Economia

Departament Economia

Benvingut al Departament d'Economia

Cap problema econòmic té una solució purament econòmica.
(John Stuart Mill, 1806-1873, filòsof, polític i economista anglés).

El mercat pot romandre irracional més temps del que vosté pot romandre solvent.
(John Maynard Keynes, 1883-1946,  economista britànic, dels més influents del segle XX).

És sorprenent que la Humanitat encara no sàpia viure en pau, que paraules com a 'competitivitat' siguen les que manen enfront de paraules com a 'convivència'.
(José Luis Sampedro, 1917-2013, escriptor, humanista i economista espanyol).

El nostre creixement econòmic s'ha basat massa a demanar-li préstecs al futur: hem viscut per damunt dels nostres mitjans. Una part del creixement s'ha basat, a més, en l'esgotament de recursos naturals i la degradació del medi ambient, una espècie de préstec pres del futur, tant més odiós quant que són deutes que no es veuen.
(Joseph Stiglitz, 1943, Premi Nobel d'Economia en 2001,  i professor estatunidenc).

Assignatures de Modalitat de Batxillerat

ECONOMIA de 1r Batxillerat Humanitats i CC SS
Identificar el cicle de l'activitat econòmica. Distingir entre diferents sistemes econòmics i formar-se un judici personal i raonat sobre els avantatges i inconvenients de cadascun.
Descriure el funcionament del mercat així com els seus límits i fallades, formulant un judici crític del sistema i del paper regulador de l'estat.
Conéixer i comprendre l'ús, significat i limitacions que les principals *macromagnitudes tenen com a indicadors de la situació econòmica d'un país.
(PIB, IPC, Inflació, Atur, Crisi, Indicadors del Consum, etc.)
Elaborar judicis i criteris personals sobre problemes econòmics d'actualitat; comunicar i defensar les seues opinions argumentant amb precisió i rigor, acceptant la discrepància i els punts de vista diferents com a via d'entesa i enriquiment personal.
ECONOMIA DE L’EMPRESA de 2n Batxillerat Humanitats i CC SS
Inditex, Mercadona, Zara ... Tot allò que volies saber sobre el mon de l’empresa i de les empreses i no t’atrevies a preguntar i molt més.. el paper de les empreses al mon, les seues relacions amb la societat i l’administració, motivacions de compra, l’ús dels recursos, la presa de decisions...

Professorat

Gomez Carbajal, Antonio

Cap de departament

Gomez Carbajal, Antonio