Calendari d’admissió i matriculació curs 2024-2025

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha publicat els calendaris i les instruccions per al procés d’admissió per al curs 2024-2025 per als diferents ensenyaments que s’imparteixen al centre:

ESO i Batxillerat

El calendari d’admissió és el següent:

Anexo-IV-Calendario-RESOLUCIO-Admissio-24-25

Cicles formatius

El calendari d’admissió és el següent:

Cuadro-admision-val

Per més informació sobre el procés d’admissió i matrícula en cicles formatius, consulta la nostra secció “Què fer per estudiar un cicle formatiu?

Oferta educativa IES Conselleria

Consulta l’oferta educativa del centre al següent enllaç:

Informació del centre

A continuació, podeu consultar el projecte educatiu, les normes d’organització, funcionament, convivència i igualtat i altres documents d’interès per al futur alumnat del centre:

Normativa

DECRET 48/2024, de 23 d’abril, del Consell, pel qual es regula el procés d’admissió en els centres docents públics i privats concertats que impartixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, i en els centres d’Educació Especial, a la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2024, del director general de Centres Docents, per la qual s’establix el calendari i es dicten instruccions respecte al procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que impartixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, i en els centres d’Educació Especial, per al curs 2024-2025.

RESOLUCIÓ de 18 d’abril de 2024, del secretari autonòmic d’Educació, per la qual s’establix el calendari d’admissió i matrícula en els ensenyaments sostinguts amb fons públics de Formació Professional de grau bàsic, mitjà i superior, cursos d’especialització i programes formatius de qualificació bàsica, per al curs 2024-2025

Més informació