Principis

Principis

1. Enfocament cap a l'alumnat: l'Institut depén dels seus alumnes, i per tant intentem comprendre les necessitats educatives actuals i futures d'aquests, i ens esforcem a satisfer les seues expectatives
2. Lideratge: des de la Direcció de l'IES Conselleria i el seu Equip de Qualitat s'intenta crear i mantindre un ambient intern, en el qual tot els estaments de la Comunitat Educativa puguen arribar a involucrar-se totalment en l'assoliment dels objectius del centre
3. Compromís del professorat: el professorat, a tots els nivells, és l'essència d'un centre educatiu i el seu total compromís possibilita que les seues habilitats i competències siguen empleades en benefici de l'Institut
4. Enfocament a processos: els resultats s'aconsegueixen més eficientment quan les activitats i els recursos relacionats es gestionen com un procés
5. Enfocament a gestió: identificar, entendre i gestionar els processos interrelacionats com un sistema, contribueix a l'eficàcia i eficiència del centre en l'assoliment dels seus objectius
6. Millora contínua: la millora contínua de l'acompliment global es constitueix com a principi i objectiu permanent de l'IES Conselleria i tots els seus membres
7. Presa de decisions basada fets: les decisions eficaces es basen en l'anàlisi de les dades i la informació