Informació important per a l’alumnat que ha cursat 4t ESO i ha aconseguit el graduat en Secundària

– Si ha participat en el procés d’admissió a Cicles formatius de Grau Mitjà a centres de la Comunitat Valenciana.
· NO HA DE VINDRE A DEMANAR CAP CERTIFICACIÓ, el sistema informàtic s’encarrega d’enviar el requisit acadèmic automàticament.
· Les llistes provisionals d’admesos eixiran el proper 11 de juliol. (aquestes llistes es consulten amb usuari I contrasenya d’admissió en la mateixa web de l’admissió “telematrícula.es”). En cas de que al eixir aquestes llistes no figure l’alumne/a admés pel motiu “no presenta requisit acadèmic”, hauran de vindre a secretaria i els ajudarem a fer la reclamació, el termini de reclamació és del 11 al 13 de juliol.
· Les llistes definitives eixiran el 21 de juliol. I, s’hauran de posar en contacte en el centre (el més aviat possible) on han estat admés, per a recollir el sobre de matrícula i formalitzar la matrícula.

– Si ha participat en el procés d’admissió a Batxillerat en centres de la Comunitat Valenciana.
· NO HA DE VINDRE A DEMANAR CAP CERTIFICACIÓ, el sistema informàtic s’encarrega d’enviar el requisit acadèmic automàticament.
· Les llistes provisionals d’admesos eixiran el proper 12 de juliol. (aquestes llistes es consulten amb usuari I contrasenya d’admissió en la mateixa web de l’admissió “telematrícula.es”). En cas de que al eixir aquestes llistes no figure l’alumne/a admés pel motiu “no presenta requisit acadèmic”, hauran de vindre a secretaria i els ajudarem a fer la reclamació, el termini de reclamació és del 12 al 14 de juliol.
· Les llistes definitives eixiran el 22 de juliol. I, s’hauran de posar en contacte en el centre on han estat admés el més aviat possible, per a recollir el sobre I formalitzar la matrícula. Aquest curs existeix la possibilitat de matrícula telemàtica del 22 al 27 de juliol.

– Si ha participat en el procés d’admissió fora de la Comunitat Valenciana.
· Haurà de passar per secretaria a partir del 23 de juny a sol·licitar el requisit acadèmic en paper.

– Si per motius laborals cal una certificació que ha obtingut el graduat en ESO:
· Haurà de passar per secretaria a partir del 23 de juny a sol·licitar el corresponent certificat.

– Si algú vol saber la seva mitjana d’ESO, pot vindre i preguntar al secretari (no en secretaria, sols preguntant al secretari) a partir del 23 de juny.
VOS DEMANEM QUE ACUDIU A SECRETARIA SOLS EN CASOS DE NECESSITAT REAL, SÓN DIES DE MOLTA FEINA EN SECRETARIA.
GRÀCIES.
Pego a 20 de juny de 2022
Paco Lleches – secretari IES Enric Valor de Pego