Tecnologia

Departament de Tecnologia

Benvingut al Departament de Tecnologia
Assignatura Optativa de 2n Batxillerat
IMATGE I SO
Si t'agrada la cultura audiovisual en què viu la societat actual,
podràs analitzar, relacionar i comprendre els elements que
formen part d'ella, entendre els seus significats i com aquests
afecten la imatge que cada persona té de si mateixa i de la
realitat que la rodeja. A més, desenrotllaràs habilitats tècniques
per a millorar la teua creativitat.
Els continguts de la matèria estan organitzats entorn de la
imatge, el seu significat i possibilitats expressives, i els mitjans
de comunicació i la producció audiovisual. El caràcter pràctic
de la matèria està orientat a proporcionar a l'alumnat eines amb
què interactuar en el marc de la cultura audiovisual.
La formació obtinguda capacita tècnicament, però també busca
el desenrotllament de la part artística i de la capacitat
aparença-espacial. Els treballs que es realitzen aniran plasmant
esta combinació de part creativa i tècnica obtenint al llarg del
curs resultats innovadors i de reconeixement artístic. Es forma
l'alumne per a realitzar imatges fotogràfiques i també
cinematogràfiques i de vídeo. S’aprèn a il·luminar espais
escènics, etc."
Per què estudiar Disseny d'Imatge i So? Per a saber el que es
viu darrere de la cambra. Deixar de ser espectadors d'una
imatge, una pel·lícula o una publicitat, per citar alguns
exemples, per a ser conscients del treball que ha portat eixe
producte, convertint-nos en realitzadors d'aqueixos treballs.
Aquesta optativa serveix, a més, per a accedir als estudis de
grau en fotografia i són útils per als estudis de grau en
enginyeria de so i imatge que formen professionals
especialistes en imatge i so."

Professorat

Dejoz Diez, Maria Cristina
Ruiz Gomez, Monica

Cap de departament

Dejoz Diez, Maria Cristina