Llistats DEFINITIUS d’admeses a les PAC

Un cop finalitzat el termini de presentació re reclamacions als llistats provisionals, a continuació es poden consultar els llistats de les persones admeses i no admeses a les Proves d’Accés a Cicles (PAC) de grau mitjà i superior, així com la relació d’exempcions. En el cas de no admissió, els motius estan indicats al final del llistat.

Per consultes en relació als llistats, enviar un correu a 46022257.secretaria+PAC@edu.gva.es

Grau Mitjà


Relació definitiva de sol·licituds ADMESES:

PAC-GM-ADMESES-I-NO-ADMESES

Exempcions:

Grau Superior


Relació definitiva de sol·licituds ADMESES:

PAC_GS_ADMESES-I-NO-ADMESES

Exempcions:

Més informació