Convocatòria subvencions FP

S’ha publicat al DOGV la convocatòria de subvencions destinades a alumnat que curse Formació Professional en 2023-2024 en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana.

Hi ha 3 finalitats per les que es poden demanar subvencions:

a) Formació Professional Dual en Administracions Públiques.
b) Formació en empreses.
c) Desplaçament, allotjament i manutenció.

Hi ha 10 dies hàbils per a demanar-la, a contar des del dia després de la publicació al DOGV.

Adjuntem l’extracte i la resolució: