Convocatòria Proves d’Accés a Cicles Formatius 2024

La Conselleria ha publicat la resolució que convoca la realització de les proves d’accés als cicles formatius de Formació Professional per a l’any 2024.

Inscripció

Del 20 al 28 de març.

Documentació a aportar escanejada en el correu electrònic 46022257.secretaria+PAC@edu.gva.es amb el asssumpte “PAC nom i cognoms de la persona aspirant”:

Per exemple, per si la persona sol·licitant es diu Marta López Martí, haurà d’enviar com assumpte del mail “PAC Marta López Martí” amb tota la documentació digitalitzada en els adjunts.

Important: Esta sol·licitud és sols per a realitzar la prova d’accés als cicles formatius.

Calendari i horari de les proves

Atenció a l’alumnat inscrit

Per rebre informació i per la resolució de dubtes en relació al calendari, estructura, continguts, criteris d’avaluació i possibilitat d’exempció d’aquestes proves, es pot enviar un correu electrònic a amb l’assumpte “Consulta PAC” al correu 46022257+orientacio@edu.gva.es

Normativa

Més informació