Què fer si vols estudiar un cicle formatiu?

Què he de fer per estudiar un cicle formatiu?

És molt fàcil, només has de seguir aquests 5 passos:

1 A partir de març la Conselleria d'Educació publicarà  el calendari del procés d'admissió.  Entra habitualment en la nostra web.
2 La sol·licitud es fa per internet, i en ella pots indicar diversos cicles o centres per ordre de preferència.  És convenient que  demanes més d'un perquè hi ha molta demanda i s'entra per nota mitjana, tenint preferència els que aproven tot al juny. La sol·licitud es presenta només en el primer centre que hages posat.

Si quan sol·licites la plaça encara no has finalitzat els estudis tens un termini per a presentar  el certificat amb la nota mitjana.

3 Quan isquen les llistes provisionals (elaborades per la Conselleria d'Educació):

  • Si  estàs admés has d'esperar que isquen les llistes definitives.
  • Si estàs No admés i la puntuació és correcta, has d'esperar que isquen les llistes definitives. I si hi ha algun error tens un termini per a fer la reclamació en el centre.

Pots consultar les notes de tall que van haver per l'accés als diferents cicles del nostre centre el curs passat: Notes de tall curs passat (orientatiu)

4 Quan isquen les llistes definitives:

  • Si estàs admés has de recollir el sobre de matrícula en el centre on t'hagen donat la plaça.
  • Si estàs No admés tens un termini per a al·legar per internet.
5 Vindre al centre a matricular-te el dia i hora que pose en el sobre de matrícula. Si no ho fas (en el termini marcat) perds la teua plaça.

Què fer si no et donen plaça en cap dels  centres que has sol·licitat?

Formaràs part de la llista d'espera en el centre  que hages presentat la sol·licitud i només en el cicle que hages posat en primer lloc.

  • Has d'esperar que tots els alumnes admesos es matriculen.
  • Si queda alguna plaça lliure, la publicarem en la nostra web i posarem el dia i hora que has de vindre per a optar a ella. Això es farà respectant l'ordre de la llista d'espera.
  • Si aqueix dia no vens deixaràs de formar part de la llista.
    Si quedaren places lliures en algun cicle i no hi haguera llista d'espera, podràs vindre el dia i hora que posem en la web.  I s'anirà cridant per ordre de nota mitjana.

Recorda que només podràs accedir a aquestes places si has participat en el procés d'admissió. En altre cas, continua llegint.

Què fer si se t'ha passat el termini i no has presentat la sol·licitud?

Hauràs d'esperar que comence el curs i que hagen vacants en el teu cicle sense llista d'espera.