Convocades les beques MEC per a ensenyaments postobligatoris no universitaris

El Ministeri ha publica la convocatòria de beques per a ensenyaments postobligatoris (batxillerat i Formació Professional) no universitaris, el termini de presentació telemàtica de sol·licituds és del 27 de març al 17 de maig de 2023. Per a fer els tràmits telemàtics cal entrar en:

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/05/050130/ficha/050130-2023.html