Formació Professional Bàsica

Formació Professional Bàsica

Els ensenyaments de Formació Professional Bàsica formen part de les ensenyances de Formació Professional del sistema educatiu. Aquesta formació, té com a finalitat principal facilitar la permanència de l'alumnat en el sistema educatiu i oferir-los més possibilitats en el seu desenvolupament professional i personal.
Els cicles de Formació Professional Bàsica garanteixen l'adquisició de les competència d'aprenentatge permanent, així com també, la formació necessària per obtindre una qualificació del nivell 1 del Catàleg Nacional de les Qualificacions Professionals. La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana té concedit un ajut per cofinançar pel FONS SOCIAL EUROPEU l'acció correponent a la FP Bàsica de la Comunitat Valenciana.
Al nostre centre s'oferten les segúents modalitats de FP Bàsica:

  • SERVEIS ADMINISTRATIUS
  • SERVEIS COMERCIALS

Més informació a la web de la Conselleria d'Educació.

COFINANCIACIÓ DEL FONS SOCIAL EUROPEU (FSE)

El FSE finança iniciatives en tota la UE per millorar l'educació i la formació, i per garantir que el jovent complete el seu cicle formatiu i obtinga habilitats que els facen ser més competitius en el mercat laboral. La Formació Professional Bàsica del nostre centre és cofinançada pel Fons Social Europeu.
fons social europeu