols s’atendran sol·licituds amb número i en les que s’aporte tota la documentació requerida.

Cal aportar:

 • Resguard d’haver participat en el procés d’admissió (còpia de la sol·licitud de preinscripció presentada)
 • DNI o altre document identificatiu oficial i original.
 • Consell orientador original

Per poder arreplegar el sobre en nom de la persona interessada, cal aportar autorització signada i fotocòpia del DNI.

Més informació

Llistats DEFINITIUS d’admissió FP Bàsica

D’acord amb el calendari d’admissió per al curs 2023-2024, a continuació es publiquen els llistats definitius d’alumnat admés per l’FP Bàsica.

Llistats DEFINITIUS Alumnat ADMÉS FP Bàsica

2324-FPB-DEF-ADM

Llistats DEFINITIUS d’alumnat NO ADMÉS en primera opció

2324-FPB-DEF-NOADM

Formalització de la matrícula

L’alumnat ADMÉS ha de passar a partir de hui per la consergeria del centre per arreplegar el sobre de matrícula, on trobraran tota la informació que s’ha d’omplir i lliurar el divendres 14 de juliol (l’hora exacta estarà indicada al sobre).

Aquest tràmit és imprescindible per formalitzar la matrícula.

En cas de no vindre la persona interessada (o els seus tutors legals) a arreplegar el sobre,  caldrà portar una autorització signada per aquestos amb una còpia del document d’identificació.

Assignació de vacants

Per al cas de l’alumnat NO ADMÉS, es pot optar a les vacants que es puguen generar en els terminis establits per la fase 1 (per persones que han participat en la telematrícula) i per la fase 2 (per totes les persones que complisquen el requisits d’accés). Consulteu el calendari de fases d’assignació de vacants per l’FP Bàsica en el següent enllaç:

Les convocatòries per als actes d’adjudicació de vacants es publicaran a la web del centre amb antelació a la data de la convocatòria.

IMPORTANT: L’alumnat de la llista d’espera que no acudisca a les convocatòries del centre per a l’adjudicació de vacants, quedaran exclosos de la llista d’espera. Posteriorment, podran accedir a les possibles convocatòries de vacants sense llista d’espera que es puguen originar.

Instruccions per a la inscripció a les proves d’accés a la universitat (PAU) 2023

A continuació, teniu disponible el document amb les instruccions per la inscripció en les Proves d’Accés a la Universitat 2023:

Podeu descarregar l’imprès d’inscripció al següent enllaç:

L’alumnat haurà de presentar la sol·licitud i tota la documentació que es demana en les instruccions en la secretaria del centre en les següents dates:

 • Convocatòria ordinària de juny:
  • alumnes de batxillerat el 24 i 25 de maig
  • alumnes de cicles el 22 de maig
 • Convocatòria extraordinària de juliol:
  • cicles i batxillerat el 21 i 22 de juny

Lloc de realització

Tant les proves de JUNY (dies 6, 7 i 8) com els del JULIOL ( dies 4, 5 i 6) tindrán lloc a la E.T.S. INGENIEROS CAMINOS, CANALES Y PUERTOS (CAMPUS CAMINO DE VERA, S/N VALENCIA) Edificis 4E i 4H

Gran acollida de la II Jornada de portes obertes

Dimecres 5 d’abril va tindre lloc la II jornada de portes obertes de l’IES Conselleria, en la que les diferents famílies professionals del centre, així com el el batxillerat artístic, van organitzar una sèrie d’activitats per mostrar als visitants exemples de les realitzacions vinculades al perfil professional dels estudis oferits, amb ajuda dels alumnes matriculats en aquests estudis.

Les activitats van suscitar un gran interés per part dels assistents i, junt amb les xarrades organitzades, van contribuir a l’èxit de la jornada.

Des d’ací, volem agrair la col·laboració en les jornades al professorat del centre i a l’alumnat participant.

Finalistes al Repte Eutopia-EDEM

Un grup de l’alumnat de Segon curs del Cicle Formatiu Gestió de Vendes i Espais Comercials, ha participat amb un projecte sobre el ODS 7 Energia Assequible i no contaminant, en la primera edició del concurs Repte Eutopia-EDEM, OCI SOSTENIBLE.

Enhorabona per haver sigut seleccionats com a finalistes i molta sort en la final del pròxim 21/04 .